Q&A med Vestas 11th Hour Racing om deras kollision

Endast 30 sjömil från mål på etappen från Melbourne till Hongkong kolliderade Vestas 11th Hour med en fiskebåt. En fiskare gick mycket tragiskt bort i samband med incidenten. Laget missade etappen till Auckland. Nu har en ny för byggts i Italien (pga entypsreglerna) och de ska vara redo att segla nästa etapp till Brasilien som kommer att bli den längsta i tävlingen.


Sailing.co.za fick en pratstund med Mark Towill som är skeppare tillsammans med Charlie Enright. Han förklarar hur kollisionen gick till.

Vad hände när ni närmade er mål i etapp 4?

Vi var cirka 30 sjömil från mål, och jag var vid navigationsbordet och övervakade radarn och AIS (Automatic Identification System) och kommunicerade med besättningen på däck genom intercom. Jag tittade på tre fartyg på AIS: ett kabellager, som vi just hade passerat, ett fartyg längre fram och ett tredje fartyg som identifierades som ett fiskefartyg. Det fanns ett antal ytterligare båtar på AIS, många av dem fiskefartyg, men dessa tre var de enda som identifierades i vår närhet.

Hur var förhållandena? Vad kunde du se?

Det var en mörk och molnig natt, med en vind på cirka 20 knop och måttligt stora vågor. När vi närmade oss fiskefartyget som vi hade identifierat på AIS, bekräftade seglarna på däck visuell kontakt - fiskefartyget var väl upplyst - och vi lovade upp åt styrbord för att hålla undan. Jag tittade på AIS och kommunicerade till besättningen. Besättningen bekräftade att vi höll undan fiskefartyget, innan vi helt plötsligt kolliderade oväntat.

Vad hände omedelbart efter kollisionen?

Så mycket hände så snabbt. Kollisionen slungade oss in i ett slag som vi inte var beredda på. Alla som var nere kom upp på däck. Alla på vår båt klarade sig bra. Vi kollade fören, såg hålet i babordssidan och gick ner för att bedöma skadorna. Vatten strömmade in i vår båt genom hålet, och det var oro över skrovets strukturella integritet.

Hur kontrollerade ni vattnet som strömmade in?

Vi lutade båten till styrbord för att hålla babordssidan ut ur vattnet. Seglen var redan på styrbord sida och vattentanken på styrbord sida var full. Vi svängde också kölen åt styrbord. Vi lade vår nödpump i fören för att pumpa vatten överbord. Vi kunde minimera inflödet, men båten var svår att manövrera, eftersom den var såpass lutad.

Vilka åtgärder tog du omedelbart efter att ha fått din båt under kontroll?

Det tog ungefär 20 minuter att få vår båt under kontroll och sedan gick vi tillbaka mot kollisionsplatsen. Vid ankomsten lyste flera personer på ett fiskefartyg ner i vattnet. Vår första tanke var att de letade efter någon, så vi började genast leta. Efter ett tag såg vi en person i vattnet.

Vem hade du kontakt med? Erbjöd någon hjälp?

Vi försökte kontakta det andra fartyget som var inblandat i kollisionen och varna tävlingsledningen direkt. När vi initierade sökningen utfärdade vår navigatör omedelbart ett mayday-anrop över VHF på kanal 16 å fiskefartygets vägnar. Det fanns många fartyg i området, inklusive ett kryssningsfartyg med en sjukhusvåning, men ingen agerade.

Kommunikationen var svår. Den stora volymen av trafik på radion innebar att det var svårt att kommunicera med de personer vi behövde. Inte många personer på VHFen pratade engelska, men vi hittade ett sätt att vidarebefordra meddelanden genom ett kabelförläggningsfartyg, och de kunde skicka sin vaktbåt till hjälp vid sökningen.

Hur hämtades den skadade personen upp?

Svåra förhållanden och begränsad manövrering hindrade våra första ansträngningar för att hämta upp honom. Vaktbåten från kabelskiktet gav hjälp och alla ansträngningar gjordes av alla parter som var inblandade i sökandet. Vi kunde äntligen framgångsrikt plocka upp personen efter flera försök. När vi fick honom ombord startade vi hjärt-lungräddning. Vi uppmanade Hong Kong Marine Rescue Coordination Center att vi hade personen ombord och de bekräftade att en helikopter var på väg. Han togs till Hongkongs sjukhus där medicinsk personal inte kunde återuppliva honom.

Erbjöd några av dina konkurrenter hjälp?

Dongfeng Race Team erbjöd hjälp. Vid den tiden samordnade vi sökningen med flera fartyg, inklusive kabelskiktet som hade en besättningsman som pratade kinesiska och engelska och kunde vidarebefordrade vår kommunikation. Vi rekommenderade Dongfeng att de inte behövdes eftersom det fanns ett antal fartyg i området som var närmare.

Team AkzoNobel anlände medan luftöverföringen var i kraft. Tävlingsledningen begärde att de skulle hjälpa till och det gjorde dem, och vi släppte dem senare när helikopteröverföringen var klar.

Vad hände efter att sök- och räddningsproceduren avslutats?

När vi visste att det inte fanns något mer vi kunde göra vid olycksplatsen, såg vi till att vår båt fortfarande var säker och informerade Volvo Ocean Race om att vi skulle bryta etappen och gå för motor in i hamn. Vi anlände till det tekniska området i närheten av tävlingsbyn och träffade tävlingsrepresentanter och lokala myndigheter för att redogöra för vad som hände.

Se bilder på den kolliderade båten här.

Top