Back to basics: hur gör man en bra lovartsstart!

Hur gick det på helgen seglingar och framförallt hur gick det i starterna. Ofta när det inte går så bra kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och gå basics, seglingens ABC. Det är sällan racketforskning som gör att vinnarna vinner utan snarare att de håller det enkelt och utför vissa nyckelelement konsekvent bra. Ibland har besättningsmedlemmar olika uppfattningar om vad erat ABC är och det kan vara värt at sätta sig ner och repetera tillsammans. För att sätta igång processen att vinna nästa regatta(eller åtminstående starta bättre) kan det vara en bra ide att gå igenom följande tips om lovartstarter.


Precis som när vi diskuterade starter vid läflaggan så skiljer tillvägagångsättet en del om man seglar kölbåt eller jolle då kölbåten tar längre tid att accelerera igång och det blir viktigare att hela tiden hålla liv i båten. Det som är gemensamt när man startar i lovart är att det oftast är lite mer ”safe” att starta här om man jämfört med mitten eller i lä. Om man misslyckas med sin lovartstart har man oftast möjlighet att slå ut på högerkanten i fri vind utan att gå bakom hela fältet.

Här kommer några saker att tänka på när man startar i lovart. 

Kolla var flaggan sitter på startfartyget

Det är lätt att tänka att startlinjen är från aktern av startbåten till läflaggan men så är inte fallet, på startfartygen finns alltid en startflagga som begränsar linjen. Startflaggan kan ha olika placering på startfartygen, men oftast är den någonstans på mitten av båten, kanske i masten. Beroende på hur lång din båt är i förhållande till startfartyget finns här en halv till en båtlängd som man kan starta längre fram.

Notera var flagga sitter på startfartyget


Beräkna avdrift och layline

För att få en bra lovartsstart så nära startfartyget som möjligt är de viktigt att man har koll på laylines i kölbåt och avdrift i jolle.

När det är fördel i lovart i en jolleregatta är det oftast en stor klunga av båtar som vill starta nära lovartsbåten, då gäller det att kunna avgöra när man ska gå in och ta sin plats på linjen eller sin kölapp för att komma in på linjen. När det är 2-3 minuter kvar till starten börjar båtar att lägga sig i position när startfartyget. Det är i de flesta fall omöjligt att ligga helt stilla på samma position under hela den här tiden, dvs, den båt som ligger närmast båten när det är så lång tid kvar kommer inte att få starta längst upp.

Istället är det en av båtarna i lovart om startfartyget som har tagit ”rätt kölapp” som kommer att få starta på den åtråvärda platsen längst upp. Det krävs rutin för att gå in på rätt plats vid rätt tillfälle, men det är också bra testa lite innan start hur länge det går att ligga stilla vid startfartyget.

I det här läget om man har tagit en kölapp för långt upp i lovart är det viktigt att, i tid inse detta och försöka hitta en ny position längre ner på linjen. Det går att få klungan att röra sig lite fortare genom att lägga sig väldigt nära båten i lä och på så sätt ge denna mindre manövreringsutrymme, vilket sen förhoppningsvis sprider sig genom klungan men det är inte idiotsäkert.

Man ska också tänka på att det är väldigt mycket lättare att ligga stilla precis vid startfartyget då det blåser mindre och är mindre vågor där och därför mindre avdrift.

Den röda båten har tagit eventuellt tagit sin kölapp för sent, orange överlever medan de gröna båtarna hinner glida in på linjen.

I kölbåtsfältet ligger man inte stilla innan start utan måste hela tiden hålla mer eller mindre fart i båten. Då blir det oerhört viktigt att ha koll på laylines till startfartyget. Ligger man över starfartyget när man börjar segla mot linjen kommer man inte att få en plats på linjen(plats för märke gäller ej vid startmärke). Det blir också en fråga om att ha tajming till linjen. Tajmingen måste man testa innan start men sen bör man tänka på att det antagligen kommer att ta längre tid i själva starten, då man har störd vind från de andra båtarna.

Laylines till starfartyget, de röda båtarna ligger dåligt till de gröna har bra läge och den orange kan överleva.

Var först att slå

Om man startar i lovart är det antagligen för att man har en tanke om att man vill ut på högerkanten. För att få ett bra spår ut på högerkanten är det inte nödvändigt att få den bästa starten för styrbord, det viktiga är hur det ser ut när man slår över till babord. Om man är den första båten som kan slå spelar det ingen roll om man startade i tredje led i dålig vind, man kommer ändå att få det bästa spåret ut på högerkanten. Med andra ord det är viktigt att låsa upp de andra båtarna runt sig så att de inte kan slå före dig.

Förutse det oförutsägbara

Lovartsstart när det är lovartsfördel innebär allt som oftast mycket kaos med många båtar som ligger tätt på varandra. Det är bra om man kan förutse vilka båtar som kan komma att fucka upp din start. Vilken båt kommer fastna i vindögat, göra ett oväntat slag över till babord, göra en grosshandlare. Oftast är det inte de bästa båtarna i fältet som ställer till dig för dig. Se istället upp juniorer, båtar med krockskador, masterseglare, de som skriker högst och besättningar i omatchade kläder.

Lycka till med lovartsstarterna i helgen!

Victor Västernäs

Victor@searchmagazine.se

Top