Paraseglingen kraftsamlar

Efter Paralympics i Rio 2016 åkte Parasegling ut från programmet och i Tokyo 2020 kommer sporten inte att finnas med. Men det är inget man accepterar – varken inom paraidrotten, Svensk Segling eller World Sailing (Internationella Seglarförbundet). Nu pågår ett intensivt arbete för att få seglingen tillbaka på programmet till 2024.

Tidigare var paraseglingen en egen enhet internationellt. Nu är den integrerad i World Sailing som därmed kan stötta med kunskap och politisk tyngd.

Paraseglingskommittén, inom World Sailing, har tagit fram ett åtgärdsprogram för att öka det internationella deltagandet och få fler tävlingar, skapa en effektiv marknadsföring och kommunikation, samt ha tydlig styrning och tydliga regler.

Samtidigt genomförs utbildningar för att rekrytera nya seglare och ledare runt om i världen. Det är också viktigt att välja ”rätt” båttyp som främja att få fler kvinnor, unga och fler personer med omfattande funktionsnedsättningar in i sporten.

- Även i Sverige arbetar vi hårt för att få tillbaka seglingen på det paralympiska programmet och de mål som man satt upp internationellt. Vi koncentrerar verksamheten till 3–4 platser i landet där vi har kunskapen och de praktiska hjälpmedlen för att bedriva vår verksamhet, berättar Åsa Llinares Norlin som är ansvarig för Persegling på Svenska Seglarförbundet och som sedan i somras sitter i Europeiska Paralympiska Kommittén.

I somras var Åsa med och arrangerade ett Nordiskt Mästerskap i Parasegling tillsammans med KSSS och ”Skota Hem”. Och det vill man gärna göra igen.

- Målet är att upprepa det 2018 och till 2019 har vi planer på att söka Para-VM till Saltsjöbaden. Det skulle vara fantastiskt och det är ett mästerskap som aldrig arrangerats på svenska vatten, säger Åsa och fortsätter:

- I samband med NM 2017 bildades Para Nordic sailors bestående av paraseglare från Norden och Baltikum. Eftersom det är så få i varje nation som seglar på hög nivå så vill vi skapa en teamkänsla med gemensamma träningsläger och regattor och att vi på sociala medier kan skapa ett klubbrum där vi kan skapa gemensamma träningsupplägg. Vi hoppas att det ska stärka och utveckla seglarna fast de kanske är ensamma på sin ort eller i sitt land.

I slutet av januari 2018 har Internationella Paralympiska Kommittén ett möte där åtta idrotter av de som uttryckt intresse av att delta i Paralympics går vidare till nästa fas i ansökningsprocessen. I juli ska sedan sporternas ansökan vara inne och förhoppningsvis kommer ett beslut under hösten 2018.

- Så länge parasegling inte är med på det paralympiska programmet så har vi heller inget landslag. Det följer den policy som finns i svensk segling, att landslag endast finns i de olympiska klasserna, säger Åsa Llinares Norlin.

Pressrelease från Svenska Seglarförbundet.

Top