DAGS ATT TACKA KROPPEN

Mars 05, 2012 @ 00:14:20   Foto SEARCHMAGAZINE


Förebygga och rehabilitera


Det har varit en mild höst vilket betyder att det har varit en bra höst för alla oss som gillar vatten i flytande form. Hur inbitna vi än är så är det dock, om inte kylan, mörkret så här i december som sätter stopp för det mesta av våra vattenaktiviteter. Ett alternativ som är få förunnad är att segla eller surfa utomlands. Ett annat skulle kunna vara att slicka såren efter en lång säsong och bygga upp kroppen för kommande utmaningar. Även om det är förekommande med frakturer och andra traumaskador inom segling så är de framför allt förslitningsskador som ställer till med långsiktiga problem inom vår sport. Nötandet av samma rörelse i samma position under långa tränings- och tävlingspass kan resultera i obehagliga och ofta envetna åkommor. Med hjälp av OS-seglaren och blivande sjukgymnasten Karin Söderström skall vi ta oss an de vanligaste problemområdena för en jolleseglare och hur vi kan förebygga och rehabilitera dessa skador.

 


Inom svensk elitsegling har det hittills varit förbehållen de som ingår i SOK:s Topp- och Talangprogram att få hjälp med fysträningen och rehabilitering. Det har dock varit svårt med en regelbunden återkoppling även på den nivån. Karin Söderström har påbörjat ett samarbete med GKSS:s elitlag men även med seglare som har SOK-stöd som Team Anna Kjellberg där hon hjälper till med träningsplaneringen som regelbundet anpassas till seglarnas behov och förutsättningar. ”För mig är det viktigt att ha en uppföljning med alla de seglare jag jobbar med. Jag tror att det är framför allt det som många har saknat och som jag kan tillföra.” Det känns riktigt spännande att seglingen börjar satsa på denna form av hjälp även på klubbnivå och såklart extra viktigt att man tar tillvara på den kunskapen som finns bland seglare som Karin. ”Går man inte på ett seglargymnasium finns det inget stöd att få i sin fysträning, så vi har börjat titta på om det finns en möjlighet att redan tidigt hjälpa till för att bland annat förebygga skador.”

 

Karin Söderström är en av flera Lerumsseglare som har tagit sig från insjöseglingen på Aspen till den absoluta världseliten i sin sport. Från optimistseglingen gick vägen via seglargymnasiet till en internationell karriär som kröntes med OS-deltagandet i Kina 2008. Efter en kort satsning i 470 har Karin nu ägnat sig helt åt sina sjukgymnaststudier. Hon planerar att bli klar till sommaren men hjälper, som vi har nämnt ovan, redan nu flera seglare i planerandet och upplägget av fysträningen.

 

De tre huvudsakliga problem som seglare brukar dras med är knäna, ländryggen och axlarna. ”Knäna är framför allt utsatta i båtar som man hänger i. Hela båten balanseras med kroppen där fötterna sitter fast i krängbanden och låret ligger mot relingen. Då blir det väldigt stora belastningar på knäleden. Det är därför extra viktigt att träna lårmuskeln, men också, vilket många glömmer, träna baksidan av låret.” Under seglingen utsätts musklerna för dynamisk och statisk arbete. För att förebygga skador är det bra att blanda belastningen även i träningen och byta mellan koncentrisk, excentrisk och isometrisk belastning. ”Tränar man koncentriskt närmar sig musklernas fästen varandra. Tränar man excentrisk rör sig musklernas fästen ifrån varandra och tränar man isometriskt d v s statiskt sker ingen rörelse alls. De flesta tränar koncentrisk, som t ex benspark genom att sparka benet uppåt. Den övningen kan man variera genom att lyfta vikten med båda benen och sedan långsamt bromsa vikten på vägen ner med enbart ett ben (excentriskt).

