FASTER, HARDER, KRONBEE!

Mars 05, 2012 @ 19:22:58   Foto Thiago Souza

IMG_9746
1 AV 23

Träna som en friidrottare och slipa formen från topp till tå på kronBee TrainingCamp!


Med friidrott som träningsredskap kan man lära kroppen och huvudet att prestera maximalt när det gäller uthållighet, explosivitet och snabb återhämtning. Viktiga kvaliteter i all typ av sporter, inte minst segling.


  Elitfriidrottaren Robert Kronberg erbjuder en ny nish inom träningsvärlden - friidrottsresor för motionärer. - Friidrott som träningsverktyg är en mycket komplex fysträning och utan att vara för kaxig så skulle jag vilja påstå att friidrott som sport är den mest kompletta. Synsättet bygger på att ha så få svaga länkar, både fysiskt och mentalt, som möjligt. Ett tanke- och arbetssätt som man har glädje av oavsett sport och nivå på målsättning, berättar Robert som till våren åker med ett nytt gäng till Playitas Resort på Fuerte Ventura.


  Efter nästan 25 år på tävlingsbanan och 15 på absolut elitnivå, med både OS och VM final samt ett EM brons i häcklöpning på meritlistan, har Robert Kronberg samlat på sig en enorm mängd av kunskap vad gäller träning, målfokus och motivation. Allt detta förmedlar han under veckolånga läger utomlands och kortare minicamps på hemmaplan i Sverige. Jag träffar honom över en kopp kaffe för att ta reda på mer om kronBee-konceptet.


   Gästerna på campet är allt ifrån något mulliga motionärer till rena tränings-freaks med minst en sak gemensam; levnadsglada människor som älskar träning och vill utvecklas. – Det är lätt att fastna i sin egen träning och då blir motivationen också därefter. Under veckan ger vi verktyg från friidrottens olika läror (hopp, sprint och löpning) i form av en bred övningsbank i kombination med en föreläsningsserie. Vi vill vara en motpol till dagens kortsiktiga tänk som finns i samhället överlag med fokus på snabba resultat. Vi använder oss t ex av ett slingredskap som heter redcord för träning av bålstabilitet, funktionalitet och nervsystemet. Olika muskelgrupper slår på olika bra och ju starkare du är i signalen desto mindre chans är det att du skadar dig och får förslitningar. Man kan inte fuska sig till framgång, man måste bygga från grunden för att kunna utvecklas!

  På varje resa tar Robert med sig ytterligare en person från friidrottens värld. – Mattias Sunneborn och Mustafa Mohammed var med förra året, i januari är Maria Akraka med och i mars Malin Ewerlöf. 


  Träningsupplägget är tufft, samtidigt som Robert poängterar att det är semester, det finns mycket fri tid och man hinner med en massa kul vid sidan om träningen. – Men man måste ha i åtanke att campet är intensivt och vi rekommenderar inte folk att träna på det sättet i vardagen. Vi vill få folk att tänka utanför boxen och utmana sig själva till att utvecklas, både som idrottare och människa!


  Robert erbjuder även samma koncept på hemmaplan via KronBee MiniCamps. – Vi kör helger och ger deltagarna valda delar av KronBee-konceptet; matnyttiga övningar, en eller två föreläsningar och lite andra trevligheter, avslutar Robert.


  Just nu håller man på att expandera utbudet och startar inom kort upp Deluxe-resor till Turkiet, så håll utkik på hemsidan!


www.kronbee.com 

www.redcord.se

www.apollo.se


Text Search Magazine KOMMENTERA

jamsejcakPosted May 26, 2017 at 11:48

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? varmepumpertromso.com
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 09:33

I truly adored perusing your online journal. It was exceptionally all around wrote and simple to undertand. Not at all like extra online journals I have perused which are truly not tht great. I likewise discovered your posts extremely fascinating. Truth be told subsequent to understanding, I needed to go demonstrat to it to my companion and he ejoyed it also ! . 1plumbing las vegas
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 10:18

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data plumbing las vegas
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 11:06

I truly adored perusing your online journal. It was exceptionally all around wrote and simple to undertand. Not at all like extra online journals I have perused which are truly not tht great. I likewise discovered your posts extremely fascinating. Truth be told subsequent to understanding, I needed to go demonstrat to it to my companion and he ejoyed it also ! .! plumbing las vegas
Reply
jamejscakPosted May 27, 2017 at 13:38

Greetings ! A debt of gratitude is in order for the colossal data you havr gave ! You have touched on crucuial focuses ! ..! plumbing las vegas
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 14:00

