KAPPSEGLINGSMETEOROLOGINS MÄSTARE - Roger Nilson möter Roger "Clouds" Badham

Första gången jag fick bevittna ett av Clouds mästerliga schackdrag på oceankappseglarens arena var under The Race 2000-01. De två katamaranerna Club Med och Adventure, vardera på 110 fot, slåss om ledningen i södra utkanten av högtryckssystemet i Sydatlanten.

Vi ligger på tredje plats med Innovation Explorer. Plötsligt ser vi, via positionsrapporterna, hur Club Med gippar nästan "baklänges" mot sydväst i den fjäderlätta vinden. Med den manövern lämnar Club Med konkurrenten Adventure som ligger mycket nära, på kurs rakt mot nästa waypoint. Clouds sitter och jobbar med Club Med från land hemma i Sydney. Han har upptäckt ett nytt lågtryck som närmar sig från väst.

Han uppmanar Grant Dalton och hans besättning att ge sig iväg 120 grader frän kursen för att snabbare närma sig den starka vinden längre sydvart. Ett dygn senare är Club Med långt före Adventure, vars besättning är så stressad att man seglar sönder båten och tvingas in till Kapstaden for reparation. På det här sättet får Club Med en ointaglig ledning. Jag fick senare höra att Clouds sov mindre än någon annan ombord under de dryga 60 dygnen som racet varade. Han var i kontakt med navigatören åtta-tio gånger per dag och jobbade i snitt 20 timmar per dygn. Clouds konstaterar: "Besättningen ombord sov visserligen mer, men jag åt bättre här hemma."

Läs resten av texten i årets tredje nummer av Search Magazine. Prenumererar gör du här.

Text Roger Nilson

Top