 

  Förutom knäna är även ländryggen hårt belastat vid krängandet. Mycket av det dynamiska arbetet sker med hjälp av höftböjaren som skall hålla upp kroppen när seglaren rör sig in och ut ur båten. ”Just seglare har ofta väldigt korta höftböjare på grund av den ihopkrupna positionen i båten. Eftersom allting hänger ihop påverkar det i sin tur ländryggen. Den för korta höftböjaren gör att det kan dra i ländryggen. Problemen med ländryggen kommer oftast inte av ryggmuskulaturen utan p g a av den korta muskulaturen på framsidan av höften. Även personer som står i trapets kan få problem med ryggen men då är det oftast p g a att man är för svag i bålen d v s framsidan.” Utöver att träna bålstabilitet tycker Karin att man skall vara noggrann med att töja höftböjaren. Karin har ett tips på en övning där man stretchar dynamiskt. Gör ett utfallssteg och vrid samtidigt överkroppen. Utöver höftböjaren töjer man här även bröstryggen.

 

  Oavsett vilken position man har ombord är det väldigt vanligt med olika varianter av drag inom segling. Det gör att axelpartiet utsätts för en hög belastning. Det finns en stor risk att man utvecklar en för kort muskulatur på framsidan av överkroppen och speciellt bröstmuskeln. ”Det i kombination med att många är för svaga mellan skuldrorna gör att axlarna åker fram i sin position vilket bland annat leder till en överbelastning av muskulaturen i bröstryggen. För att förebygga och motverka detta är det bra att t ex träna rodd och då vara extra noggrann med att verkligen dra bak hela vägen och få ihop skuldrorna. Har man väl fått problem är det viktigt att köra mycket övningar som ökar rörligheten i axlarna.”

 

  Hoppas att vi kunde inspirera er lite inför vinterns fysträning och vem vet, vi kanske får lära oss mer av Karin när ljuset återkommer till våren.

 

TEXT JOHANN KNIGGE

KOMMENTERA

asidPosted May 27, 2017 at 10:11

I have shown a lot of interest on your website. All of it you have written did educate me in a great way. tesco bouquets
Reply
asaasPosted May 27, 2017 at 10:55

Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. real estate ecuador
Reply
asdPosted May 28, 2017 at 12:29

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. get more info
Reply
4th of julyPosted May 28, 2017 at 14:31

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Than
Reply
asidPosted May 28, 2017 at 15:03

Great post full of useful tips! My site is fairly new and I am also having a hard time getting my readers to leave comments. Analytics shows they are coming to the site but I have a feeling “nobody wants to be first” Foreign credential evaluation Agency
Reply
sadasdasdPosted May 28, 2017 at 22:07

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. Manhole covers in hermetics
Reply
asidPosted May 29, 2017 at 14:14

Your blog and every other content is so entertaining and useful It makes me come back again. saddlery
Reply
asidyahPosted May 30, 2017 at 12:22

This is a stunning post I seen by giganticness of offer it. It is genuinely what I foreseen that would see confide in future you will continue in sharing such a striking post. bokep indo
Reply
BenPosted May 31, 2017 at 06:26

Olympic sailor and aspiring physiotherapist Karin Söderström has given a wonderful opportunity to learn the complete information regarding how to sail or surf. So I think this is the best time to learn the whole thing related to surfing. Consumer TriplePlay
Reply
asPosted May 31, 2017 at 14:17

Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... Jou's Trek
Reply
prince U.SPosted June 01, 2017 at 00:22

This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you. Knock Knock
Reply
johnb6174Posted June 01, 2017 at 21:37

I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. magento extensions
Reply
asidPosted June 01, 2017 at 23:48

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work www.epf-uanlogin.co.in
Reply
sl786982Posted June 02, 2017 at 13:03

Hello! I’ve bookmarked your website because you have so great posts here and I would like to read some more go here
Reply
sl786982Posted June 03, 2017 at 10:08

I am generally doing a look for on the web for places which allows me fulfilling webpage Digital Marketing Blog
Reply
asidPosted June 03, 2017 at 10:12

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Digital Marketing Blog
Reply
asidPosted June 03, 2017 at 10:17

This is definitely breathtaking post. This gives truly quality information. I really adore your writing skills! Digital Marketing Blog
Reply
sl786982Posted June 03, 2017 at 12:03

Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area. http://images.google.pl/url?q=http://dramashop.dk/halloween/category/kostumer-og-tilbehoer-halloween-11/
Reply
jamsmalikPosted June 03, 2017 at 13:27

Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. IPTV Solutions
Reply
asdPosted June 03, 2017 at 15:54

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. slimming tablets that work fast
Reply
asidPosted June 03, 2017 at 23:44

I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. Physio blog
Reply
asidPosted June 03, 2017 at 23:51

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Physio blog
Reply
asidPosted June 03, 2017 at 23:58

Well, as I found about every blog posts online don’t have much originality as I found on yours.. Just keep updating much useful information so that reader like me would come back over and over again. Physio blog
Reply
asidPosted June 04, 2017 at 13:06

Well, as I found about every blog posts online don’t have much originality as I found on yours.. Just keep updating much useful information so that reader like me would come back over and over again. flowersbypostuk.org.uk
Reply
asidPosted June 04, 2017 at 13:58

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. publishers
Reply
asidPosted June 04, 2017 at 15:02

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. http://www.lisaolson.org.uk/
Reply
asdPosted June 05, 2017 at 12:57

The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. best ductless heat pump
Reply
prince U.SPosted June 05, 2017 at 17:17

Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. raising funds
Reply
rohan gulatiPosted June 06, 2017 at 00:02

Whether alerts are there for Password expiry? You will be alerted (on the homepage, when you log in ro http://bobibanking.online/ ) for changing the Passwords before the expiry date.
Reply
jamsmalikPosted June 08, 2017 at 11:50

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... 530 credit score auto loan
Reply
McIntyrePosted June 08, 2017 at 11:59

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. www.onesolar.com.au
Reply
asidPosted June 08, 2017 at 12:43

This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: http://europeanaircraftsales.com
Reply
dassdPosted June 08, 2017 at 22:28

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. whats dare message and answers 2017
Reply
prince U.SPosted June 09, 2017 at 01:10

Thank you again for all the knowledge you distribute.Good post. I was very interested in the article. it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job. I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards. nectar mattress vs casper
Reply
jamsmalikPosted June 09, 2017 at 09:04

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. ISO 14001 Consultants
Reply
jamsmalikPosted June 09, 2017 at 23:42

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. non dual teachers
Reply
asidPosted June 10, 2017 at 08:47

This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: flowers by post uk
Reply
jamsmalikPosted June 10, 2017 at 09:44

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. elektromos autók szervíz
Reply
asidPosted June 10, 2017 at 12:59

Thanks for the great feeling I experience while reading this post.. I love reading all your articles! flowers delivered uk
Reply
asidPosted June 10, 2017 at 22:10

Thanks for the great feeling I experience while reading this post.. I love reading all your articles! milk frother review
Reply
asidPosted June 10, 2017 at 23:09

Hi I found your site by mistake when i was searching yahoo for this acne issue, I must say your site is really helpful I also love the design, its amazing!. milk frother warmer
Reply
asidPosted June 11, 2017 at 00:02

will be assisted from this web page is really amazing important essential information here Breville milk frother
Reply
MKPosted June 11, 2017 at 07:51

About six out of 10 CSU graduates last spring were female -- a complete reversal over the past four decades. Some campuses, like Dominguez Hills and Stanislaus, have almost twice as many women as men, feeling eerily like women's colleges. Education
Reply
jamsmalikPosted June 11, 2017 at 12:11

Thanks for the blog post buddy! Keep them coming... Buy Electronic Cigarettes
Reply
pogpoPosted June 12, 2017 at 02:28

