ARCONA 410

Februari 17, 2012 @ 17:45:04   Foto SEARCHMAGAZINE

Arcona 410
1 AV 12

I FOCUS ARCONA 410

 

Arcona Yachts har producerat segelbåtar ända sedan 60-talet. För snart 30 år sedan lanserade företaget den första Arconan, en 32-fotare, med Stefan Qviberg som konstruktör. Kring millenniumskiftet tog nuvarande VD Torgny Jansson över verksamheten från sin far och i samma veva lanserade man Arcona 400. Båten blev en superhit från dag ett, försäljningen ökade lavinartat och en period prenumererade man nästan på de första 10 platserna i resultatlistorna från Gotland Runt. Framgången genererade resurser till vidareutveckling och sedan dess har man förädlat cruiser-racer-konceptet till dagens Arcona 410.


    Den sista oktober åkte vi ut till Arcona Yacht i Gustavsberg för att provsegla deras senaste cruiser-racer Arcona 410. Vi hade tur och fick en utav de där bonusdagarna på senhösten med hög luft, blå himmel och sol som man inte riktigt räknar med och timmarna ute på Baggensfjärden blev något speciellt att plocka fram ur minnet under kommande kyliga vinterdagar.

 

    Seglingen genomförs i lätt vind. Vi går för motor mellan Gustavsberg och Baggensfjärden. Vi sätter segel och lyckas hitta några vindstråk som stundtals ger oss god fart på både kryss och läns. Hantering och manövrar går smidigt och det är inget som känns komplicerat eller svårt så här långt. Båten är utrustad med ett under däck monterat rullfocksystem. Fall och trimlinor leds i kanaler under rufftaket och förvaras snyggt och prydligt i fallboxar längst fram i sittbrunns-sargarna. Storseglet är något större än tidigare modeller vilket både förenklar hanteringen och håller kostnaderna nere vad gäller segelgarderoben. Hon är lätt på rodret och dubbelrattar i kombination med justerbara fotstöd gör det bekvämt att styra och man har god sikt oavsett om man sitter eller står – det är dessutom riktigt skönt att ha kolfiber under fingrarna.

 

    Vi börjar med att kryssa ner i riktning mot KSSS. Jag känner mig fram och hittar snart balansen och känslan. Med lite trim av seglen glider vi behagligt fram genom den korpsvarta vattenytan. Efter några slag är det är dags att sätta gennaker. Peket är av kolfiber och man skjuter fram det genom en ring på förstäven av båten och fäster med ett beslag. När seglet är hissat drar man bara upp strumpan och börjar trimma.

 

    Arcona 410 sjösattes för första gången i juni i år och har sedan dess testseglats över 2000nm i varierande förhållanden. Hon är som övriga Arconamodeller designad av Stefan Qviberg. Arcona 410 byggs tillsammans med sina mindre systrar 340, 370 och 400 på Arcona-Delta varvet i Estland. Målsättningen har varit samma som tidigare – att skapa en modern och lätthanterlig racer-cruiser som man kan vinna Gotland Runt med ena helgen och semestersegla bekvämt med familjen nästa. Glädjande nog har förutsättningarna förändrats dramatiskt de senaste 10 åren. Utvecklingen inom området teknik och material har rusat och mätreglerna har ändrats vilket gynnar utvecklingen av båtar med just hög styvhet och stor segelyta.

 

    Skrov och däck produceras med infusionsmetoden. Skott och kojfronter lamineras fast i skrov och däck för bästa vridstyvhet. I standardutförandet är båten vit med två ingjutna blå ränder och snobbrand. Man har behållit samma typ av kompositköl, stålfena med blybulb som på Arcona 400. Hon är utrustad med Seldén mast och rigg, segel från UK Syversén, luckor från Lewmar och däcksutrustningen kommer från Harken eller Spinlock.

 

    I ruffen möts man av fina snickerier i mahogny vilket ger ett gemytligt och hemtrevligt intryck. Utöver två kabiner i aktern och en owners cabin i förskeppet, samtliga med dubbelkoj, hittar vi en rymlig salong med pentry och navigationsplats samt toalett med dusch.

 

    Efter kaffe och macka i sittbrunnen (det är ingen brist på utrymme här heller) är det dags att tänka på refrängen. Det är ingen tvekan om att Arcona 410 levererar seglingsglädje. Hon är lätt att styra och mycket lyhörd, ett karaktärsdrag som enligt hörsägen även skall gälla i hårdare vind! Det är inga bekymmer att segla henne short handed men vill man få ut bästa möjliga prestanda behöver man naturligtvis vara fler ombord. Vi har inga som helst tvivel på att hon kommer fungera utomordentligt som semesterbåt. I skrivandets stund har man sålt 10 exemplar och det skall bli riktigt spännande att följa båtarna under nästa säsongs tävlingar och regattor.

