VALUE BOATS FIRST 36.7

November 14, 2013 @ 10:07:15   Foto Search Magazine

Surfer Girl. Foto Search Magazine
Surfer Girl. Foto Search Magazine
1 AV 7

VALUE BOATS är en artikelserie där vi lyfter fram segelbåtar på begagnatmarknaden och nu har turen kommit till First 36.7. Till vår hjälp har Magnus Hanson.

 

Artikeln publicerades i #4 2012.

Funderar du på att köpa segelbåt? Nytt eller begagnat? Det finns naturligtvis både för- och nackdelar. Du får ofta ”mer båt för pengarna” om du köper begagnat, mer utrustning och större segelgarderob. Det kräver dock mer av dig som köpare. Du bör naturligtvis noggrant undersöka båttypen och göra en ordentlig besiktning innan köp för att undvika obehagliga och kostsamma överraskningar. I förra numret (#3 2012) tittade vi närmare på X-99 och Farr30. Nu har turen kommit till First 36.7 och för att få lite extra kött på benen kontaktade vi Magnus Hanson som tillsammans med flickvännen Maria köpte ett exemplar från 2001 som de snart seglat i fem härliga säsonger.


First 36.7 ritades i början av 2000 och producerades av Beneteau i Frankrike. Det finns ingen nyproduktion av båten då den ersattes av First 35 2009.
Magnus och Maria har haft sin båt sedan 2008.
– Det är vår semesterplattform och helggetaway. Den används bara till performance cruising och 80% av tiden med enbart två personer ombord. Övrig tid seglar vi med vänner, inte nödvändigtvis segelkunniga sådana.
Ett av huvudkriterierna när de köpte båten var att den skulle segla bra.
 – Den är lättdriven och styv. Vi seglar med ett vanligt kevlar storsegel och en kevlar genua 3 som pensionerats från kappseglingsgarderoben och får på så sätt en elasticitet som gör att vi går bra från 5 till 20 knop vind på bara två personer.  Vi hänger med bra och det är sällan vi blir frånseglade.

 

De ville också ha en båt i den här storleken, dels för lite stadga och trygghet vid längre sträckor på öppet hav, dels för komfort.

– Vi valde den här båten för att få en 36-fotare som seglar snabbt men har 3 kabiner. Vi uppskattar att man kan ha vänner ombord och att var och en har sitt egna lilla krypin samtidigt som salongen är fri från väskor. Nackdelen med 3 kabiner är att förpiken blir lite av en kompromiss.
Just Magnus och Marias båt är optimerad för short handed.

– Vi valde att köpa en båt med rorkult. Seglar man längre sträcker, t ex till Anholt, betyder det att en person kan vila nere i salongen medan den andra styr och når både stor- och genuaskot med rodret i hand. Annars behövde vi inte ändra så mycket.


Det är inte helt ovanligt att First 36.7 dyker upp i kappseglingssammanhang och ofta med goda resultat.

– Känslan är att SRS-talet 1,281 som båten har idag är rättvist och att chanserna är goda om man sköter sig. I vårt fall ingick ett race pack, ett tillval vid köp av ny båt, vilket innebär att avlastare och vinschar är dimensionen större, plus att man har en flytande skena för spinnakerbommen på masten och lite annat.


Årsbudget är inte alltför betungande så länge man cruisingseglar och inte behöver investera i nya segel. Om man räknar med båtplats på 6000-12 000:-, försäkring runt 4 000:-, vinterförvaring på 5000-20 000:- (beroende på om man vill stå inne eller ute), ett par tusenlappar i båtfärg och en tank diesel hamnar man på mellan 20 000-40 000:-. På frågan om de är nöjda med båten instämmer både Magnus och Maria med ett tveklöst ja.

 

”Båten ger det bästa av två världar; den går fort på alla bogar men ändå bra att bo i. Bra balans mellan prestanda och boendekomfort.” - Magnus Hanson

 

First 36.7 är snabb, det såg vi nu senast på VM i ORC International i Helsingfors där Team Arken Zoo med Patrik Forsgren / KSSS slutade på tredje plats.


Text och foto SEARCH Magazine i samarbete med www.sailguide.com.

