24 kvinnor - 3 000 sjömil - 1 mål

Gruppen på 24 kvinnliga forskare håller just nu på med ett uppdrag kallat eXXpedition North Pacific 2018 där de vill öka och sprida kunskapen kring plastkonsumtionen och hitta lösningar på den. 

Plasten i havet skadar inte bara havet och allt levande i det utan även människans hälsa. Kvinnorna tar prover på både hav och plast för att sen ta med sig tillbaka till labbet för att undersöka närmare. De har kommit fram till stora hälsoimpakter på människan och främst på kvinnan som tidigare inte hittats. 

Tidigare år har de gjort flera undersökningar och seglingar för att se hur plasten rör sig världen över och även mitt ute på de största havet finns plast som de kan känna igen sig i från vardagen. Nedan hittade vi en tidigare dokumentär kring gruppen och deras undersökningar. 


För mer information och svar på vad de forskat kring och kommit fram till besök: www.exxpedition.com.

Top