Äldsta isen på väg att försvinna?

I Nares Sund, området mellan Kanada och Grönland, finns världens äldsta och tjockaste ismassa. Denna is har hittills klarat de ökande temperaturerna, och forskare har sett området som en viktig fristad för arktiska djur när andra områden i Arktis smälter. Men nu visar nya mätningar visar att även denna is är i fara.

Förhoppningen har varit att denna is ska klara sig till mitten av detta århundrade, och att vi då har hittat sätt att kyla ner planeten så att de arktiska isarna kan börja växa till sig igen. Men de senaste mätningarna visar att denna viktiga ismassa inte bara smälter utan även riskerar att förflyttas söderut. Det skulle göra att smältningen påskyndas ytterligare.

Nares sund (Nares Strait på engelska) är sundet mellan Grönland och Ellesmerön i Arktis. I söder gränsar sundet mot Baffinbukten och i norr mot Lincolnhavet som är en del av Norra Ishavet. En sydgående havsström för med sig stora mängder arktisk is genom sundet, bland annat från Petermannglaciären som mynnar ut i sundet.

Mänsklig närvaro i sundet är belagt från 900-talet, och Thulefolket och nordiska vikingar kan ha nått området på 1200-talet.

Sundet är cirka 500 km långt och utgör gränsvatten mellan Danmark och Kanada, som 1964 kom överens om namnet, döpt efter George nares som ledde Brittiska Arktisexpeditionen 1875–1876 och utforskade sundet. Sundet varierar i bredd från cirka 30 km till över 100 km och är från söder till norr uppdelat i flera sund och havsområden.

Källa

Top