JESÚS RENEDO

Oktober 13, 2013 @ 21:10:51   Foto Jesús Renedo

Foto Jesús Renedo
Foto Jesús Renedo
1 AV 7

 

SEGLING&SPORT


Ibland leder en olycklig fadäs till något gott och kontakten med Jesús Renado är ett exempel på detta. Jesús är en passionerad seglingsfotograf. Hans pappa, som var seglare, introducerade honom tidigt till sporten och karriären inleddes i familjens 25-fotare och fortsatte i olika jolleklasser. Barndomshemmet var alltid fullt av seglingstidningar och han följde sina idoler med stor entusiasm. Intresset för fotografi växte sida vid sida  med intresset för seglingen och Jesús var inte gammal när han byggde om familjens badrum till fotolaboratorium.

 

Efter några år av typiskt storstadsliv i Madrid mönstrade Jesús på en svensk båt för att segla jorden runt. Det blev starten till ett nytt liv och åter på spansk mark tog han nautisk examen och livnärde sig några år som skeppare innan han för sju år sedan började arbeta som fotograf på heltid. Och han älskar sitt arbete. “Jag beundrar verkligen seglarna. Att få vara ombord och se sporten från insidan och göra profilreportage med seglare som Grand Dalton, Dean Barker och Francois Gabart är för mig som att få träffa sin idol backstage. Jag känner mig som ett litet barn på julafton.”

 

 

Jesús Renedo

 

 

“Spanjoren och laserseglaren Jesús Rogel i ett kval till den spanska OS-truppen för två år sedan. Han lyckades inte den gången men satsar igen för Rio 2016. Stora båtar är imponerande men jag beundrar verkligen de olympiska seglarna. Jag har jobbat med många och vet hur tufft det är att skaffa sponsorer och finansiera en OS-satsning. De reser världen runt för att träna, tävla och kvalificera sig. De olympiska spelen är speciellt. Det är på OS drömmar uppfylls.”

 

 

Jesús Renedo

 

“Hugo Ramon är spanjor och den yngste seglaren som någonsin genomfört ett Minitransat. Det var 2005 och han var då 20 år gammal. Bilden är tagen under en träning utanför Palma.”
Jesús Renedo
“Michel Sampers, projektledare för Acciona 100% EcoPowered, utanför Finisterres kust i en splitter ny Imoca 60. En underbar seglats. Det blåste en hel del och vi surfade på undanvinden i 25 till 30 knop. Båtarna är skapta för just de här förhållandena och nu förstår jag hur de kan gå så fort under så många dagar.”
Jesús Renedo
“Javier Sansó ”Bubi” styr sin Imoca 60 Acciona 100% Ecopowered på jungfruresan från Brest till Mallorca. Projektet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Javier kämpade så hårt för att ta sig till Vendée Globe och faller på mållinjen när kölen går sönder och båten kapsejsar bara fyra dagar innan målgång. Vi trodde han skulle vara förkrossad men han var glad; han kom inte ända fram till Frankrike men var vid liv, hade seglat runt jorden och passerat sitt hemland vid ekvatorn.”

 

Jesús Renedo

 

Minimaxi Alegre, Mills 68. Copa del Rey 2010.

 

Jesús Renedo

“Moonbeam IV (moonbeam4.fr). En mycket vacker, klassisk båt. Jag fick syn på henne när jag var på väg till flygplatsen i helikopter efter ett jobb. Det är väldigt dyrt med helikopter och varje minut räknas men jag kunde inte låta bli och bad piloten ta ett extra varv.”

 

All Images by Jesús Renedo

 

 

 

KOMMENTERA

KayPosted February 10, 2018 at 07:49

The images are breath taking
Reply
asdsPosted February 10, 2018 at 14:19

I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks Friv games
Reply
asdPosted February 15, 2018 at 11:15

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. small business website
Reply
albinaPosted February 16, 2018 at 07:07

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Get More Information
Reply
hydPosted February 16, 2018 at 16:28

What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.Kar PUC Results 2018 link
Reply
jamesPosted February 18, 2018 at 06:36

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. https://www.stclairphysioclinic.com/
Reply
dsdsdsPosted February 18, 2018 at 12:53