Happy Eid Mubarak Eid Ul Fitr 2017 Eid Mubarak! 25 Wishes, Greetings And Messages To Celebrate Eid al-Fitr 2017 Eid Mubarak Wallpapers 2017 Eid Mubarak 2017 – Messages Eid Mubarak 2017 – Wishes Eid Mubarak Quotes, Messages, Status & SMS 2017 Happy Eid Mubarak Images 2017 – Eid Ul Fitr Wallpapers, Photos, Pics & Pictures Eid Mubarak FB Cover Photos Best Eid Mehndi Designs Eid Mubarak Greeting Cards Images http://happyeid.info/eid-mubarak-shayari-with-images/ http://happyeid.info/eid-mubarak-wishes-for-lover/ http://happyeid.info/eid-mubarak-greeting-cards-in-arabicislamic-2017/ http://happyeid.info/eid-mehndi-designs-for-kids/ http://happyeid.info/top-and-best-eid-mehndi-designs-for-hand/ http://happyeid.info/eid-mubarak-whatsapp-status/ http://happyeid.info/eid-mubarak-status-hindi-%E0%A4%88%E0%A4%A6-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80/ http://happyeid.info/how-to-wish-eid-mubarak/ http://happyeid.info/eid-mubarak-images-for-facebook-and-whatsapp/ http://happyeid.info/happy-eid-mubarak-gifts-ideas-2017-top-10-best-eid-gift-ideas-for-your-relatives-friends/ http://happyeid.info/eid-ul-fitr-2017/ http://happyeid.info/eid-mubarak-25-wishes-greetings-and-messages-to-celebrate-eid-al-fitr-2017/ http://happyeid.info/eid-mubarak-wallpapers-2017/ http://happyeid.info/eid-mubarak-2017-messages/
Reply
asidPosted June 12, 2017 at 11:44

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers! handheld frother
Reply
asidPosted June 12, 2017 at 11:50

I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news. Thank you very much for such an interesting post. Keep working, great job! In my free time, I like play game: electric milk frother 
Reply
asidPosted June 12, 2017 at 11:57

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Nespresso Milk Frother
Reply
asidPosted June 12, 2017 at 14:04

There are so many churches around the world. And I can read the information from this site. forex trading philippines broker
Reply
jamsmalikPosted June 13, 2017 at 08:29

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Fastest Way To Lose Stomach Fat
Reply
prince U.SPosted June 14, 2017 at 12:27

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. locksmith in sacramento
Reply
asidPosted June 14, 2017 at 12:28

I feel like I’m constantly looking for interesting things to read about a variety of subjects, but I manage to include your blog among my reads every day because you have compelling entries that I look forward to. Here’s hoping there’s a lot more amazing material coming! Raw urls
Reply
asidPosted June 14, 2017 at 15:49

I love what you guys are up too. Such clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll. Foreign credential evaluation Agency
Reply
asdPosted June 15, 2017 at 14:05

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. private investigator in Singapore
Reply
johnb6174Posted June 16, 2017 at 13:07

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? health insurance in Indonesia allianz insurance
Reply
asdadPosted June 17, 2017 at 14:27

It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! goodgame empire cheats
Reply
asidPosted June 17, 2017 at 14:47

This was clearly an example of a great writing. I was just amazed on how you deliver this message. Le Quest Floor Plan Types
Reply
MKPosted June 17, 2017 at 18:14

About six out of 10 CSU graduates last spring were female — a complete reversal over the past four decades. Some campuses, like Dominguez Hills and Stanislaus, have almost twice as many women as men, feeling eerily like women’s colleges. cricketers point
Reply
sindhPosted June 19, 2017 at 13:13

As the power of PageRank is getting lower, flow metrics matter. Google gives a huge importance to metrics like domain authority, trust flow or citation flow as a ranking factor. funny prank
Reply
asidPosted June 19, 2017 at 14:07

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. download lagu terbaru
Reply
asidPosted June 19, 2017 at 15:01

It is additionally a really sensible post that I actually enjoyed reading. it’s not every day that I actually have the chance to examine one thing like this. direct lender one hour payday loans
Reply
asidPosted June 19, 2017 at 20:26

I experience considerable difficulties my musings on substance, yet I truly felt I ought to here. Your article is truly extraordinary. I like the way you composed this data www.sebastienlasserre.com
Reply
jamsmalikPosted June 20, 2017 at 13:12

Thank you so much Love your blog.. Anttron Antennas
Reply
johnb6174Posted June 20, 2017 at 13:21

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you. pure garcinia cambogia australia
Reply
asidPosted June 20, 2017 at 14:25

Well, I just thought it may be an idea to post in case anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. best way
Reply
asdasdPosted June 20, 2017 at 15:57

Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting. desiree gruber
Reply
dia dos pais Posted June 21, 2017 at 06:43

boa informação Esta é uma ótima dica especialmente para aqueles novos para a blogosfera. Informações curtas mas muito precisas ... Obrigado por compartilhar esse. Um artigo obrigatório! dia dos pais 2017
Reply
asidPosted June 21, 2017 at 11:54