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data..!! plumbing las vegas
Reply
shmcnairs01Posted May 28, 2017 at 06:02

An awesome conversation is value comment animal stak review
Reply
jamejsackPosted May 29, 2017 at 09:30

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data .! work via an Umbrella Company
Reply
jamesjackPosted May 29, 2017 at 09:59

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data..!1 work via an Umbrella Company
Reply
jamesjackPosted May 29, 2017 at 11:13

informative Blog ! This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally decent one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this decent article ..! work via an Umbrella Company
Reply
sl786982Posted May 30, 2017 at 13:07

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. film semi
Reply
jamesjackPosted May 30, 2017 at 23:30

This is a decent post. This post gives genuinely quality data. I’m unquestionably going to investigate it. Truly extremely valuable tips are given here. Much obliged to you to such an extent. Keep up the benevolent acts. create your own studs
Reply
jamesjackPosted May 30, 2017 at 23:56

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter. it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers create your own studs
Reply
dlreshds01Posted May 31, 2017 at 04:10

Usually other audiences will also abilities how I encounter after examining your site Green Superfood Powder
Reply
jamesjackPosted May 31, 2017 at 11:24

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post...!! create your own studs
Reply
jamesjackPosted May 31, 2017 at 11:52

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter. it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers create your own studs
Reply
jamesjackPosted May 31, 2017 at 12:17

Excellent Blog ! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites ! Thanks for sharing. Great websites !.. ! create your own studs
Reply
ReynanPosted June 01, 2017 at 15:32

Definitely amazing share. I want to encourage you to definitely continue your great job. wood stove fan heat activated
Reply
cclfyns01Posted June 04, 2017 at 05:53

I am satisfied to see this publish to be incredibly realistic to me male sex enhancements female sex enhancements
Reply
sl786982Posted June 07, 2017 at 15:01

Try out Wall to Wall. The Wall to Wall feature shows you the conversation between you and a friend, and hides all of the conversations in between. opinion ads abogados
Reply
cclfyns01Posted June 10, 2017 at 01:00

I take into problem you designed some awesome aspects in functions also. Keep executing awesome execute sexual enhancements
Reply
MKPosted June 11, 2017 at 07:32

Are you printing brochures to announce special events? Promote your accounting services? Or gather customer feedback? Whatever your purpose is, make sure that it is clearly reflected in your content. Education
Reply
asidPosted June 12, 2017 at 14:34

Fascinating point for an online journal. I have been looking the Internet for no particular reason and happened upon your site. Impressive post. stp australia
Reply
KadenPosted June 17, 2017 at 08:15

This was definitely one of the resourceful Website I have checked.
Reply
jancjones01Posted June 17, 2017 at 12:29

Exciting publish. I have been considering about this problem magnetic knee support with compression
Reply
BenjaminPosted June 17, 2017 at 16:34

Such a vast area to consider here. Thanks for the article, definitely a worthy post. best fat burning supplement
Reply
HAMZAPosted June 20, 2017 at 03:16

An awesome conversation is value comment
Reply
AsherPosted June 20, 2017 at 13:03

Many readers will surely visit your site. It was just what I have looking for. no title
Reply
VictorPosted June 20, 2017 at 13:14

I think this was the greatest content I have read. Please notify me for more updates.athletic greens
Reply
ReidPosted June 26, 2017 at 12:57

Just like your past writings you didn’t fail inspiring others. real estate investing houston
Reply
Steven SeanPosted June 30, 2017 at 11:49

Kindly notify me for new updates it would be great if you’d email me. me organic marijuana
Reply
seattle pest control servicePosted July 01, 2017 at 13:41

Thanks for sharing. I hope more and more people have experience like yours trusting themselves, and the growing numbers of those stories can help us all learn more how to effectively regain our health and sense of well being over the long term.
Reply
jamsmalikPosted July 02, 2017 at 13:05

I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. http://serumkieu.com/
Reply
asdsaddsadsadsdasdPosted July 02, 2017 at 14:28

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article. opera necklace
Reply
MKPosted July 05, 2017 at 04:59

quick cash loans no interest http://soloadvance.com/ - payday express payday loans payday loans in new mexico Herald Club
Reply
DevinPosted July 05, 2017 at 09:27

You did inspire me with your writings. I am excellently surprised. Amazing Grass reviews
Reply
RandyPosted July 12, 2017 at 07:34

I have bookmarked this page for future use. Thanks and keep blogging truly helpful articles, please. freeze dried food
Reply
HarvyPosted July 15, 2017 at 12:41

