Baltic Yachts Custom 146 sjösatt

Den 44,6 meter långa Baltic 146 yachten är äntligen sjösatt.  

Det var den femte maj som Baltic 146 vid namn Path flyttades till Baltic Yachts båtvarv i Jakobstad för att sjösättas för första gången. Yachten började byggas i mars 2019 och var då Baltic Yachts tredje största båt de ombetts att bygga.  

Path är självklart utrustad med dubbelroder och ett lyftköl som går att justera djupet till 3,4 m som minst. De kommande veckorna kommer riggen sättas på och justeras in och sen väntar sjötester innan ägaren kan ta över henne. 

Top