Malmö bjuder in till kappsegling i Västra hamnen

Malmö Stad i samarbete med Malmö Segel Sällskap bjuder in till kappsegling i Västra hamnen i Malmö.


Klasser

Moth och Skånes Sailing League (SSL)

Information angående SSL kontakta Sailcoach Niklas Emond: sailcoach.skane@gmail.com

PROGRAM

Lördag 16 augusti

9-10 Registrering 10 Skepparmöte 11-15 Race

19 Regattamiddag Moth

Söndag 17 augusti

10 Skepparmöte 11-15 Race

16 Prisutdelning

19 Regattamiddag SSL

SSL seglas med tillhandahållna båtar typ CB66.

TÄVLINGSFORMAT

Sprint, korta kappseglingar grundomgång, semifinal och finalseglingar.

PRISER

Sony surfplattor till vinnarna. Världens mest slimmade och lättaste vattentäta surfplatta.

PROTESTER OCH STRAFF

Kappseglingarna kommer att dömas direkt av domare på vattnet enligt seglingsföreskrifterna.

VILLKOR FÖR ATT DELTA

Deltagarantalet är begränsat. Arrangören har rätt att begränsa deltagarantalet för att passa formatet och ge geografisk spridning.

För Skånes Sailing League skall laget vara tre personer där samtliga är medlemmar i den klubb de representerar. Vid överbokning har arrangören rätt att prioritera lag med juniorer och damer.

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Före start ska besättningen vara anmäld, betala startavgiften och registrera sig.

ANMÄLAN

Anmälan ska göras senast måndagen den 4 augusti 2014 på bit.ly/sailweek2014.

Anmälan accepteras genom bekräftelse. Startavgiften är 200 kr/Moth och 500kr/SSL-lag.

SEGLINGSFÖRESKRIFTER

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

REGLER

Flytväst på vattnet. Alltid. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och aktuella klassregler. Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

KONTAKT och INFORMATION

Mer information hittar du på sailweek.se.

 Malmö Sail Week: malmo@sailweek.se.

Top