En enorm spricka har öppnats upp i Afrika - kontinenten kommer att delas upp i två

En massiv spricka dök upp i Kenya, som startade nya diskussioner om att Afrika kommer att brytas upp i två landmassor. Sprickan fortsätter att växa, och blir allt mer tydlig i och med allt regn som forsar ner i Kenya vilket förvärrar klyftan.


Den plötsliga sprickan är relaterad till en svag zon och kopplas ihop med uppbrytandet av den afrikanska kontinenten. Den ledande hypotesen är att den orsakas av en underliggande, extremt varm plym. Plymen gör att Afrika delas upp i två vid den östra delen av kontinenten. Lyckligtvis kommer processen att ta flera miljoner år i takt med att jordskorpan tunnas ut och havsvatten till slut letar sig in i klyftan. Just nu förstoras klyftan, som sträcker sig över 3000 km från Adenviken till Zimbabwe, med bara några millimeter per år.

Att en kontinent delar upp sig i två är ganska vanligt, historiskt sett. Till exempel ledde det till öppningen av Atlanten. Notera hur Afrika och Sydamerika skulle passa in perfekt med varandra. Forskare har länge vetat om delningen av Afrika men den underliggande orsaken har varit svår att ta reda på. Nu pekar bevis, som sagt, på att det beror på en varm plym som kommer upp vid Afrikas östkust som bränner hål i jordskorpan.

Bild: DBoyd13/Creative Commons

Källa: Forbes.com

Top