 

PRENUMERERAKOMMENTERA

jams jimmyPosted September 08, 2016 at 14:18

I stumbled upon this blog with a host of new possibilities to explore. Thank you for the friendly in sharing. http://www.streetinsider.com/SI+Newswire/Forex+Libra+Code+Review+-+Vladimir+Ribakovs+FX+Trading+System+Released/12002556.html
Reply
Its All About HealthPosted September 09, 2016 at 05:15

Always so interesting to visit your site.What a great info, thank you for sharing. this will help me so much in my learning... http://itsallabouthealth.net/flat-belly-fast
Reply
Phen375 ReviewPosted September 10, 2016 at 07:35

I cherish the online journal. Extraordinary post. It is genuine, individuals must figure out how to learn before they can learn. lol, i know it sounds entertaining, however, it genuine. . . buy phen375
Reply
The 67 Steps by Tai Lopez ReviewPosted September 10, 2016 at 08:40

What an extraordinary site, thank you for giving me a chance to remark on it. the 67 steps at strikingly
Reply
Jual Laptop Notebook PC HP Lenovo Printer Tinta Toner Epson MurahPosted September 21, 2016 at 14:37

Fast our site definitely will indisputably turn out to be widely known with virtually all operating a blog families, due to its fastidious content pieces and / or review articles. Jual Lenovo Thinkpad
Reply
kavinPosted September 24, 2016 at 08:17

Cellular phone calls really used to take a lot of taxes. Glad to know that 0800 numbers are free now. The taxes are reduced. This have been a huge turnout for me.
Reply
jams jimmyPosted September 27, 2016 at 12:43

Prohlédněte si výběr nízkoenergetických a cihlových či dřevěných rodinných domů na klíč za nejlepší cenu dřevostavba
Reply
kavinPosted October 10, 2016 at 08:43

Just recently, I have come home from my trip from Dubai. I received a few desert safari deals so I went in there. Oh I had such an amazing time with the show and the rides. It was all exhilarating.
Reply
kavinPosted October 10, 2016 at 13:28

Their gained onto your blog despite the fact settling recognition simply just some tid bit submits. Fulfilling strategy for forthcoming, I will be bookmarking before starting pick up products conclusion spgs all the way up. only one hand
Reply
jams jimmyPosted October 13, 2016 at 14:17

Prefer experience quickly checking all of the websites. fully integrated solution
Reply
JHONPosted October 13, 2016 at 15:44

By using with thanks for any serving site you may have seriously ended up building. I had put together shied out of building reviews when news flash became all over at this point. seo expert
Reply
jams jimmyPosted October 15, 2016 at 07:57

Along with many thanks for all those assisting weblog you've truly already been producing. I'd shied away producing suggestions because information obtained close to at the moment. Australian coupons
Reply
jams jimmyPosted October 15, 2016 at 09:22

After i obtained on your blog although placing interest merely slightly little bit submits. Enjoyable technique for long term, I'll be book-marking at any given time obtain types complete comes upward. diving red sea
Reply
jams jimmyPosted October 15, 2016 at 11:09

soundcloud promotion Your site is extremely good, excellent operate... More than likely a lot of will certainly believe us regardless of whether they can't take time to show you. cheap soundcloud plays
Reply
kavinPosted October 16, 2016 at 06:47

A web logs are actually amazing! You possess presented everybody that i are able to be able to write compatible with I just ever previously concept I was able to. Polygraph Millionaire
Reply
jams jimmyPosted October 16, 2016 at 08:09

The fellow workers are often raging dedicated to any things furthermore today I recently find out exactly why. https://www.youtube.com/watch?v=RqPvc7lNafg
Reply
DavidPosted October 16, 2016 at 08:11

I did feel reading articles or reviews or possibly feedback documented right. They are simply quickly top-quality there is a large amount of good skills. wedding gown preservation
Reply
davidPosted October 16, 2016 at 09:50

free youtube views I cherish the online journal. Extraordinary post. It is genuine, individuals must figure out how to learn before they can learn. lol i know it sounds entertaining however it genuine. . . free youtube subscribers
Reply
davidPosted October 16, 2016 at 12:08

There are plenty of dissertation online websites from the internet reside pick up unsurprisingly known in the websites. Nautical Decor
Reply
DavidPosted October 17, 2016 at 08:14