This is a stunning post I seen by giganticness of offer it. It is genuinely what I foreseen that would see confide in future you will continue in sharing such a striking post. copyright registration or copyright registration india
Reply
asidPosted June 21, 2017 at 13:12

Well, I just thought it may be an idea to post in case anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. sl lottery
Reply
asidPosted June 21, 2017 at 15:04

Really great post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up! moonpig uk flowers
Reply
asidPosted June 22, 2017 at 13:47

This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… copyright registration india
Reply
asidPosted June 22, 2017 at 14:47

Hi I found your site by mistake when i was searching yahoo for this acne issue, I must say your site is really helpful I also love the design, its amazing!. http://www.teamlucas.dk/gode-kostumer-blandt-andet-oktoberfest-kostumer/
Reply
jamsmalikPosted June 23, 2017 at 13:38

These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. Best Online Courses
Reply
jamsmalikPosted June 23, 2017 at 16:52

Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next.. Luxruy travel
Reply
asidPosted June 24, 2017 at 12:47

Hi I found your site by mistake when i was searching yahoo for this acne issue, I must say your site is really helpful I also love the design, its amazing!. Spanish to English translations
Reply
asidPosted June 24, 2017 at 13:50

I love you post, thank you so much. It always put a smile on my face. Especially good thought to apply.. I think I need to try this more! foto tapete
Reply
dasdPosted June 24, 2017 at 15:23

Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us. travel insurance in Singapore smart traveller axa
Reply
asidPosted June 24, 2017 at 21:42

Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area. iTunes Alternative
Reply
asidPosted June 24, 2017 at 22:38

Your points of views were stunning I was just amazed with all of your thoughts. luxury tiles
Reply
johnb6174Posted June 25, 2017 at 14:35

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses. Mexican Insurance Store
Reply
jamsmalikPosted June 26, 2017 at 12:24

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. bankruptcy lawyer
Reply
asdasdasdPosted June 29, 2017 at 10:06

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... Couriertrack.in
Reply
asidPosted June 29, 2017 at 11:44

I have shown a lot of interest on your website. All of it you have written did educate me in a great way. Toilet Plumber Lake Elsinore
Reply
sdfsPosted June 29, 2017 at 11:50

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. GE refrigerator repair and maintenance
Reply
asidPosted June 29, 2017 at 12:47

Your site is excellent, top quality function... I am certain numerous may trust me personally even though they don't take time to let you know. nikolinehansen.dk
Reply
asidPosted July 01, 2017 at 13:20

This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: seattle pest control for ants
Reply
asdasdPosted July 01, 2017 at 17:33

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it how to buy necklace
Reply
asidPosted July 02, 2017 at 12:35

There are thousands of places to purchase fans for Instagram, so earlier than you purchase the primary one which pops up, test out our in-depth opinions as well as person reviews submitted with the aid of lots of people which have already sold followers. http://uopklaret.dk/
Reply
prince U.SPosted July 02, 2017 at 12:48

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off. I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you! tips to buy shoes
Reply
asidPosted July 02, 2017 at 13:26

Thanks for the great feeling I experience while reading this post.. I love reading all your articles! http://villiamogvaldemar.dk/
Reply
asidPosted July 03, 2017 at 14:11

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers! Sex Toy Store In Mumbai
Reply
prince U.SPosted July 03, 2017 at 22:43

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. our website
Reply
prince U.SPosted July 05, 2017 at 00:27

Thank you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week. and I am on the look for such information. Visit Website
Reply
MKPosted July 05, 2017 at 04:48

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Herald Club
Reply
asidPosted July 05, 2017 at 13:51

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. piper meridan
Reply
asidPosted July 05, 2017 at 14:31

There are so many churches around the world. And I can read the information from this site. efterskolernes dag
Reply
asidPosted July 05, 2017 at 15:38

Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area. 300 hrs Yoga Teacher Training Course in India
Reply
sl786982Posted July 05, 2017 at 21:42

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Piper Meridan
Reply
asidPosted July 06, 2017 at 11:54