Like the simplicity of your article, yet very impressive and inspiring! I have bookmark your site to check upon more. Glad to have found this site from facebook.
Reply
AllanPosted July 15, 2017 at 12:43

Thank very much this is very awesome post. Your blogs are one of the only ones I actually keep.. Male Enhancement Supplements
Reply
MKPosted July 15, 2017 at 13:15

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data. Dog Lover
Reply
dasdasPosted July 15, 2017 at 14:06

This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information. best canister vacuums
Reply
asdsPosted July 16, 2017 at 15:07

Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this. Jen's Writing Desk
Reply
TyPosted July 18, 2017 at 13:25

I will surely keep an eye on this website for more updates. appeal corporation tax audit
Reply
VioletPosted July 18, 2017 at 16:14

That's well said, its simple but very informative topic. Thanks and looking forward for your next post. fat burner pills
Reply
JerreckPosted July 19, 2017 at 13:03

This article gives highly valuable insights and fabulous tips.. I love it so very useful and all in one place! Shakeology review
Reply
asdsPosted July 19, 2017 at 15:58

Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting. http://nvisiondigital.ca
Reply
asidPosted July 20, 2017 at 14:10

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. handbags in italy
Reply
JakePosted July 20, 2017 at 15:29

Thanks for the thoughtful and practical tips. We’ll definitely be implementing this for sure. Thanks and please keep the great advice coming! prime male review
Reply
sadPosted July 20, 2017 at 16:11

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Mini sites e blogs
Reply
ashrpes01Posted July 21, 2017 at 01:05

Be pleased for you extremely much for posting the main essential facts nootropics
Reply
sdPosted July 23, 2017 at 16:51

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! hay day hack android
Reply
MKPosted July 24, 2017 at 07:02

i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. download whatsapp plus
Reply
sadPosted July 24, 2017 at 09:47

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. appetite suppressants
Reply
asdPosted July 24, 2017 at 15:35

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!! jetpack joyride money glitch
Reply
mkPosted July 25, 2017 at 06:11

I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ‘ ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious voyance
Reply
asdPosted July 25, 2017 at 13:10

That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea. thanks once more. 英国瘦腿针
Reply
brbdelnys01Posted July 26, 2017 at 07:51

It's so usually with this amazing new weblog wonderful perform Performix SST Reviews
Reply
asidPosted July 26, 2017 at 12:12

When customers have contact with a business they begin to make some judgment about the company based on their experience. This evaluation is based on the expectations they had before the experience. Low level laser therapy
Reply
asdPosted July 27, 2017 at 08:57

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. legal steroids for sale
Reply
asdPosted July 27, 2017 at 12:48

I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. 英国整形
Reply
DallasPosted July 27, 2017 at 14:23

Do you have new updates on this? Please do keep me posted. Green Superfood Powder Reviews
Reply
MKPosted July 29, 2017 at 05:41

I’m hapMany thanks for the exciting blog posting! Simply put your blog post to my favorite blog list and will look forward for additional updates. Simply wanted to write down a word in order to say thanks to you for those wonderful tips. idm patch
Reply
MKPosted July 30, 2017 at 08:31

Jio Phone is launched by Reliance at 40th AGM conference. The Jio Phone will be available for free but customers have to pay Rs 1500 refundable amount at the time of booking. The amount will be refunded after 3 years. Voice and Data will be available at a monthly cost of Rs 153 per month. other plans will be Rs 54 weekly and 24 Rs for a two day plan. government jobs
Reply
kyjhns01Posted July 30, 2017 at 10:17

I found a wonderful knowing on your weblog site best green drink
Reply
asdPosted July 30, 2017 at 16:01

This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. Natural Bronchitis Remedy
Reply
MKPosted July 31, 2017 at 13:15

You have a really ennobling manner of exploring and sharing your thoughts. it's terribly uncommon these days, legion sites and blogs having copy affixed or rewritten information. But here, no doubt, information is original and extremely well structured. Keep it up outdoor projector light
Reply
CassiePosted August 01, 2017 at 07:38

Nice thread, really enjoyed reading it. I'm totally agreed with your well said article. Alcohol and Other Drugs Clinic Auckland
Reply
MKPosted August 01, 2017 at 11:09

This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information voyance retour amour
Reply
MaximilianoPosted August 01, 2017 at 12:40

Thank you for raising our awareness on this issue. product launch formula review
Reply
asdPosted August 01, 2017 at 14:45

This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! Sheraton Residences
Reply
MiloPosted August 03, 2017 at 12:57

Doing this kind of content is really that difficult, I am glad you have uncovered it. check this
Reply
candicePosted August 04, 2017 at 14:20

