Att tänka på när du väljer båtbottenfärg

Det är viktigt att inte ha för mycket påväxt på din båtbotten då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsleförbrukning och avgasutsläpp ökar. Samtidigt kan båtbottenfärger innebära utsläpp av giftiga ämnen som skadar vattenlevande organismer. Här är några tips och råd om du måste måla.

Båtbottenfärger som på kemisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som biocidprodukter, som är ett bekämpningsmedel. De måste därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas och användas.

Vad gäller för en båtbottenfärg med biocider?

Biocidinnehållande båtbottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen har ett regist­re­rings­nummer och uppgifter om användningsvillkor och vilken behörighetsklass produkten tillhör. Produkter märkta med behörighetsklass 3 får användas av alla och ingen särskild yrkesutbildning krävs. Produkter märkta med behörighetsklass 1 eller 2 får bara användas yrkesmässigt. Man skiljer även på färger avsedda för fartyg och färger för fritidsbåtar.

Risken för påväxt kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet, vilket leder till att påväxten är kraftigare och att det finns fler påväxtarter på västkusten än på östkusten. Därför finns det olika regler för användning av båtbottenfärger med biocider på västkusten och östkusten:

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten 2018 (PDF)

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten 2018 (PDF)

För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken eller i inlandsvatten/sötvatten finns det inga godkända båtbottenfärger som innehåller biocider.

Kemikalieinspektionens definition av huvudsaklig förtöjningsplats:


Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller i Bottniska viken, norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom det inte finns godkända färger för de vattnen. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande.

Bottenfärg kan innehålla hälsofarliga ämnen, därför ska du vara försiktig när du målar eller tar bort färg. Ögonskydd, täckande klädsel, handskar och ett munskydd exponering och att andas in färg eller slipdamm. Slipdamm och färgrester ska samlas upp lämnas till närmaste miljöstation.

Det finns även miljövänliga alternativ till bottenfärgen. Allt eftersom tekniken utvecklas ser vi nya välkomna metoder mot påväxt. Nedan finner du sex alternativ.

- Skrovduk

Genom att lägga en membranduk på båtplatsen skyddas skrovet mot påväxt.

- Båtlift & trailer

Med båten ovanför ytan slipper du alla problem. Dra upp båten på land, investera i en båtlift eller förvara båten på en trailer.

- Borsttvätt

En borsttvätt fungerar nästan som en biltvätt utan kemikalier, där roterande borstar tar bort påväxten.

- Semestra i sötvatten

Passerar du sötvatten någon gång under semestern? Perfekt, stanna genast! Havstulpaner dör i sötvatten, så med rätt tajming blir du av med problemet utan att behöva lyfta ett finger.

- Jordbävning med ultraljud

Alternativet framför andra för dig som gillar prylar. Ett ultraljudssystem ser till att din båtbotten bli ett ytterst opraktiskt bostadsområde för både havstulpaner och alger.

- Handtvätt

Lyft och högtryckstvätta båten ett par gånger per säsong när du märker att påväxten börjar sätta sig fast.

Läs mer om miljövänliga alternativ här.

Källa: Kemikalieinspektionen

Top