Dåtidens F1-båt sjösatt efter 46 år på land

Föreningen Allmogebåtar i Luleå har arbetat i flera år med upprustningen av SK40 Madelon. Nu är hon sjösatt. Sist hon låg i vattnet var för 46 år sedan.

Madelon är en knappt 12 meter lång, och lite drygt 2 meter bred, skärgrådskryssare i trä. Hon byggdes i Göteborg 1919. Efter flera ägare hamnade båten till sist hos föreningen Allmogebåtar i Luleå runt år 2002.

Foto: Föreningen Allmogebåtar i Luleå

Så här beskriver föreningen projektet i samband med tilldelnignen av en väldigt fin utmärkelse från SSKF:s renoveringsfond:

"Det som dominerat vår verksamhet de senaste åren är otvetydigt projekt SK40 Madelon. Arbetslaget har oförtrutet, med förenade ideella krafter, arbetat med henne år efter år och gjort sitt yttersta för att återställa henne till vad hon en gång var: en nästan tolv meter lång dröm av furu och mahogny!

En brokig blandning av eldsjälar har samarbetat, och olika kompetenser, kvalitéer och viljor har till slut sammanfogats till ett mycket fint resultat, och vi har nu kunnat få henne i sjön efter decennier på landbacken. Hon var vid arbetets början utdömd av många, men inte av oss! Resultatet har blivit så pass bra att Luleå Kustlag-Allmogebåtar nu har tilldelats en väldigt fin utmärkelse från SSKF:s renoveringsfond. Utmärkelsen glädjer oss väldigt mycket, och vi riktar ett stort tack till SSKF för det stöd och de råd vi kunnat erhålla från Er under arbetets gång.

Foto: Föreningen Allmogebåtar i Luleå

Motiveringen till utmärkelsen från SSKF:s renoveringsfond lyder:

"Årets plakett tilldelas SK 40 Madelon 40 S 99 och dess ägare Föreningen allmogebåtar i Luleå. Madelon är en jakt efter 1916 års regel konstruerad av Carl Holmström och med för konstruktörens karakteristiska linjer. Hon är en av alla 40:or som Holmström ritade i slutet av 1910-talet men som det inte finns så många kvar av idag. Förhållandet mellan längden, knappt 12 meter, och bredden, lite drygt 2 meter, har troligen gjort att jakten har klarat sig även om hon med åren blivit sliten. Madelon byggdes 1919 men klassades aldrig när hon var ny. Hon har nu av SSKF givits ett segelnummer som 40:a. När föreningen tog hand om jakten var den mycket nedgången. För att få en så stark båt som möjligt har föreningen gjort en grundlig renovering. Man har börjat med skrov, bottenstockar och spant. Som ytterligare åtgärder har ägarna också lagt ett nytt däck. Madelon är nu en vacker och stark båt med över hundra år på nacken. Föreningen Allmogebåtar i Luleå har gjort ett utmärkt arbete och en kulturinsats.

Foto: Föreningen Allmogebåtar i Luleå

Föreningen Allmogebåtar i Luleå (FAB Luleå) är en grupp människor som inte bara bygger båtar och utrustning till dem. De försöker också bevara kunskapen om hur dessa båtar användes en gång i tiden. Det är inte alltid så lätt som man först kan tro, en hel del kunskap håller redan på att gå förlorad. Du hittar dem bland annat på Facebook via @fablulea.

Madelon sjösätts:

Top