BILDERNA FRÅN BEDUINS HUNDRAÅRSSERVICE OCH HISTORIEN OM EKEN SOM KOMMUNSTYRELSEN BESLÖT FICK BLI EN DEL AV BÅTEN

En av de äldsta stora seglande fritidsbåtarna Beduin från 1901, är nu inne på en ”miniservice” med nåtlimning och polering av botten. De kan låta stort för en del träbåtsägare, men jämfört med den sju år långa renoveringen av Beduin som fullföljdes 2004, så är det ett litet jobb. Då byttes alla bottenstockar i trä samt spanten upp till vattenlinjen på den 17 meter långa 16 tonsbåten.

Utförandet skulle vara original med ambitionen att det skulle för att klara sig i 100 år till.

-För att klara att genomföra detta behövdes ett stort nätverk med ”trädfällare,” berättar Tor Malm som köpte Beduin 1988.

-Vi hade mallar och motorsåg redo när träden skulle fällas det gäller att vara med innan träden kapas upp till skräp så att jag kunde få de bitar som behövdes. Det behövdes ett visst överskott på böjar då man aldrig vet vilken kvalitet (kvistar, röta) grenarna hade. Bilderna från renoveringen är häpnadsväckande även för erfarna båtsnickare.

En bit blev speciellt minnesvärd, berättar Tor Malm

-Det var knäet till akterskeppet. Biten var svår att hitta måste vara en ganska grov bit/böj som en vinkelhake med rätt lutning för akterskeppet. Jag hittade den när jag var på väg till Vaxholm i ett träd på Bynäsvikens Båtklubb. Eftersom det var Vaxholms kommun som äger marken fick jag fråga där. Efter beslut i Kommunstyrelsen fick jag tillåtelse att såga ned trädet. Biten som jag skulle ha satt ett antal meter upp i luften så det behövdes mobilkran för att ta ned den hel. Det var ett stort fint ”sparbanksträd”, men tyvärr var det knäet det enda som gick att använda.

-För att veta vilket stål som användes 1901 skickade jag kölbultarna till Metallforskiningen på KTH och fick det översatt till dagens måttskalor. Stålet kunde jag sen beställa hos Tibnor och smidesverkstaden som fick uppdraget att göra exakta kopior av de gamla lika som originalet och på ritningen. Slutligen lät jag slunggalvanisera bultarna och de fick även ett lager med målad epoxi för att inte eken ska fräta på galven, berättar Tor Malm.

Beduin byggdes av Köpenhamns Skips Varf. Hon var registrerad i Kongelig Dansk Yachtklub, KDY, med mätetal SL 11.3 vilken var den gängse mätregeln vid den tiden.  År 1916 lämnade Beduin Danmark när svensken Oscar Botolfsen, KSSS, blev ny ägare. Hon seglade sedan med olika ägare och en del kända namn. 1932-38 ägdes hon av FA Lindvall. Beduins namn var då Sarita II och hon var yawlriggad. Han var flitig gäst i Sandhamn och som arvtagare till Pommac levde han glada dagar där. Pommac annonserade i båttidningarnar vid den tiden som den perfekta groggen,  Eau de Vie blandat med Pommac. Ingen höjdare kan jag berätta efter test.

Nu seglar Beduin som båt i originalutförande men väntar då bara på nytt peke och gaffelrigg.

OLLE APPELBERG

Top