4 av 10 båtägare osäker på reglerna om båtbottenfärg

Blocket har under perioden 16-20 april 2018 gjort en undersökning med båtägare kring deras kunskap om bottenfärgen. Resultatet visar att 4 av 10 båtägare inte vet tillräckligt kring varken de nya reglerna eller sin egen färg. Hur bra koll har du? Här följer ett pressmeddelande från blocket: 

"Båtbottenfärger har under många år diskuterats och förbud mot vissa ämnen finns sedan lång tid tillbaka. Ändå är osäkerheten stor. Var tredje segelbåtsägare och fyra av tio motorbåtsägare svarar att de inte känner till reglerna. Det visar Blockets undersökning i samarbete med Yougov.

Hur väl känner du till reglerna kring båtbottenfärg? 64 procent av segelbåtsägarna svarar att de känner till dem väl eller mycket väl. Resten, 36 procent är osäkra. Motsvarande siffror bland motorbåtsägare är cirka 60 procent respektive 40 procent.

Segelbåtsägare:

Känner inte till 10 %

Känner inte till men hört talas om: 26 %

Känner till väl: 43 %

Känner till mycket väl: 21 %

Motorbåtsägare:

Känner inte till 10 %

Känner inte till men hört talas om: 30 %

Känner till väl: 45 %

Känner till mycket väl: 15 %

– Reglerna kring bottenfärg är komplexa på så vis att föreskrifterna skiljer sig mellan öst- och västkust. Den som tar upp båten själv på tomten går därtill miste om information som båtklubbarna annars distribuerar eftersom dessa ofta är under tillsyn och kontrolleras. Sammantaget är incitamentet för den enskilda båtägaren lågt att införskaffa kunskap, säger Axel Nordman, båtexpert på Blocket Fordon.

Transportstyrelsen som har ett regeringsuppdrag att ta fram nya regleringar för båtbottenfärg som ska presenteras 2020. Ett förslag handlar om totalförbud mot giftiga bottenfärger. Blockets undersökning visar att 62 procent av de tillfrågade är ganska eller mycket positiva till förslaget. Endast 14 procent är ganska eller mycket negativa. 5 procent vet ej.

– Många ser positivt på ett totalförbud mot giftig bottenfärg i takt med att alternativen blir mer och mer effektiva. Mekanisk tvätt är ett sådant exempel som just nu växer i popularitet, säger Axel Nordman.

Om du skulle köpa en begagnad båt idag - är båtens bottenfärg något som skulle påverka ditt köpbeslut? Bland de som överväger att köpa båt inom de två närmaste åren svarar 35 procent att båtens bottenfärg påverkar köpbeslutetet. 40 procent svarar nej medan 24 procent svarar vet ej.

– Långt ifrån alla låter bottenfärgen vara en avgörande faktor vid köp av en begagnad båt. Det kan bero på ett utbrett tvivel kring vad som egentligen skonar miljön mest. Vissa menar att de giftfria färgerna innebär mer beväxning på skrovet vilket gör båten långsammare och mer bränslekrävande. Andra tycker att den giftfria färgen, som måste strykas oftare, i långa loppet är sämre för miljön än den färg som är effektiv och kräver färre strykningar. Tillverkarna av giftfria bottenfärger har ett jobb att göra med att stärka förtroendet för det miljövänligare alternativen, säger Axel Nordman.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-20 april 2018 har sammanlagt 605 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor +18 år i Sverige som antingen äger en/flera båtar eller överväger att köpa båt."

Top