ARCONA 410

Februari 17, 2012 @ 17:45:04   Foto SEARCHMAGAZINE

Arcona 410
1 AV 12

I FOCUS ARCONA 410

 

Arcona Yachts har producerat segelbåtar ända sedan 60-talet. För snart 30 år sedan lanserade företaget den första Arconan, en 32-fotare, med Stefan Qviberg som konstruktör. Kring millenniumskiftet tog nuvarande VD Torgny Jansson över verksamheten från sin far och i samma veva lanserade man Arcona 400. Båten blev en superhit från dag ett, försäljningen ökade lavinartat och en period prenumererade man nästan på de första 10 platserna i resultatlistorna från Gotland Runt. Framgången genererade resurser till vidareutveckling och sedan dess har man förädlat cruiser-racer-konceptet till dagens Arcona 410.


    Den sista oktober åkte vi ut till Arcona Yacht i Gustavsberg för att provsegla deras senaste cruiser-racer Arcona 410. Vi hade tur och fick en utav de där bonusdagarna på senhösten med hög luft, blå himmel och sol som man inte riktigt räknar med och timmarna ute på Baggensfjärden blev något speciellt att plocka fram ur minnet under kommande kyliga vinterdagar.

 

    Seglingen genomförs i lätt vind. Vi går för motor mellan Gustavsberg och Baggensfjärden. Vi sätter segel och lyckas hitta några vindstråk som stundtals ger oss god fart på både kryss och läns. Hantering och manövrar går smidigt och det är inget som känns komplicerat eller svårt så här långt. Båten är utrustad med ett under däck monterat rullfocksystem. Fall och trimlinor leds i kanaler under rufftaket och förvaras snyggt och prydligt i fallboxar längst fram i sittbrunns-sargarna. Storseglet är något större än tidigare modeller vilket både förenklar hanteringen och håller kostnaderna nere vad gäller segelgarderoben. Hon är lätt på rodret och dubbelrattar i kombination med justerbara fotstöd gör det bekvämt att styra och man har god sikt oavsett om man sitter eller står – det är dessutom riktigt skönt att ha kolfiber under fingrarna.

 

    Vi börjar med att kryssa ner i riktning mot KSSS. Jag känner mig fram och hittar snart balansen och känslan. Med lite trim av seglen glider vi behagligt fram genom den korpsvarta vattenytan. Efter några slag är det är dags att sätta gennaker. Peket är av kolfiber och man skjuter fram det genom en ring på förstäven av båten och fäster med ett beslag. När seglet är hissat drar man bara upp strumpan och börjar trimma.

 

    Arcona 410 sjösattes för första gången i juni i år och har sedan dess testseglats över 2000nm i varierande förhållanden. Hon är som övriga Arconamodeller designad av Stefan Qviberg. Arcona 410 byggs tillsammans med sina mindre systrar 340, 370 och 400 på Arcona-Delta varvet i Estland. Målsättningen har varit samma som tidigare – att skapa en modern och lätthanterlig racer-cruiser som man kan vinna Gotland Runt med ena helgen och semestersegla bekvämt med familjen nästa. Glädjande nog har förutsättningarna förändrats dramatiskt de senaste 10 åren. Utvecklingen inom området teknik och material har rusat och mätreglerna har ändrats vilket gynnar utvecklingen av båtar med just hög styvhet och stor segelyta.

 

    Skrov och däck produceras med infusionsmetoden. Skott och kojfronter lamineras fast i skrov och däck för bästa vridstyvhet. I standardutförandet är båten vit med två ingjutna blå ränder och snobbrand. Man har behållit samma typ av kompositköl, stålfena med blybulb som på Arcona 400. Hon är utrustad med Seldén mast och rigg, segel från UK Syversén, luckor från Lewmar och däcksutrustningen kommer från Harken eller Spinlock.

