Marinbiologi för nybörjare: Gråsäl

Havet är djupt, nere på botten där är det toppen, lär dig något och njut. Atlantenöverfarten gav mersmak, vi dyker ner i marinbiologins värd och kikar närmare på den flora och fauna som finns under ytan! Denna vecka bekantar vi oss med gråsälen.

Namn: Gråsäl

Latinskt namn: Halichoerus grypus

Storlek: 150-300 kg

Grupp: Däggdjur

Gråsälen lever i havet hela året, utom några veckor i mars då den föder sin kut och parar sig, och i maj, då den ska ömsa päls. Den både sover och äter till havs, och är anpassad för att klara det höga trycket på flera hundra meters djup. Honan parar sig två veckor efter att hon fött sin kut, och är alltså dräktig 11,5 av årets 12 månader. Vid födseln är kuten vit och väger ungefär 10 kg. Sälmjölken är fetare än grädde, och redan efter tre veckor kan kuten väga 40 kg. Strömming är gråsälens stapelföda. Vuxna sälar kan även äta andra fiskarter, men strömmingen är viktigast för sälen livet ut.

Gråsälen finns i hela Östersjön, i det fria vattnet eller på kobbar och skär. Den finns även i Atlanten, men gråsälen i Östersjön betraktas som en egen ras.

Utseende 

Den fullvuxna sälhanen är mörkgrå med ljusare fläckar. Den fullvuxna sälhonan har mörkgrå fläckar på en silvergrå päls. Teckningen är avhängigt av belysningen och hur våt pälsen är. Med sin längd på omkring 250 centimeter och vikt upp till 300 kilogram är hanen klart större än honan som är cirka 180 centimeter lång och 150 till 200 kilogram tung. Huvudet är konformat med mycket låg panna. Hanen har större nosparti än honan.

Top