Wonderful web page plus the remarkable superior quality thing and additionally I’m of course this is really important. click here
Reply
kavinPosted October 19, 2016 at 11:49

Excellent website combined with outstanding top quality products and also I’m positive this will be tremendously beneficial. find your way
Reply
kavinPosted October 26, 2016 at 09:14

Speedily this great site will certainly irrefutably always be renowned amid most writing a blog men and women, because diligent content as well as testimonials. TurbineXo
Reply
kavinPosted October 26, 2016 at 11:43

I urge everyone to try an efficient Brochure printing company as I know among the ocean of fishes, they are the sharks as they offer the highest quality.
Reply
AKPosted November 20, 2016 at 16:10

The style absolutely superb. These types of tiny facts usually are fashioned using lots of story practical knowledge. I'd prefer everthing appreciably. college paper writing
Reply
CerellaPosted December 19, 2016 at 11:54

I have gone through your post and came to know about various sailing boats, Since I like sailing very much, i got interested to read this. Keep updating more details about this adventurous journey. Eagerly waiting to know about it. lip moisturizer
Reply
DavidPosted December 26, 2016 at 10:47

It truly is moreover a great write-up which i undoubtedly relished reviewing. It may not be specifically day-to-day which i build an opportunity to get whatever. translate for me
Reply
debraPosted January 16, 2017 at 06:15

I have traveled in a boat only once or twice in my life. I am living far from sea and we don’t even have rivers here. I saw a boat for the first time during a school tour. I am not a big boat fan. manufacturer refurbished tablets
Reply
JAMSPosted January 16, 2017 at 20:22

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post. advogados de imigração
Reply
JAMSPosted January 20, 2017 at 07:55

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. advogado trabalhista
Reply
JAMSPosted January 23, 2017 at 13:59

This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here! Georges Sadala Rihan
Reply
JAMSPosted January 24, 2017 at 12:37

I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. Purchase Pheromones for Men
Reply
JAMSPosted January 24, 2017 at 21:32

Great post, you have pointed out some fantastic points , I likewise think this s a very wonderful website. receita de panqueca
Reply
ElizaPosted January 25, 2017 at 08:14

Value Boats is a series of article that highlights some of the used sailboats on the market structure. I have read some of its series that highlights the features of sailboats. It will be very adventurous to travel in such sailboat and explore the sea and its beauty. Macallan 12
Reply
JAMSPosted January 27, 2017 at 16:32

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. reputação online
Reply
JAMSPosted January 28, 2017 at 20:16

This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information. Calgary moving companies
Reply
JAMSPosted January 30, 2017 at 18:56

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? o que fazer em miami
Reply
EdwinaPosted January 31, 2017 at 10:15

I have gone through most of the series of Value Boats that are highlighting some sail boat journey. I am really interested to read about the adventurous journey through boats and it is one of my wish to travel in boat at any cost. I am waiting for the next series of Value Boats. Chinese with ease
Reply
JAMSPosted February 01, 2017 at 11:42

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. casas em miami
Reply
JAMSPosted February 01, 2017 at 11:50

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, casas em miami
Reply
jamsmalikPosted February 22, 2017 at 07:29

Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. pheromones for women to attract men
Reply
sdsdsdPosted February 23, 2017 at 09:06

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.. google translation web service
Reply
jamsmalikPosted February 25, 2017 at 14:04

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! descontos diesel
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

Isvett med Sjöräddningssällskapet i...

Runt om i Sverige är det nu sportlovstider, och kylan håller på många håll i sig. Att ge sig ut på skridskor eller i en isjakt är populärt sportl...

Snygga bilder från M32 Miami Winter...

Nyligen seglades den andra av fyra deltävlingar i M32 Miami Winter Series som har vä...

m507_crop169014_1024x576_proportional_14880671227A13

Japanska traditioner när SoftBank l...

Med ett traditionellt japanskt dop och ceremoni döptes och presenterades igår S...

Fler och fler OS-medaljörer till Em...

Som ung jolleseglare såg man ofta hur konkurrenterna la mycket träningstid p&ar...

Unika segelbåtar på båtmässan Allt ...

Pressmeddelande från Stockholmsmässan Allt för Sjön 2017: Ett givet v...
x