 

    I ruffen möts man av fina snickerier i mahogny vilket ger ett gemytligt och hemtrevligt intryck. Utöver två kabiner i aktern och en owners cabin i förskeppet, samtliga med dubbelkoj, hittar vi en rymlig salong med pentry och navigationsplats samt toalett med dusch.

 

    Efter kaffe och macka i sittbrunnen (det är ingen brist på utrymme här heller) är det dags att tänka på refrängen. Det är ingen tvekan om att Arcona 410 levererar seglingsglädje. Hon är lätt att styra och mycket lyhörd, ett karaktärsdrag som enligt hörsägen även skall gälla i hårdare vind! Det är inga bekymmer att segla henne short handed men vill man få ut bästa möjliga prestanda behöver man naturligtvis vara fler ombord. Vi har inga som helst tvivel på att hon kommer fungera utomordentligt som semesterbåt. I skrivandets stund har man sålt 10 exemplar och det skall bli riktigt spännande att följa båtarna under nästa säsongs tävlingar och regattor.

 

SARC Sällskapet Arconaseglare

    SARC – Sällskapet Arconaseglare – är en intresseförening för Arconaseglare. Man arrangerar uppskattade clinics med segelmakaren på våren, sommarregatta samt träffar på mässor och föreläsningar. SARC fungerar också som ett forum där seglare på t ex öst- och västkusten kan utbyta erfarenheter och t o m båtar med varandra. Båtbyte sker fortfarande i begränsad utsträckning men spås en lysande framtid. England är Arconas största exportmarknad och man säljer ungefär 25% av båtarna dit. Även där finns en mycket livaktig Arconaklubb och visst låter det läckert att byta båt med en britt och segla i nya, spännande farvatten?!

 

Klicka dig vidare för mer information:

www.arconayachts.se

www.sarc.se


KOMMENTERA

sjadenPosted February 08, 2018 at 08:55

I just prefer to explain to you that we solely investigate your web sites not to mention I just think it's especially significant not to mention instructive.. to learn more
Reply
asdaPosted February 10, 2018 at 11:01

Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. Friv
Reply
sjadenPosted February 13, 2018 at 11:08

Fantastic work done here by the writer. This is, without a doubt, one of the most amazing and well-written blog posts that I have read in my entire life. I am extremely happy with the work here. Carl Kruse Venture Capital
Reply
asdPosted February 14, 2018 at 10:27

Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. web designers adelaide
Reply
pioneerseoPosted February 14, 2018 at 11:29

Visiting this french website voyance-retour-amour.com : of fortune-telling and divinatory arts will permit you to discover the different ways to predict the future. You can learn by yourself to use tarot cards, astrology and numerology, or you can call your voyante par telephone to 0892 22 20 33, and she will tell you the answers and revelations you desire to know.voyance de qualité
Reply
asdPosted February 15, 2018 at 07:39

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. business website chicago il
Reply
JAMSPosted February 15, 2018 at 21:04

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. Types of removalists - which to choose
Reply
albinaPosted February 16, 2018 at 07:06

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. check here
Reply
sjadenPosted February 17, 2018 at 12:19

That is exciting post and thank you for sharing. There are things here that I didn't think some time as of late. Because of cool such a position, to the point that is to a great degree carefully taken, we will talk a huge amount of colleagues about it. voyance gratuite par telephone numero non surtaxe sans cb
Reply
DANIPosted February 18, 2018 at 08:08

Your website is really cool and this is a great inspiring article. life insurance
Reply
DANIPosted February 18, 2018 at 09:58

I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information. app builder
Reply
CarlosPosted February 19, 2018 at 13:56

I just completed reading your blog. And am following up on this website of yours. Thanks and keep on posting more. protein powder reviews
Reply
DANIPosted February 20, 2018 at 06:29

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Ruhrgebiet Magazin
Reply
DANIPosted February 20, 2018 at 06:34

