700 år gammalt lastfartyg upptäckt under gata i Tallinn

Byggnadsarbetare har grävt fram resterna av ett 700 år gammalt lastfartyg under en gata i den estniska huvudstaden Tallinn.

Skeppet upptäcktes i ett område av Tallin som brukade vara helt under vattnet. Det tros härstamma från Hansan eller Hanseförbundet som var ett handelsmonopolförbund av främst tyska eller tyskdominerade städer. Hansan bedrev gemensam handel vid Nord- och Östersjön från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet.

Enligt Estlands nyhetsbyrå ERR är vraket cirka 24,5 meter långt och 9,5 meter brett. Byggnadsarbetet har skjutits på framtiden. Istället arbetar arkeologer med bevarandet av skeppsvraket. Man har hittat en mängd artefakter, inklusive bitar av medeltida läderskor, verktyg och ull som sannolikt användes till förpackningsmaterial har lokaliserats på platsen.

Mer om upptäckten och utgrävningarna hittar du på news.err.ee.

Top