FINLANDS SVENSKA SCOUTERS NAVIGATOR FÖRST ANMÄLD I BALTIC CLASSIC MASTERS

De finlandsvenska sjöscouternas yawlriggade havskryssare Navigator är första anmälda båt till sommarens regattaserie Baltic Classic Master Cup.


Cupens delseglingar är ÅFOR Classic, Champagneregattan i Helsingfors, Sandhamnsregattan och Finlands 100-årsregatta för klassiska båtar. Navigator är anmäld till 100-årsregattan som arrangeras av Airisto Segelsällskap och hålls på fjärden Erstan utanför Åbo den 27 - 29 juli. Navigator ritades av Jarl Lindblom och byggdes på Åbo Båtvarv 1947 åt den finlandsvenske affärsmannen och redaren Hans von Rettig. Efter hans död 1979 tillföll Navigator Finlands svenska sjöscouter. Navigator mäter drygt 16 meter LÖA och har ett deplacement på 16 ton. Navigators uppgift är att utbilda scouter i sjövett och ledarskap.

TEXT OLLE APPELBERG

Top