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. click for informations
Reply
prince U.SPosted July 06, 2017 at 18:36

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share. Installing Vinyl
Reply
asidyahPosted July 07, 2017 at 15:30

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. http://www.daysinngafyresort.com/visit-fabulous-andalusia-tours/
Reply
asidPosted July 08, 2017 at 11:22

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. blog writer service
Reply
asidPosted July 08, 2017 at 15:19

You have given me so much idea in writing contents. Thanks daisiesandmore
Reply
asidPosted July 09, 2017 at 11:04

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. eczemafreeforever.org.uk
Reply
asidPosted July 09, 2017 at 11:56

The way you delivered the contents idea was really something. bolab
Reply
asidPosted July 10, 2017 at 11:10

Info is out of this world, I would bang to see more from your writers. scwdanceforhealth.com
Reply
asidPosted July 10, 2017 at 12:30

Thanks for the great feeling I experience while reading this post.. I love reading all your articles! ski gear kids
Reply
asidPosted July 11, 2017 at 11:24

Hi I found your site by mistake when i was searching yahoo for this acne issue, I must say your site is really helpful I also love the design, its amazing!. blog
Reply
asidPosted July 11, 2017 at 12:41

This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… http://www.ud-dannelse.dk/
Reply
prince U.SPosted July 11, 2017 at 13:12

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. advocare distributor levels
Reply
asidPosted July 13, 2017 at 12:10

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Authorized User Account Orange County
Reply
asidPosted July 13, 2017 at 13:35

When you use a genuine service, you will be able to provide instructions, share materials and choose the formatting style. mormorskolonihave.dk
Reply
asidPosted July 13, 2017 at 14:46

I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work... friendship day 2017 quotes
Reply
asidPosted July 15, 2017 at 12:09

There are so many churches around the world. And I can read the information from this site. fibroidsmiracle.co.uk
Reply
asidPosted July 15, 2017 at 13:06

Much obliged for posting this information. I simply need to tell you that I simply look at your site and I discover it exceptionally fascinating and educational. I can hardly wait to peruse bunches of your posts. yaboo
Reply
MKPosted July 15, 2017 at 13:07

When you use a genuine service, you will be able to provide instructions, share materials and choose the formatting style Dog Lover
Reply
asidPosted July 20, 2017 at 13:50

As the power of PageRank is getting lower, flow metrics matter. Google gives a huge importance to metrics like domain authority, trust flow or citation flow as a ranking factor. real italian leather bags
Reply
MKPosted July 24, 2017 at 06:38

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. gbwhatsapp latest version download
Reply
MKPosted July 25, 2017 at 06:54

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon. and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. amour.com
Reply
sdsdsdPosted July 25, 2017 at 10:18

Thank you for some other informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I am simply now running on. and I’ve been at the glance out for such info. Sixpack bekommen
Reply
MKPosted July 26, 2017 at 08:35

Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors mountainside on-site massage therapy
Reply
asidPosted July 26, 2017 at 11:35

Hi I found your site by mistake when i was searching yahoo for this acne issue, I must say your site is really helpful I also love the design, its amazing!. Hair growth laser cap
Reply
asidPosted July 27, 2017 at 13:17

I have as of late begun an online journal, the information you give on this website has helped me extraordinarily. Much obliged for the majority of your time and work. kingsford waterbay review
Reply
sddsPosted July 27, 2017 at 17:09

Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks blissstudio
Reply
MKPosted July 27, 2017 at 18:14

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us idm full crack
Reply
hamza`Posted July 27, 2017 at 21:58

informative article thanks for sharing
Reply
sdsdsPosted July 29, 2017 at 11:56

I have bookmarked your blog. the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! Questions to Ask Your Boyfriend
Reply
MKPosted July 30, 2017 at 08:21

This is a stunning post I seen by giganticness of offer it. It is genuinely what I foreseen that would see confide in future you will continue in sharing such a striking post jobsmag
Reply
sdsdsdPosted July 30, 2017 at 09:34

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.! extermination
Reply
MKPosted July 31, 2017 at 13:03

Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors laser projector light
Reply
MKPosted August 01, 2017 at 10:46