Extraordinary content so many ideas here it's so excellent dubai rixos premium hotel
Reply
ArnorldPosted August 05, 2017 at 06:43

I absolutely respect and appreciate your point on each and every object in this post! roasting sticks
Reply
asdPosted August 05, 2017 at 14:17

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. شركة تنظيف بالدمام
Reply
asdPosted August 06, 2017 at 10:43

I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work! Best Videographer
Reply
daniPosted August 06, 2017 at 11:55

Good article, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting. Hunting Knives
Reply
wilmaPosted August 07, 2017 at 04:54

I advised that about you. I usually have a enhance understanding your talks click for source
Reply
PeytonPosted August 08, 2017 at 09:28

I have visited your website ever since and it didn’t fail me. Athletic Greens reviews
Reply
MKPosted August 08, 2017 at 19:20

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data..!! Weaves
Reply
isblwods01Posted August 09, 2017 at 07:44

Take be highly effective in it for all the useful necessary significant details and also the other concepts cardio dance fitness classes
Reply
IvanPosted August 09, 2017 at 10:32

As always visiting your website is worth it. Please do keep posting more updates. READ MORE HERE
Reply
daniPosted August 09, 2017 at 12:31

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. spy app
Reply
MkPosted August 09, 2017 at 13:44

The way you write is amazing, Keep doing and thank you so much. Tobiah Tayo
Reply
SerenityPosted August 09, 2017 at 13:50

Your article written too great, it is rich with amazing contents and data accurately discover more here. I am inspired by your hard work and obviously this blog is perfect.
Reply
debraPosted August 10, 2017 at 04:26

Also exceptional weblog here with all of the useful information you have irobot roomba 870 review
Reply
jamiePosted August 11, 2017 at 06:57

A amazingly awesome brief material. We are really thankful for your weblog site website site post InterCon Abu Dhabi
Reply
SKPosted August 12, 2017 at 10:02

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data..!! voyance serieuse
Reply
MKPosted August 12, 2017 at 18:31

I enjoyed reading your post and found it to be informative and to the topic. Thank you for not rambling on and on just to fill the page. Thanks Exchange Bitcoin to Western Union
Reply
MKPosted August 13, 2017 at 07:09

a few of my blogs but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you would recommend about it? synthetic urine
Reply
hlenjhns01Posted August 13, 2017 at 14:01

This idea is truthfully incredible and terrific info onnit t+
Reply
asdPosted August 13, 2017 at 16:20

I really like your writing style, great information, thankyou for posting. jubileum cadeau
Reply
JoshuaPosted August 14, 2017 at 09:01

I am interested to hear more updates and also I have checked your website. Please do keep me posted. IRS payment plan
Reply
asidPosted August 14, 2017 at 11:19

I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. Halloween costumes singapore
Reply
SKPosted August 15, 2017 at 08:55

I do have some kind of respect and appreciation for the great effort you put into your writing style, keep it up and getting better all the time. voyance amour
Reply
MalachiPosted August 15, 2017 at 10:35

I have read the shared article and I must say it was worth to read. Athletic Greens scam
Reply
asdPosted August 16, 2017 at 08:01

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. commercial real property video production
Reply
asPosted August 16, 2017 at 15:53

The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. inz residence showflat
Reply
MKPosted August 16, 2017 at 16:43

Wow. This is some thing very amazing. I was in search of such a beautiful writing. Awesome plot and ends very in very simple way. Thank you. Academic Proofreading Services
Reply
SKPosted August 16, 2017 at 19:41

First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics. voyance amour
Reply
asidPosted August 17, 2017 at 14:36

This is some thing very informative and point to point. There is no round and round in this article. Like this smplicity . This clears my old point of view. THANKS BUDDY. 24 hour loans
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

LIVE: Följ Lysekil Women's Match da...

Följ livesändningen med Harald Treutiger och Malin Källström som kommentatorer, vi utlovar spänning!   &nbs...

Peter Burling klar för Volvo Ocean ...

Det har varit mycket spekulationer men till slut har Team Brunel offentliggjort värvn...

Så bygger du en 40 fots katamaran -...

Tim Weston har byggt båtar i 25 år. Här får vi se en timelapse p&ar...

GQSS arrangerar havskappseglingscli...

I kväll arrangerar GQSS Sail Clinic i Sjöräddningssällskapets h&o...

Rolex Fastnet Race - Salt 2.0 har g...

Just nu pågår Rolex Fastnet Race (47:e upplagan). Bland de cirka 375 båt...
x