Historien om den flygande Hobie Caten

Vi kom över dessa coola bilder på en Hobie cat som hoppade och tog kontakt med fotografen som nu skickat en beskriving av denna fantastiska dag till oss. Den svenska texten är fritt översatt och hans originaltext är längst ner i inlägget.

"I somras blev Australiens östkust träffad av en storm i några dagar som skapade stora vågor. Jervis Bay på södra kusten i New South Wales var en av de olyckliga platserna där 6 meter svallvågor forsade in på den normalt tysta och lugna viken. Olyckligt för vissa men lyckligt för andra eftersom Hobie Asia Pacifics bosatta Hobieseglare Mick Butler tog på sig an vågorna i sin Hobie Cat 14.

De 6-meters vågorna gick längs Point Perpendicular med vind på 45–50 knop och regn som forsade horisontellt. Med andra ord ett vilt väder för att vara ute på en Hobie 14 men Mick är en av de mest erfarna seglarna i Hobie scenen. Under de fyra timmarna som Mick var ute på vattnet den dagen hade han bara ett lyckat hopp. Det blev många försök men vid de flesta tillfällena, precis när han närmade sig vågen minskade vinden släppa eller ändrade riktning. Slutligen tillät den perfekta vågen och vinden att han hoppade och som du kan se på bilderna var höjden på hoppet och landningen (med tanke på att masten på en 14 är 6,8 meter) jämfört med vågen, den lilla Hobie caten hoppade verkligen till nya höjder.

Och ja, båten överlevde den dagen och tävlar fortfarande i många Hobie-händelser över hela Australien.

Hans lilla Cat som byggdes i Europa under början av 1970-talet styrdes över vågorna och återskapade nästan den ikoniska scenen "Flying Cat" och fotot togs i juli 1969 av R. Paul Allen med en Nikonos (Nikon) kamera. Hoppa fram 51 år till 15 juli 2020 och dessa bilder fångades av Bradley Sissins på, ja en Nikon-kamera."

Back in July 2020, the east coast of Australia was battered for a few days with a massive southerly storm that created huge swells. Jervis Bay on the south coast of New South Wales was one of the unfortunate places where 6 metre swells smashed the normally quiet calm bay. Unfortunate for some but fortunate for others as, Hobie Asia Pacific’s resident Hobie sailor Mick Butler took on the swell in his Hobie Cat 14.

The 6-metre swell ran along Point Perpendicular and was accompanied by single digit temperatures, 45 – 60 knot winds and horizontal rain, wild weather to be out on a Hobie 14 but Mick is a one of the most experienced sailors in the Hobie scene. For the four hours that Mick was out on the water that day, he had only one successful jump. Many jumps were attempted but, on all occasions, just as he approached each wave the wind would drop out or change direction, thus flattening the sails and momentum. Finally, the perfect wave and wind allowed him jump and as you can see in the images the height of the jump and landing (considering the mast on a 14 is 6.8 metres) compared to the wave, the little cat really sored to new heights.

And yes the 14 survived that day and is still racing in many Hobie events across Australia today.

His little cat that was built in Europe during the early part of the 1970’s soured above the waves, almost recreating the iconic “Flying Cat” scene and photo was taken July 1969 by R. Paul Allen with a Nikonos (Nikon) Camera. Leap forward 51 years to 15th July 2020 and these images were captured by Bradley Sissins on, yes a Nikon camera.

För mer info besök: www.shottobits.com.au

Top