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? health insurance in Indonesia voyance retour amour
Reply
top 10 schools in delhiPosted August 01, 2017 at 15:03

I truly expected to write a quick comment remembering the right content to offer on account of you for these surprising information you are putting on your site. You are persistently driving an explosive work. I should state you have created mind blowing article. top 10 schools in delhi
Reply
prince U.SPosted August 02, 2017 at 11:21

Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many. mover
Reply
sdsdderPosted August 06, 2017 at 13:02

howdy. your websites are really good. I appreciate your work. Loft plan review
Reply
jayPosted August 06, 2017 at 14:24

Great tips and very easy to understand. The Lost Ways 3 Week Diet Review Teds Woodworking Review 15 Minute Manifestation Paleohacks Cookbook Fat Burning Kitchen Numerologist
Reply
sdsdsPosted August 08, 2017 at 12:03

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. Loftplan reviews
Reply
MKPosted August 08, 2017 at 17:57

Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me. Weaves
Reply
MKPosted August 09, 2017 at 13:34

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. Commercial Photography Bristol
Reply
voyance horoscopePosted August 10, 2017 at 11:08

I prefer the submit. It really is excellent to find out an individual verbalize from your coronary heart and also quality with this crucial subject matter may be effortlessly witnessed. voyance horoscope
Reply
sdsdsPosted August 10, 2017 at 12:12

Thanks for this great post. i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. Camperdown plumber
Reply
fatihin al farizmiPosted August 12, 2017 at 06:22

tes saja lah htlm code undangan pernikahan undangan pernikahan unik undangan pernikahan simple ini cuma pake ling http://www.undangancinta.com bb code [url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan[/url] [url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan simple[/url] [url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url]
Reply
SKPosted August 12, 2017 at 09:17

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it voyance serieuse
Reply
MKPosted August 12, 2017 at 13:12

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. Exchange Bitcoin to Western Union
Reply
MKPosted August 13, 2017 at 06:58

Amazing!!! I liked this website sooo much it’s really awesome I liked your creativity your way.I have also gone through your other posts too and they are also very much appreciate able and I have got some sweet comments for them also now I’m just waiting for your next update to come as I like all your other posts… well I have also made a article hope you go through it synthetic urine reviews
Reply
nomanPosted August 13, 2017 at 07:51

Very efficiently written information. high risk payment gateway
Reply
sl786982Posted August 14, 2017 at 10:54

This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work. sleepwear singapore
Reply
SKPosted August 15, 2017 at 07:49

Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home. voyance amour
Reply
MkPosted August 16, 2017 at 16:41

I truly adored perusing your online journal. It was exceptionally all around wrote and simple to undertand. Not at all like extra online journals I have perused which are truly not tht great. I likewise discovered your posts extremely fascinating. Truth be told subsequent to understanding, I needed to go demonstrat to it to my companion and he ejoyed it also! Academic Proofreading Services
Reply
SKPosted August 16, 2017 at 19:16

Your knowledge of this subject comes through clearly in this article. I love to read this kind of articles, I hope you will update it. Thank you for sharing it with me voyance amour
Reply
daniPosted August 17, 2017 at 08:51

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. pool builder reviews
Reply
MKPosted August 17, 2017 at 12:42

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. The Navian Freehold Condo
Reply
asidPosted August 17, 2017 at 14:03

This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: money loans
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

HISTORISK BÅT TILL SALU

Denna historiska 60-fotare vid namn Hurrica V ligger nu ute till försäljning för 1.150.000 € och vilken historia den har bakom sig! Från att vara en del av Australi...

SWE 1213 med Oscar Lundqvist leder ...

Med en serie på 2, 4, 1 leder Oscar Lundqvist, Jacob Lundqvist, Erik Skoting och Pel...

LIVE: Följ Lysekil Women's Match da...

Följ livesändningen med Harald Treutiger och Malin Källström som komme...

KLASSIKERNA STARTADE I STRÅLANDE VÄ...

Fredagens Sandhamnsregatta bjöd på strålande seglarväder.Torsdagens ...

Idag går starten av Gothenburg Open...

Klockan 16.00 idag går starten av årets upplaga av Gothenburg Open Sea Race av...
x