Flygplanskraschen i Indonesien: jakten på svarta lådan

Det indonesiska flygplanet som kraschade i havet utanför Jakarta i lördags var sannolikt intakt och bröts sönder först när det träffade vattenytan, enligt haveriutredaren. I dag fortssätter dykningarna efter svarta lådorna och sökområdet har skalats ner.

Off Topic, absolut, men otroligt spännande. Vad gömmer sig egenltilgen i havet. 

62 personer fanns ombord när planet störtdök till synes oförklarligt fyra minuter efter att ha lyft från Jakarta i lördags.

Enligt utredningen ska kvarlevor och flygplansdelar har bärgats från havet och flygplanets så kallade svarta lådor har lokaliserats. Under måndagen ska dykare försöka bärga dem. De innehåller inspelningar från cockpit och flygdata och förhoppningen är att händelseförloppet ska bli mer tydligt. Under måndagen har man lyckats begränsa sökområdet där lådorna kan finnas.

– Vi har begränsat sökområdet idag till 200-500 meter från nedslagsplatsen, säger en av dykarna till  Kompas TV, rapporterar The Guardian.

Enligt Indonesiens transportsäkerhetsnämnd var planet sannolikt intakt och bröts sönder först när det träffade vattenytan. Man tror alltså inte att det exploderade i luften.

– Vi kan inte säga det med säkerhet, men vrakdelarna är spridda över ett område som inte är allt för stort. Om det hade exploderat i luften skulle vrakdelarna ha varit utspridda över ett större område, säger haveriutredaren Nurcahyo Utomo till nyhetsbyrån Reuters. Han hoppas på att de svarta lådorna kan återfinnas under måndagen.

Svarta Lådan 

Svarta lådan eller black box är en populär men ålderdomlig benämning på ett flygplans färdskrivare:

  • en färdregistrator (eng. flight data recorder, FDR), där uppgifter från den senaste halvtimmen sparas om flygplanets position, höjd, hastighet, färdriktning, attityd, roderutslag, med mera
  • en ljudregistrator (eng. cockpit voice recorder, CVR), där sparas piloternas samtal med varandra och med flygledningen samt bakgrundsljud under minst de två senaste timmarna

De två färdskrivarna placeras normalt i stjärtpartiet och är konstruerade för att tåla kraftiga stötar, höga vattentryck och i viss utsträckning brand. De ska i de flesta fall kunna överleva ett haveri så att de lagrade uppgifterna kan användas i en haveriutredning. Färdskrivarna är även försedda med "pingsändare", ultraljudsändare som underlättar lokalisering av dem i vatten. De aktiveras under vatten vid ett visst tryck.

Och det är alltså denna "låda" man nu letar efter. 

Om kraschen 

62 personer, varav 10 barn, fanns ombord när Boeing-planet från indonesiska Sriwijaya Air störtdök till synes oförklarligt fyra minuter efter att ha lyft från Jakarta i lördags. Det var på väg mot Pontianak på Borneo. Enligt myndigheter var alla ombord var indoneser. Flygsäkerheten i Indonesien har länge haft dåligt rykte, och under många år var landets flygbolag inte välkomna i EU och USA.

Top