INFORMATION OM VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Search Magazine är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen. För mer information, se eur-lex.europa.eu. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Hos Search Magazine tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.

• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.

• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.

• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Vilken information samlar Search Magazine in om dig?

• Ditt namn

• Din e-postadress

• Din postadress

• Ditt telefonnummer

• Dina kontaktuppgifter

När samlar Search Magazine in din information?

Search Magazine samlar in dina personuppgifter när du tecknar dig för en prenumeration, tecknar dig för våra nyhetsutskick och / eller skapar ett konto på Search Magazine Marknad.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom avregistreringslänken som finns i slutet av varje utskick. Om du vill ta bort dina uppgifter från vårt prenumerationsregister skickar du ett mail till prenumerera@searchmagazine.se. Om du vill ta bort dina uppgifter från Search Magazine Marknads register skickar du ett mail till marknad@searchmagazine.se.

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

Om du har en fråga eller vill lämna ett klagomål till Search Magazine angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss via info@searchmagazine.se.

Med detta önskar vi dig många sköna dagar på vattnet.

Vänliga hälsningar redaktionen

Top