Höga miljögifter vid uppställningsplatser för fritidsbåtar visar ny rapport

Två nyutkomna publikationer från Statens geotekniska institut visar att uppställningsplatser för fritidsbåtar på många ställen är starkt förorenade av rester från båtbottenfärg.


Det är framförallt det miljöfarliga ämnen TBT som mätts upp och halterna är på vissa ställen 100 gånger högre än de riktvärden som Naturvårdsverket satt upp. Sedan 1989 är det förbjudet med TBT i båtbottenfärger, men ändå har 10-15 procent av alla båtar i Sverige ämnet på sin botten.

– Snäckor kan bli sterila. I värsta fall kan hela populationer i ett område dö ut och försvinna. De är också toxiska för marklevande kryp och däggdjur, säger Märta Ländell, miljöingenjör på SGI till SVT Öst.

– Även människor kan drabbas när man skrapar eller slipar sin båt.

– Vi trodde att de här färgerna var utfasade för länge sedan, säger Lina Petersson på sjöfartsavdelningen vid Transportstyrelsen till SVT Öst.

 

Vad ska man måla med istället?

– Hårda färger som är helt biocidfria och som underlättar en mekanisk rengöring. Havstulpaner gillar inte den hårda glatta färgen.

 

Hur håller man båtskrovet rent på ett miljövänligare sätt?

– Det finns flera metoder. Borsttvätt, skrovdukar, ultraljud som skrämmer bort havstulpanerna. Lyft båten ur vattnet när man inte använder den.

Är det en kostnadsfråga för båtägare?

– Nej, det tror jag inte. Ofta blir det inte dyrare att gå över till ett biocidfritt båtliv, säger Lina Petersson.

TBT

Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på.

Källa: Transportstyrelsen

LÄS OCKSÅ: Att tänka på när du väljer båtbottenfärg

Top