Idag startar den stora Asienexpeditionen

Idag, Onsdag 8 juni 2022, kl. 15.30, lämnar ostindiefararen Götheborg hemmakajen i Göteborg och seglar mot Asien. Det är 17 år sedan sist och ett stort äventyr väntar. Först i september 2023 kommer skeppet anlända till slutdestinationen på expeditionen, Shanghai. Under 2022 väntar segling i Europa. Först i Östersjön och norra Europa, och därefter Medelhavet där skeppet också kommer att stanna under vintern. 2023 fortsätter seglingen till Asien.
 

Förra gången skeppet seglade till Asien, i oktober 2005, följdes det av tusentals åskådare från land och hundratals båtar slog följe med skeppet ut ur hamnen.
 
– Att Götheborg återigen skulle segla till Asien kändes länge som en omöjlig önskedröm, men nu händer det! Vi kommer besöka hamnar över hela Europa och Asien, med tusentals besökare, hundratals jungmän som seglar med och mängder av företagsaktiviteter ombord. Skeppet är en symbol för svensk handel och innovation, och en fantastisk plattform för att skapa och bygga affärsrelationer, säger Kristoffer Bennis, Expeditionsledare för Götheborg of Sweden.
 
Idag lämnar skeppet kajen vid Pir 4 på Eriksberg kl. 15.30, och skjuter salut utanför Eriksberg kl. 16.00.
 
Efter att skeppet lämnar Göteborg väntar stopp i Helsingborg, Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, London, Bremerhaven och Lissabon. Därefter seglar skeppet in i Medelhavet för ytterligare fyra stopp innan det gör vinteruppehåll till våren 2023 då det sätter segel mot Asien.
 
Hösten 2019 gick det Göteborgsbaserade logistikföretaget Greencarrier in som ägare till SOIC Ship Management som driver Götheborg, och säkrade därmed finansieringen för expeditionen till Asien. Våren 2020 förvärvade Greencarrier även skeppet Götheborg. Bakom beslutet finns ett långvarigt engagemang i skeppet Götheborg och en övertygelse om att skeppet är byggt för att segla och därför ska få göra det.
 
Med som partners för expeditionen är även EKN (Exportkreditnämnen) samt Vinnova (Sverige innovationsmyndighet), samt en mängd leverantörer som stöttar expeditionen på olika sätt.
 
Asienexpeditionen 2022-23

Götheborg kommer att avsegla från Göteborg 8 juni 2022 med planerad ankomst till Shanghai i september 2023. Skeppet kommer att segla i Östersjön och Nordeuropa för att sedan fortsätta ner till Medelhavet. Under vintern 2022-23 kommer skeppet stanna i Medelhavet, för att under tidig vår 2023 segla mot Asien. Målsättningen med expeditionen till Asien är att använda skeppet som en mötesplats och plattform för företag och partners, med hållbar handel som ledord. 
 
Ostindiefararen Götheborg

Götheborg är en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. År 1984 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget av det nya skeppet. Åtta år senare, 2003, sjösattes Götheborg. 2005–2007 seglade skeppet den historiska rutten till Asien och tillbaka. Därefter genomfördes ett antal expeditioner runt om Europa, den senaste 2015. Sommaren 2021 seglade skeppet från Göteborg till Stockholm och tillbaka.

Top