KommenteraNice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. Gamerbolt.com
Reply
julliaPosted February 18, 2018 at 16:53

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! seattle web design and hosting
Reply
rajanPosted February 18, 2018 at 19:09

I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. Game List
Reply
zsPosted February 21, 2018 at 06:23

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! live news
Reply
DANIPosted February 22, 2018 at 08:41

Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! Ruhrgebiet Shopping
Reply
juliaPosted February 24, 2018 at 21:00

Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up! https://www.aluminumpergola.ca/
Reply
DANIPosted February 25, 2018 at 07:50

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Powerpoint Slide Templates
Reply
Gainesville lawn maintenancePosted February 25, 2018 at 20:01

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article. Gainesville lawn maintenance
Reply
dsdsdPosted February 26, 2018 at 07:53

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!. GoldenSlot
Reply
bachaPosted February 27, 2018 at 03:56

This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some source information relevant for online dissertation help
Reply
prince U.SPosted February 27, 2018 at 11:41

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Craig
Reply
fat burning soup dietPosted February 27, 2018 at 12:19

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. fat burning soup diet
Reply
CeredigionPosted February 28, 2018 at 07:07

I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. UkTVNow Firestick
Reply
jamesPosted March 01, 2018 at 12:10

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...Group 4 Exam Result
Reply
minjanPosted March 03, 2018 at 06:42

Awesome review, I am a major devotee to remarking on web journals to educate the web journal scholars realize that they’ve added something beneficial to the internet!. RRB ALP
Reply
jimmyPosted March 03, 2018 at 23:32

This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: Source
Reply
DANIPosted March 04, 2018 at 00:15

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. dentist near me
Reply
DANIPosted March 05, 2018 at 08:34

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. menu rating
Reply
ben nguyenPosted March 06, 2018 at 09:21

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. io
Reply
bee guyPosted March 06, 2018 at 09:24

Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us. friv4school
Reply
johnb6174Posted March 06, 2018 at 17:55

Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next.. snow cone stand for sale
Reply
asdPosted March 06, 2018 at 21:13

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. fashion clothes
Reply
JamesPosted March 07, 2018 at 05:24

Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck. the best nail buffers
Reply
www.y8games.gamesPosted March 07, 2018 at 09:35

I have been searching for a game that suits me and i just found it SF2 is on my top three list of martial arts sportscar grand prix game online. Th3 game is attracting and so but... Sometimes it crashes, IN THE MIDDLE OF A RAID. That is frustrating if you are girst place. The graphics are great. This game can be runned good on a bad phone. And thats good. Play related games at www.abcya.games
Reply
DANIPosted March 07, 2018 at 09:42

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. One Manchester Place mactan
Reply
Cox Webmail loginPosted March 07, 2018 at 19:03

I am extremely pleased after reading this terrific blog post. This post contains all the content I need to complete my paper and that's what I wanted today. A huge thanks to the writer who decided to publish this. Cox Webmail login
Reply
DANIPosted March 08, 2018 at 08:24

These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. johnsons baby wipes
Reply
DANIPosted March 10, 2018 at 07:20

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. acupuncture malpractice
Reply
landscaperPosted March 10, 2018 at 12:12

The data that you have given is basically helpful. We are genuinely grateful for your site section. landscaper
Reply
dsdddsPosted March 12, 2018 at 12:09

I am happy to find this post very useful for me. as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. Situation Evaluation
Reply
APK BoxxPosted March 15, 2018 at 06:23

The pics are breath taking. install towelroot
Reply
hstarPosted March 15, 2018 at 13:07

Nice, man! This is one of your best articles yet, that's for sure. The information in this article was sublime and it helped me out in my venture. I am grateful to the person who has shared this here. hstar
Reply
DANIPosted March 18, 2018 at 08:07

That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally! Hochzeitsreportage
Reply
ZOS IRISPosted March 18, 2018 at 20:06

I really enjoy reading and also appreciate your work ZOS IRIS
Reply
y8 gamesPosted March 19, 2018 at 10:34

This is an extraordinary post. I like this topic.This site has heaps of advantage.I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more. Do you like play online game? Visit my site at: http://abcya3.net/ and http://friv4school2017.net/
Reply
DANIPosted March 20, 2018 at 07:17

