FASTER, HARDER, KRONBEE!

Mars 05, 2012 @ 19:22:58   Foto Thiago Souza

IMG_9746
1 AV 23

Träna som en friidrottare och slipa formen från topp till tå på kronBee TrainingCamp!


Med friidrott som träningsredskap kan man lära kroppen och huvudet att prestera maximalt när det gäller uthållighet, explosivitet och snabb återhämtning. Viktiga kvaliteter i all typ av sporter, inte minst segling.


  Elitfriidrottaren Robert Kronberg erbjuder en ny nish inom träningsvärlden - friidrottsresor för motionärer. - Friidrott som träningsverktyg är en mycket komplex fysträning och utan att vara för kaxig så skulle jag vilja påstå att friidrott som sport är den mest kompletta. Synsättet bygger på att ha så få svaga länkar, både fysiskt och mentalt, som möjligt. Ett tanke- och arbetssätt som man har glädje av oavsett sport och nivå på målsättning, berättar Robert som till våren åker med ett nytt gäng till Playitas Resort på Fuerte Ventura.


  Efter nästan 25 år på tävlingsbanan och 15 på absolut elitnivå, med både OS och VM final samt ett EM brons i häcklöpning på meritlistan, har Robert Kronberg samlat på sig en enorm mängd av kunskap vad gäller träning, målfokus och motivation. Allt detta förmedlar han under veckolånga läger utomlands och kortare minicamps på hemmaplan i Sverige. Jag träffar honom över en kopp kaffe för att ta reda på mer om kronBee-konceptet.


   Gästerna på campet är allt ifrån något mulliga motionärer till rena tränings-freaks med minst en sak gemensam; levnadsglada människor som älskar träning och vill utvecklas. – Det är lätt att fastna i sin egen träning och då blir motivationen också därefter. Under veckan ger vi verktyg från friidrottens olika läror (hopp, sprint och löpning) i form av en bred övningsbank i kombination med en föreläsningsserie. Vi vill vara en motpol till dagens kortsiktiga tänk som finns i samhället överlag med fokus på snabba resultat. Vi använder oss t ex av ett slingredskap som heter redcord för träning av bålstabilitet, funktionalitet och nervsystemet. Olika muskelgrupper slår på olika bra och ju starkare du är i signalen desto mindre chans är det att du skadar dig och får förslitningar. Man kan inte fuska sig till framgång, man måste bygga från grunden för att kunna utvecklas!

  På varje resa tar Robert med sig ytterligare en person från friidrottens värld. – Mattias Sunneborn och Mustafa Mohammed var med förra året, i januari är Maria Akraka med och i mars Malin Ewerlöf. 


  Träningsupplägget är tufft, samtidigt som Robert poängterar att det är semester, det finns mycket fri tid och man hinner med en massa kul vid sidan om träningen. – Men man måste ha i åtanke att campet är intensivt och vi rekommenderar inte folk att träna på det sättet i vardagen. Vi vill få folk att tänka utanför boxen och utmana sig själva till att utvecklas, både som idrottare och människa!


  Robert erbjuder även samma koncept på hemmaplan via KronBee MiniCamps. – Vi kör helger och ger deltagarna valda delar av KronBee-konceptet; matnyttiga övningar, en eller två föreläsningar och lite andra trevligheter, avslutar Robert.


  Just nu håller man på att expandera utbudet och startar inom kort upp Deluxe-resor till Turkiet, så håll utkik på hemsidan!


www.kronbee.com 

www.redcord.se

www.apollo.se


Text Search Magazine KOMMENTERA

jamsejcakPosted May 26, 2017 at 11:48

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? varmepumpertromso.com
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 09:33

I truly adored perusing your online journal. It was exceptionally all around wrote and simple to undertand. Not at all like extra online journals I have perused which are truly not tht great. I likewise discovered your posts extremely fascinating. Truth be told subsequent to understanding, I needed to go demonstrat to it to my companion and he ejoyed it also ! . 1plumbing las vegas
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 10:18

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data plumbing las vegas
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 11:06

I truly adored perusing your online journal. It was exceptionally all around wrote and simple to undertand. Not at all like extra online journals I have perused which are truly not tht great. I likewise discovered your posts extremely fascinating. Truth be told subsequent to understanding, I needed to go demonstrat to it to my companion and he ejoyed it also ! .! plumbing las vegas
Reply
jamejscakPosted May 27, 2017 at 13:38

Greetings ! A debt of gratitude is in order for the colossal data you havr gave ! You have touched on crucuial focuses ! ..! plumbing las vegas
Reply
jamesjackPosted May 27, 2017 at 14:00

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data..!! plumbing las vegas
Reply
shmcnairs01Posted May 28, 2017 at 06:02

An awesome conversation is value comment animal stak review
Reply
jamejsackPosted May 29, 2017 at 09:30

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data .! work via an Umbrella Company
Reply
jamesjackPosted May 29, 2017 at 09:59

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data..!1 work via an Umbrella Company
Reply
jamesjackPosted May 29, 2017 at 11:13

informative Blog ! This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally decent one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this decent article ..! work via an Umbrella Company
Reply
sl786982Posted May 30, 2017 at 13:07

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. film semi
Reply
jamesjackPosted May 30, 2017 at 23:30

This is a decent post. This post gives genuinely quality data. I’m unquestionably going to investigate it. Truly extremely valuable tips are given here. Much obliged to you to such an extent. Keep up the benevolent acts. create your own studs
Reply
jamesjackPosted May 30, 2017 at 23:56