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Ruhrgebiet Magazin
Reply
sjadenPosted February 21, 2018 at 15:25

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.. singpass.org
Reply
Friv games for kidsPosted February 23, 2018 at 08:57

I get good feelings everytime I read your posts. They contain information which I want to to know. Thanks to your sharing, I can enrich my knowledge. Thank you so much. I usually wait for your pieces of writing. http://kizi-games.net/
Reply
DANIPosted February 24, 2018 at 08:52

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, Parker Garage Door Company
Reply
where to buy erectile dysfunction pills Posted February 24, 2018 at 10:12

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
Reply
where to buy erectile dysfunction pills Posted February 24, 2018 at 10:13

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. where to buy erectile dysfunction pills
Reply
AshleyPosted February 25, 2018 at 15:33

This is a very great article! Definitely you did a very good job. my company
Reply
fast numbers 2Posted February 26, 2018 at 09:24

This game is so much fun and addicting. I love village games y8 scared-silly and this is perfect but I could go without it being Ice Age theme but I can handle it. GREAT GAME. www.y8games.games
Reply
shell shockersPosted February 26, 2018 at 10:02

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. shell shockers
Reply
vex Posted February 26, 2018 at 10:03

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article. vex
Reply
duck life spacePosted February 26, 2018 at 10:05

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. duck life space
Reply
xlc testosterone boosterPosted February 27, 2018 at 13:49

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.
Reply
xlc testosterone boosterPosted February 27, 2018 at 13:50

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. xlc testosterone booster
Reply
DANIPosted March 03, 2018 at 21:48

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. Comfort Care Family Dental
Reply
DANIPosted March 04, 2018 at 13:01

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. technology updates
Reply
DANIPosted March 05, 2018 at 06:49

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. menu items
Reply
TEXASPosted March 05, 2018 at 10:44

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. http://paradaisgh.com/advanced-youtube-seo-tactics-drive-traffic-videos/
Reply
FARHANPosted March 05, 2018 at 21:50

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. shaved ice cream
Reply
DANIPosted March 06, 2018 at 07:28

Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. voyance par telephone gratuit
Reply
JessicaPosted March 06, 2018 at 12:37

Your well-driven knowledge in writing did amaze me. I would see more of this. Green Superfood Powder Reviews
Reply
asdPosted March 06, 2018 at 17:44

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. dresses
Reply
DANIPosted March 07, 2018 at 08:13

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. One Pacific Residence
Reply
Rumah Walatra HerbalPosted March 07, 2018 at 08:28

his articles are good :) Rumah Walatra Herbal
Reply
asdPosted March 07, 2018 at 20:06

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. google upcoming plan
Reply
DANIPosted March 08, 2018 at 06:56

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. chiropractic
Reply
alcemccws01Posted March 08, 2018 at 07:22

This type of blog site is truly amazing buy chicken feeders
Reply
best garrys mod gamesPosted March 09, 2018 at 11:16

Why should be Number One on the Internet? By becoming Number One on the Internet, you are in control of a new market with targeted searches.
Reply
best garrys mod gamesPosted March 09, 2018 at 11:17

Why should be Number One on the Internet? By becoming Number One on the Internet, you are in control of a new market with targeted searches.best garrys mod games
Reply
sjadenPosted March 09, 2018 at 11:40

By providing custom writing services to students for many years, we can tell you that there are no rules prohibiting getting qualified help from your writing.voyance par tel
Reply
Go Tur BackPosted March 09, 2018 at 15:21

Wonderful article. thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.Go Tur Back
Reply
DANIPosted March 10, 2018 at 06:10

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. acupuncture ehr
Reply
ZyntixPosted March 10, 2018 at 11:11

Awesome things you've generally imparted to us. Simply continue written work this sort of posts.The time which was squandered in going for educational cost now it can be utilized for studies. Zyntix
Reply
FARHANPosted March 10, 2018 at 12:28