I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. dark web monitoring database
Reply
dsdsdPosted March 20, 2018 at 08:50

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. maxbet
Reply
DANIPosted March 20, 2018 at 09:09

No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post. корпоративные тренинги в Украине
Reply
asdsPosted March 21, 2018 at 13:15

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it. Ergonomische Maus
Reply
limaPosted March 21, 2018 at 13:27

It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing. beard oil by Bossman
Reply
asdsPosted March 21, 2018 at 20:45

Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information. business and industry news
Reply
DANIPosted March 22, 2018 at 11:05

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent. Riviera Maya real estate
Reply
asdasPosted March 22, 2018 at 20:16

You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. tours in Belize
Reply
DANIPosted March 24, 2018 at 07:16

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent. sound bites
Reply
DANIPosted March 25, 2018 at 06:17

Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! visit site
Reply
FARHANPosted March 26, 2018 at 02:19

You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!. best massage
Reply
DANIPosted March 26, 2018 at 07:28

I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information, saved to my bookmarks Lifestyle and Health Portal
Reply
enablePosted March 26, 2018 at 12:17

I have recently started a blog. the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. Illuminati politician | secret cult
Reply
richaPosted March 29, 2018 at 13:11

Your article has proven useful to me. It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. have a peek here
Reply
FARHANPosted March 29, 2018 at 16:14

Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting. compelling content. Your views are much like my own concerning this subject. rose gold ombre hair extensions
Reply
asdsPosted March 31, 2018 at 15:00

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. ssi las vegas
Reply
DANIPosted April 01, 2018 at 10:14

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Lux Studio
Reply
DANIPosted April 02, 2018 at 10:32

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. Primeworld District
Reply
FARHANPosted April 06, 2018 at 16:20

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off. I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you! Best shampoo for hair loss
Reply
asdPosted April 08, 2018 at 23:00

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. bandit manchot
Reply
DANIPosted April 09, 2018 at 08:55

Good article, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting. marketing
Reply
asdaPosted April 14, 2018 at 15:52

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site. social security lawyer
Reply
Black Tuma AsliPosted April 15, 2018 at 06:08

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people Black Tuma
Reply
asdPosted April 15, 2018 at 11:11

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Star wars t shirts
Reply
DANIPosted April 17, 2018 at 07:40

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Delphine Hubert Micro News
Reply
DANIPosted April 17, 2018 at 11:02

I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work! http://sampostroi.com
Reply
Manfaat masker black tumaPosted April 18, 2018 at 04:22

Manfaat masker black tuma cara pakai masker black tuma harga masker black tuma cara memakai masker black tuma testimoni black tuma efek samping black tuma cara menggunakan masker black tuma manfaat sabun black tuma harga black tuma http://youtu.be/4Mm4xVyXKNk
Reply
masker black tumaPosted April 18, 2018 at 04:23

I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work! Manfaat masker black tuma
Reply
gurujobalertPosted April 18, 2018 at 14:03

Its Great point of View will be not works off topic I’d say keep up the amazing work! latest engineering govt jobs
Reply
FARHANPosted April 19, 2018 at 01:56

You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog. Morrisey Video Production Oregon
Reply
asdasPosted April 19, 2018 at 09:57

Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. a course in miracles
Reply
DANIPosted April 22, 2018 at 09:21

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter, it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers catalog software
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

05-2017

DE FEM MEST LÄSTA

Tom Cruise seglar (video)

Minns ni inför finalen 2013 i America´s Cup när Tom Cruise kom på besök och seglade?   Tom Cruise tillhör världens mest känd...

Badkarsbåten med duschdraperi till ...

När seglings abstinensen är för hög så du måste ta duschdra...

Isjaktssegling i 100 km/ h

Isjaktsseglingen börjar gå mot sitt slut men än så länge kan n&a...

VESTERVIKING FRÅN 1957 MED TRÄ I SK...

Vesterviking heter en havskryssare från Finland som blev först att officiellt an...

FINSK BÅT SÖKER SPONSOR ÄNNU TVÅ MÅ...

Det är nu bara två månader kvar till båtarna i Golden Globe Race sam...x