 

SARC Sällskapet Arconaseglare

    SARC – Sällskapet Arconaseglare – är en intresseförening för Arconaseglare. Man arrangerar uppskattade clinics med segelmakaren på våren, sommarregatta samt träffar på mässor och föreläsningar. SARC fungerar också som ett forum där seglare på t ex öst- och västkusten kan utbyta erfarenheter och t o m båtar med varandra. Båtbyte sker fortfarande i begränsad utsträckning men spås en lysande framtid. England är Arconas största exportmarknad och man säljer ungefär 25% av båtarna dit. Även där finns en mycket livaktig Arconaklubb och visst låter det läckert att byta båt med en britt och segla i nya, spännande farvatten?!

 

Klicka dig vidare för mer information:

www.arconayachts.se

www.sarc.se


KOMMENTERA

sjadenPosted February 08, 2018 at 08:55

I just prefer to explain to you that we solely investigate your web sites not to mention I just think it's especially significant not to mention instructive.. to learn more
Reply
asdaPosted February 10, 2018 at 11:01

Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. Friv
Reply
sjadenPosted February 13, 2018 at 11:08

Fantastic work done here by the writer. This is, without a doubt, one of the most amazing and well-written blog posts that I have read in my entire life. I am extremely happy with the work here. Carl Kruse Venture Capital
Reply
asdPosted February 14, 2018 at 10:27

Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. web designers adelaide
Reply
pioneerseoPosted February 14, 2018 at 11:29

Visiting this french website voyance-retour-amour.com : of fortune-telling and divinatory arts will permit you to discover the different ways to predict the future. You can learn by yourself to use tarot cards, astrology and numerology, or you can call your voyante par telephone to 0892 22 20 33, and she will tell you the answers and revelations you desire to know.voyance de qualité
Reply
asdPosted February 15, 2018 at 07:39

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. business website chicago il
Reply
JAMSPosted February 15, 2018 at 21:04

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. Types of removalists - which to choose
Reply
albinaPosted February 16, 2018 at 07:06

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. check here
Reply
sjadenPosted February 17, 2018 at 12:19

That is exciting post and thank you for sharing. There are things here that I didn't think some time as of late. Because of cool such a position, to the point that is to a great degree carefully taken, we will talk a huge amount of colleagues about it. voyance gratuite par telephone numero non surtaxe sans cb
Reply
DANIPosted February 18, 2018 at 08:08

Your website is really cool and this is a great inspiring article. life insurance
Reply
DANIPosted February 18, 2018 at 09:58

I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information. app builder
Reply
CarlosPosted February 19, 2018 at 13:56

I just completed reading your blog. And am following up on this website of yours. Thanks and keep on posting more. protein powder reviews
Reply
DANIPosted February 20, 2018 at 06:29

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Ruhrgebiet Magazin
Reply
DANIPosted February 20, 2018 at 06:34

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Ruhrgebiet Magazin
Reply
sjadenPosted February 21, 2018 at 15:25

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.. singpass.org
Reply
Friv games for kidsPosted February 23, 2018 at 08:57

I get good feelings everytime I read your posts. They contain information which I want to to know. Thanks to your sharing, I can enrich my knowledge. Thank you so much. I usually wait for your pieces of writing. http://kizi-games.net/
Reply
DANIPosted February 24, 2018 at 08:52

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, Parker Garage Door Company
Reply
where to buy erectile dysfunction pills Posted February 24, 2018 at 10:12

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
Reply
where to buy erectile dysfunction pills Posted February 24, 2018 at 10:13

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. where to buy erectile dysfunction pills
Reply
AshleyPosted February 25, 2018 at 15:33

This is a very great article! Definitely you did a very good job. my company
Reply
fast numbers 2Posted February 26, 2018 at 09:24

This game is so much fun and addicting. I love village games y8 scared-silly and this is perfect but I could go without it being Ice Age theme but I can handle it. GREAT GAME. www.y8games.games
Reply
shell shockersPosted February 26, 2018 at 10:02

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. shell shockers
Reply
vex Posted February 26, 2018 at 10:03

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article. vex
Reply
duck life spacePosted February 26, 2018 at 10:05

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. duck life space
Reply
xlc testosterone boosterPosted February 27, 2018 at 13:49

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.
Reply
xlc testosterone boosterPosted February 27, 2018 at 13:50

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. xlc testosterone booster
Reply
DANIPosted March 03, 2018 at 21:48

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. Comfort Care Family Dental
Reply
DANIPosted March 04, 2018 at 13:01

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. technology updates
Reply
DANIPosted March 05, 2018 at 06:49

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. menu items
Reply
TEXASPosted March 05, 2018 at 10:44

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. http://paradaisgh.com/advanced-youtube-seo-tactics-drive-traffic-videos/
Reply
FARHANPosted March 05, 2018 at 21:50

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. shaved ice cream
Reply
DANIPosted March 06, 2018 at 07:28

Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. voyance par telephone gratuit
Reply
JessicaPosted March 06, 2018 at 12:37

Your well-driven knowledge in writing did amaze me. I would see more of this. Green Superfood Powder Reviews
Reply
asdPosted March 06, 2018 at 17:44