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. scatole plexiglass
Reply
FARHANPosted March 10, 2018 at 18:21

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. SEO Omaha
Reply
YoudiesPosted March 11, 2018 at 08:07

This is amazing post thank you so much brother seriously this is beautiful i will share this post with my other friends. profile
Reply
asdPosted March 11, 2018 at 12:11

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. braun electric razor
Reply
publicidad en camiones en CancunPosted March 13, 2018 at 09:49

Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. publicidad en camiones en Cancun
Reply
gogy 2Posted March 13, 2018 at 10:39

I'm full of the joys of spring when see your new posts. I like them very much. To me, they really help me somtimes. Thanks for sharing your knowledge. I have been waiting for your following articles. gogy2.xyz http://www.friv4school.games
Reply
cara menggugurkan kandunganPosted March 14, 2018 at 08:47

a pride for me to be able to discuss on a quality website because I just learned to make an article on
Reply
johnb6174Posted March 14, 2018 at 13:58

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. new upcoming gadgets
Reply
shrndhlnPosted March 16, 2018 at 06:42

You given a precious details with everyone and thank you it works distributor reviews
Reply
best return manPosted March 16, 2018 at 07:24

i'm always searching for a few unfastened stuffs over the web. there are likewise some agencies which offers loose specimens. best return man
Reply
FARHANPosted March 16, 2018 at 17:09

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. huggies
Reply
FARHANPosted March 16, 2018 at 19:01

Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. the Mactan Newtown
Reply
asdPosted March 17, 2018 at 14:16

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. cebu studio for sale
Reply
aftabakPosted March 17, 2018 at 21:12

These are just two of the extravagance lodging offered in Argentina's capital, so couples shouldn't feel like their sentimental excursions are constrained to two inns. citas para feliz cumpleaños
Reply
laurnsyrsPosted March 18, 2018 at 02:16

Amazing website! This really important help for me keep it up the great post Performix SST Reviews
Reply
DANIPosted March 18, 2018 at 06:45

I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content. updates gadgets
Reply
FARHANPosted March 18, 2018 at 15:34

I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Poker Online Terpercaya
Reply
DANIPosted March 20, 2018 at 07:59

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. info blog
Reply
DANIPosted March 20, 2018 at 09:27

Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information. Тренинги в Украине
Reply
asdadaPosted March 21, 2018 at 13:36

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. Ergonomische Tastatur
Reply
academic writing services in ukPosted March 21, 2018 at 13:36

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. assignment writing services in uk
Reply
asdadPosted March 21, 2018 at 20:56

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards. The Black Whale Business Blog
Reply
DANIPosted March 22, 2018 at 11:28

Thankyou for this wondrous post, I am glad I observed this website on yahoo. Riviera Maya real estate for sale
Reply
FARHANPosted March 23, 2018 at 23:57

Friend. this web site might be fabolous. i just like it. electronic pet door
Reply
voyance webPosted March 24, 2018 at 09:56

This post with these amazing pictures from the 8th grade class is amazing. I like that students take interest in it to learn. Also writing the Colors and great color combinations can be discovered everywhere if one with an open view. voyance web
Reply
FARHANPosted March 24, 2018 at 18:54

This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. Online Insulation Suppliers
Reply
DANIPosted March 26, 2018 at 07:42

Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? Lifestyle and Health Portal
Reply
linkerseoPosted March 28, 2018 at 12:53

I have bookmarked your site since this site contains profitable data in it. I am truly content with articles quality and introduction. You rock for keeping extraordinary stuff. I am particularly appreciative for this site. Auto title loan hollywood
Reply
LeoPosted March 31, 2018 at 08:22

Thank you for the tips and for taking the time to share your experiences. I find them inspiring, as I have always wanted to enhance my knowledge about this topic. best weight loss supplements for women
Reply
DANIPosted April 01, 2018 at 10:35

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think. luxstudio.ca
Reply
FARHANPosted April 01, 2018 at 15:57

Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done. moving companies in south florida
Reply
ollyPosted April 01, 2018 at 16:52

have bookmarked your site since this site contains profitable data in itSeo backlinks
Reply
DANIPosted April 09, 2018 at 09:26

Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this. marketing strategy
Reply
escape room Hollywood flPosted April 10, 2018 at 08:16

You have a very inspiring way of exploring and sharing your thoughts. N doubt, info is original and very well structured. Keep it up.escape room Hollywood fl
Reply
alquiler carros barranquillaPosted April 10, 2018 at 09:12

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Reply
sjadenPosted April 10, 2018 at 22:36

We keep your page. Watch it offline again soon. Very interesting article.voyance direct
Reply
sjadenPosted April 11, 2018 at 10:13

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. . paper writing service
Reply
mayongPosted April 14, 2018 at 05:25

The article is very good and looks so interesting that I am interested to praise you in your comment field :) QnC Jelly Gamat Asli QnC Jelly Gamat Asli QnC Jelly Gamat Asli QnC Jelly Gamat Asli
Reply
VictorPosted April 14, 2018 at 16:43

Certainly a fantastic piece of work. It has relevant information and thanks for the free share. Your blog is so interesting and very informative. Testosterone Boosters
Reply
ollyPosted April 16, 2018 at 12:27

look at my is belong id mein be such has improve than east latest new blosgs each other him
Reply
JordanPosted April 16, 2018 at 14:14

I really like your style of blogging, so fantastic. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon here. athletic greens supplement
Reply
DANIPosted April 17, 2018 at 10:02

Thank you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information. www.delphinehubert.com
Reply
DANIPosted April 17, 2018 at 12:49

I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... www.sampostroi.com
Reply
TakentedPosted April 18, 2018 at 11:27

My adp login and so on. Hence besides giving solutions ADP Payroll Sign In which asks you to get in information regarding on your own.
Reply
sjadenPosted April 18, 2018 at 12:05

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.. certified financial planning the woodlands
Reply
canon printer installationPosted April 18, 2018 at 14:03

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. canon printer installation
Reply
hooda gamesPosted April 19, 2018 at 05:27

This is a wonderful post. I enjoyed the information lot. I will bookmark this page. Thanks for sharing this information. abcya | brainpop
Reply
NamnPosted April 19, 2018 at 11:20

This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. community
Reply
Solution Manual for Federal Taxation 2018 Individuals 31st Edition by PopePosted April 19, 2018 at 19:26

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
Reply
Buy graphic shirtsPosted April 20, 2018 at 07:15

I really love the quality writing as offered on this post, cheers to the writer.
Reply
GlyzaPosted April 20, 2018 at 17:40

Thanks for the information, they’re certainly good food for thought. I’m going to read over them a few times so they sink in. survival food
Reply
DANIPosted April 22, 2018 at 11:11

Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage? how to help an alcoholic
Reply
Hotels in ottawa ksPosted April 23, 2018 at 07:06

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles . Hotels in ottawa ks
Reply
maryPosted April 25, 2018 at 03:24

This is significant facts that you developed and very marvelous data here male enhancement supplements
Reply
Jobs In Abu DhabiPosted April 28, 2018 at 08:04

Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting, compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.
Reply
PeytonPosted May 01, 2018 at 13:48

This did amaze me all of your contents was very impressive. It’s just great to check your website. buy amazing grass
Reply
read morePosted May 01, 2018 at 15:41

Your post is providing some really good information. I liked its essence and enjoyed reading it. Keep sharing such important posts. read more
Reply
digitncPosted May 06, 2018 at 15:37

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Gürcistanda Üniversite
Reply
3000 euro kredit ohne schufaPosted May 07, 2018 at 08:38

Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us! 3000 euro kredit ohne schufa
Reply
UltimateBulkingPosted May 07, 2018 at 23:30