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter. it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers create your own studs
Reply
dlreshds01Posted May 31, 2017 at 04:10

Usually other audiences will also abilities how I encounter after examining your site Green Superfood Powder
Reply
jamesjackPosted May 31, 2017 at 11:24

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post...!! create your own studs
Reply
jamesjackPosted May 31, 2017 at 11:52

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter. it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers create your own studs
Reply
jamesjackPosted May 31, 2017 at 12:17

Excellent Blog ! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites ! Thanks for sharing. Great websites !.. ! create your own studs
Reply
ReynanPosted June 01, 2017 at 15:32

Definitely amazing share. I want to encourage you to definitely continue your great job. wood stove fan heat activated
Reply
cclfyns01Posted June 04, 2017 at 05:53

I am satisfied to see this publish to be incredibly realistic to me male sex enhancements female sex enhancements
Reply
sl786982Posted June 07, 2017 at 15:01

Try out Wall to Wall. The Wall to Wall feature shows you the conversation between you and a friend, and hides all of the conversations in between. opinion ads abogados
Reply
cclfyns01Posted June 10, 2017 at 01:00

I take into problem you designed some awesome aspects in functions also. Keep executing awesome execute sexual enhancements
Reply
MKPosted June 11, 2017 at 07:32

Are you printing brochures to announce special events? Promote your accounting services? Or gather customer feedback? Whatever your purpose is, make sure that it is clearly reflected in your content. Education
Reply
asidPosted June 12, 2017 at 14:34

Fascinating point for an online journal. I have been looking the Internet for no particular reason and happened upon your site. Impressive post. stp australia
Reply
KadenPosted June 17, 2017 at 08:15

This was definitely one of the resourceful Website I have checked.
Reply
jancjones01Posted June 17, 2017 at 12:29

Exciting publish. I have been considering about this problem magnetic knee support with compression
Reply
BenjaminPosted June 17, 2017 at 16:34

Such a vast area to consider here. Thanks for the article, definitely a worthy post. best fat burning supplement
Reply
HAMZAPosted June 20, 2017 at 03:16

An awesome conversation is value comment
Reply
AsherPosted June 20, 2017 at 13:03

Many readers will surely visit your site. It was just what I have looking for. no title
Reply
VictorPosted June 20, 2017 at 13:14

I think this was the greatest content I have read. Please notify me for more updates.athletic greens
Reply
ReidPosted June 26, 2017 at 12:57

Just like your past writings you didn’t fail inspiring others. real estate investing houston
Reply
Steven SeanPosted June 30, 2017 at 11:49

Kindly notify me for new updates it would be great if you’d email me. me organic marijuana
Reply
seattle pest control servicePosted July 01, 2017 at 13:41

Thanks for sharing. I hope more and more people have experience like yours trusting themselves, and the growing numbers of those stories can help us all learn more how to effectively regain our health and sense of well being over the long term.
Reply
jamsmalikPosted July 02, 2017 at 13:05

I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. http://serumkieu.com/
Reply
asdsaddsadsadsdasdPosted July 02, 2017 at 14:28

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article. opera necklace
Reply
MKPosted July 05, 2017 at 04:59

quick cash loans no interest http://soloadvance.com/ - payday express payday loans payday loans in new mexico Herald Club
Reply
DevinPosted July 05, 2017 at 09:27

You did inspire me with your writings. I am excellently surprised. Amazing Grass reviews
Reply
RandyPosted July 12, 2017 at 07:34

I have bookmarked this page for future use. Thanks and keep blogging truly helpful articles, please. freeze dried food
Reply
HarvyPosted July 15, 2017 at 12:41

Like the simplicity of your article, yet very impressive and inspiring! I have bookmark your site to check upon more. Glad to have found this site from facebook.
Reply
AllanPosted July 15, 2017 at 12:43

Thank very much this is very awesome post. Your blogs are one of the only ones I actually keep.. Male Enhancement Supplements
Reply
MKPosted July 15, 2017 at 13:15

I know your aptitude on this. I should say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the talk straight away ! What’s more, will confine the advantages from this data. Dog Lover
Reply
dasdasPosted July 15, 2017 at 14:06

This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information. best canister vacuums
Reply
asdsPosted July 16, 2017 at 15:07

Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this. Jen's Writing Desk
Reply
TyPosted July 18, 2017 at 13:25

I will surely keep an eye on this website for more updates. appeal corporation tax audit
Reply
VioletPosted July 18, 2017 at 16:14

That's well said, its simple but very informative topic. Thanks and looking forward for your next post. fat burner pills
Reply
JerreckPosted July 19, 2017 at 13:03

This article gives highly valuable insights and fabulous tips.. I love it so very useful and all in one place! Shakeology review
Reply
asdsPosted July 19, 2017 at 15:58

Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting. http://nvisiondigital.ca
Reply
asidPosted July 20, 2017 at 14:10

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. handbags in italy
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

Svensk sommar när den är som bäst (...

Alla älskar sommaren och det är nånting som händer genom hela landet när temperaturen kryper sig uppåt och fåglarna kvittrar.   

Aurell rapporterar från VM i M32

Just nu pågår VM i M32 ute på Marstrand. Searchmedarbetaren Fredrik Aure...

Kölbåten flyger fram

Den här lilla kölbåten har verkligen fart och flyger fram. Frågorna ...

Holländskt och nyzeeländskt järngre...

Första dagen på VM i M32 ute på Marstrand blev lärofylld för al...

Blair Tuke redo att ta sig an nästa...

Blair Tuke är den unge nyzeeländaren som vid 27 år ålder redan har O...
x