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. dresses
Reply
DANIPosted March 07, 2018 at 08:13

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. One Pacific Residence
Reply
Rumah Walatra HerbalPosted March 07, 2018 at 08:28

his articles are good :) Rumah Walatra Herbal
Reply
asdPosted March 07, 2018 at 20:06

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. google upcoming plan
Reply
DANIPosted March 08, 2018 at 06:56

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. chiropractic
Reply
alcemccws01Posted March 08, 2018 at 07:22

This type of blog site is truly amazing buy chicken feeders
Reply
best garrys mod gamesPosted March 09, 2018 at 11:16

Why should be Number One on the Internet? By becoming Number One on the Internet, you are in control of a new market with targeted searches.
Reply
best garrys mod gamesPosted March 09, 2018 at 11:17

Why should be Number One on the Internet? By becoming Number One on the Internet, you are in control of a new market with targeted searches.best garrys mod games
Reply
sjadenPosted March 09, 2018 at 11:40

By providing custom writing services to students for many years, we can tell you that there are no rules prohibiting getting qualified help from your writing.voyance par tel
Reply
Go Tur BackPosted March 09, 2018 at 15:21

Wonderful article. thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.Go Tur Back
Reply
DANIPosted March 10, 2018 at 06:10

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. acupuncture ehr
Reply
ZyntixPosted March 10, 2018 at 11:11

Awesome things you've generally imparted to us. Simply continue written work this sort of posts.The time which was squandered in going for educational cost now it can be utilized for studies. Zyntix
Reply
FARHANPosted March 10, 2018 at 12:28

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. scatole plexiglass
Reply
FARHANPosted March 10, 2018 at 18:21

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. SEO Omaha
Reply
YoudiesPosted March 11, 2018 at 08:07

This is amazing post thank you so much brother seriously this is beautiful i will share this post with my other friends. profile
Reply
asdPosted March 11, 2018 at 12:11

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. braun electric razor
Reply
publicidad en camiones en CancunPosted March 13, 2018 at 09:49

Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. publicidad en camiones en Cancun
Reply
gogy 2Posted March 13, 2018 at 10:39

I'm full of the joys of spring when see your new posts. I like them very much. To me, they really help me somtimes. Thanks for sharing your knowledge. I have been waiting for your following articles. gogy2.xyz http://www.friv4school.games
Reply
cara menggugurkan kandunganPosted March 14, 2018 at 08:47

a pride for me to be able to discuss on a quality website because I just learned to make an article on
Reply
johnb6174Posted March 14, 2018 at 13:58

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. new upcoming gadgets
Reply
shrndhlnPosted March 16, 2018 at 06:42

You given a precious details with everyone and thank you it works distributor reviews
Reply
best return manPosted March 16, 2018 at 07:24

i'm always searching for a few unfastened stuffs over the web. there are likewise some agencies which offers loose specimens. best return man
Reply
FARHANPosted March 16, 2018 at 17:09

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. huggies
Reply
FARHANPosted March 16, 2018 at 19:01

Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. the Mactan Newtown
Reply
asdPosted March 17, 2018 at 14:16

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. cebu studio for sale
Reply
aftabakPosted March 17, 2018 at 21:12

These are just two of the extravagance lodging offered in Argentina's capital, so couples shouldn't feel like their sentimental excursions are constrained to two inns. citas para feliz cumpleaños
Reply
laurnsyrsPosted March 18, 2018 at 02:16

Amazing website! This really important help for me keep it up the great post Performix SST Reviews
Reply
DANIPosted March 18, 2018 at 06:45

I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content. updates gadgets
Reply
FARHANPosted March 18, 2018 at 15:34

I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Poker Online Terpercaya
Reply
DANIPosted March 20, 2018 at 07:59

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. info blog
Reply
DANIPosted March 20, 2018 at 09:27

Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information. Тренинги в Украине
Reply
asdadaPosted March 21, 2018 at 13:36

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. Ergonomische Tastatur
Reply
academic writing services in ukPosted March 21, 2018 at 13:36

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. assignment writing services in uk
Reply
asdadPosted March 21, 2018 at 20:56

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards. The Black Whale Business Blog
Reply
DANIPosted March 22, 2018 at 11:28

Thankyou for this wondrous post, I am glad I observed this website on yahoo. Riviera Maya real estate for sale
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

05-2017

DE FEM MEST LÄSTA

Martin Strömberg skadad – missar sj...

Turn the Tide on Plastics vaktkapten Martin Strömberg missar den sjunde etappen av Volvo Ocean Race på grund av en knäskada. Han är tillbaks i tävlingen i etapp 8 so...

Paret som bestämde sig för att bryt...

Havsforskarna Patrick och Fiona Rynne tröttnade på politiker som inte längr...

Kyla är ingen anledning till att si...

Kyla är ingen anledning till att sitta inne. Man kan gå ut och segla isjakt, kitesu...

Längtar du till sommaren? Här är 23...

Nu blir det ljusare för varje dag som går och man känner att våren ä...x