I am really impressed by your article cause I am a huge fan of Yachts, as a matter of fact I found your site while googling the same Tbol
Reply
asddPosted May 09, 2018 at 16:49

Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. small business ideas
Reply
amarres de amorPosted May 10, 2018 at 14:27

Thanks for your information, it was really very helpfull..
Reply
digitncPosted May 10, 2018 at 16:39

Great post. I am glad to see this post. All the info are very informative and useful for us, thanks and keep it up! Kiev İnşaat Mimarlık Üniversitesi
Reply
credit 10000 eurosPosted May 12, 2018 at 13:58

I'm glad to see the great detail here!. credit 10000 euros
Reply
RomanPosted May 12, 2018 at 16:44

I definitely enjoying every little bit of your article. It is a great website and nice share. I want to thank you for the good job! You guys do a great blog and have some great contents. fat burners men
Reply
asdPosted May 12, 2018 at 18:24

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! speeduptraffic.org
Reply
comprar backlinks dofollowPosted May 15, 2018 at 14:36

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.
Reply
WebdesignPosted May 16, 2018 at 11:29

Nice Informative Blog having nice sharing..
Reply
AlaskaPosted May 16, 2018 at 15:38

This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. calcoli percentuali
Reply
asdsPosted May 17, 2018 at 08:44

thanks for this usefull article, waiting for this article like this again. moving companies
Reply
AmariPosted May 17, 2018 at 13:08

It was totally overwhelming to check out this kind of post. Please do keep on posting. houston home buyers
Reply
AlaskaPosted May 17, 2018 at 13:44

Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. sport cards
Reply
asadPosted May 18, 2018 at 16:22

Thank you very much for sharing this very useful information, I am very happy to have found this information that I have been looking for. Odessa Ekonomi Üniversitesi
Reply
MorganPosted May 20, 2018 at 11:22

You are a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. buy ground coffee melbourne
Reply
FARHANPosted May 20, 2018 at 12:22

Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. Bathroom Remodeling Contractors Near Yardley, PA
Reply
gaylechrisPosted May 22, 2018 at 10:21

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... lån 10000 kroner Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. canon driver
Reply
totemiaPosted May 22, 2018 at 10:30

Amazing  warpix io!!! It is so good good good that I can play it every day! Well did you even make talking Tom gold run because if It was your companies game it is great! Sorry that I putted four stars because I didn't see that there were five stars so I accidentally putted four stars. Related game  ex-girlfriend party
Reply
KenoPosted May 22, 2018 at 12:41

Being a newbie, visit site this information is very essential for me thanks allot for the kindness and for your effort.
Reply
FARHANPosted May 22, 2018 at 21:51

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. natural hair beginners kit
Reply
Kiev Havacılık Üniversitesi Posted May 23, 2018 at 16:10

This is very useful article. I will connect it back to your site though. Kiev Havacılık Üniversitesi
Reply
FARHANPosted May 23, 2018 at 23:17

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. car alarm Miami
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

05-2017

DE FEM MEST LÄSTA

Videointervju med Anton Dahlberg & ...

Anton Dahlberg och Fredrik Bergström har seglat tillsammans sedan 2012. Fredrik kom från ett guld på Junior-VM och Anton hade precis seglat OS med Sebastian Östling. Idag, ...

Vi tar tempen på Team Pro4u inför SM

Team Pro4u laddar för sitt första Marstrand Big Boat Race där de har chans a...

Anton och Fredrik på pallplats

Efter två dagars kappsegling och totalt sex race har Anton Dahlberg och Fredrik Bergs...

Video: Dags att skaffa en A-cat?

Den grekiske A-cat seglaren Trigonis Konstantinos ville tacka alla som önskade honom grat...

Anton Dahlberg & Fredrik Bergström ...

Med två dagar kvar av 470-EM i Burgas vid Svarta Havet leder Anton Dahlberg och Fredr...x