Golden Globe, dag 157: Susie Goodall har brutit masten!

Susie Goodall är i säkerhelt ombord på sin båt DHL Starlight efter att ha brutit masten igår. Chilenska myndigheter har omdirigerat det 38,000 ton tunga Hong Kong-registrerade fraktfartyget MV Tian Fu för att komma till Goodalls rädning. Fartyget beräknas nå Susie tidigt fredag morgon.

Vi nåddes igår av nyheten att brittiskan Susie Goodall brutit masten då hennes båt gjorde en framåtvolt och kapsejsade i Södra Oceanen, ca 2000 sjömil väster om Kap Horn efter att kustbevakningen i Falmouth fått en nödsignal kring lunchtid. Den brittiska kustbevakningen kontaktade därefter Chilenska myndigheter som tog över räddningsarbetet.

Goodall, som med sina 29 år är den yngsta deltagaren i Golden Globe Race, låg på fjärde plats och väntade ut en storm med vindar på 30 m/s när olyckan inträffade.

I sitt sista meddelande till Race Control innan mastbrottet skrev Goodall ”TAKING A HAMMERING! WONDERING WHAT ON EARTH I'M DOING OUT HERE”

I ett nästa meddelande, skickat ca 4 timmar senare skrev hon: ”DISMASTED. HULL OK. NO FORM OF JURY RIG, TOTAL LOSS Position: 45'27.787 S 122' 23.537 W.“

Efter tre försök fick Race Control tag på Susie som bekräftade att hon brutit masten men att skrovet var okej. Hon berättade också att båten var förstörd så pass att hon inte skulle lyckas fixa en temporär lösning, en så kallad Jury-rigg.

Då Goodall, trots att hon var blåslagen, inte bedömde att hon var i omedelbart behov av assistans bedömde tävlingsledningen att det vore opraktiskt om hennes nästmaste medtävlande, Uku Randmaa, som ligger 400 miles framför Goodall skulle vända. Istället beslutade man att Istvan Kopar som låg 780 miles väster om Susie ändra kurs för att komma till brittiskans assistans.

Under dagen idag har man dock lyckats lokalisera ett fraktfartyg från Hong Kong som snabbare ska kunna nå Goodall. Då det troligen fortfarande kommer vara mörkt när MV Tian Fu når Goodall är det osannolikt att en räddningsaktion påbörjas innan det blir ljust, men det är upp till kaptenen. Troligen kommer man att behöva sjösätta en av fraktfartygets livflottar eller hissa ner ett nät för att evakuera brittiskan.

Vi håller er uppdaterade!

Top