DANIEL BIRGMARK MOT LONDON 2012

Mars 03, 2012 @ 22:40:56   Foto Search Magazine


När du läser detta är VM i Perth i full gång eller har kanske till och med redan avgjorts. Då har de svenska landslagsseglarna tagit ytterligare ett stort steg närmare London-OS nästa sommar. Det är i Perth som majoriteten av nationsplatserna delas ut och de första seglarna kan få sin OS-biljett.

 

Som i de senaste upplagorna av Search och tiden fram till OS kommer vi här uppmärksamma våra svenska seglare och deras väg till seglingstokiga England. Det svenska landslaget är en bra blandning av unga lovande och något äldre och mer rutinerade seglare. Personen vi ska titta på närmare denna gång har varit både ung och lovande men räknas nu, med två OS i bagaget, definitivt till en av Sveriges mest erfarna seglare.

 

Daniel Birgmark är född 1973 i Grundsund norr om Göteborg och seglar sedan många år tillbaka för GKSS. Det stora målet är OS nästa sommar i Finnjolleklassen. För att förbereda sig optimalt inför VM-seglingarna åkte Daniel redan i början på november till Australien. Det var där vi fick tag på honom för en liten pratstund.

 

Daniel, kan du i korta drag berätta om din seglingskarriär fram tills idag?

 

– ”Jag började, som nästan alla i Sverige, att segla optimist. Sen gick jag den klassiska vägen från E-jolle till Laser innan jag bytte till Finnjollen. Under ungdomsåren hade jag möjligheten att segla på skoltid. Då fanns det något som hette hemortsalternativ. Det var en möjlighet att kunna bo kvar hemma men ändå ägna sig åt sin idrott.”

 

Hur kom det sig att det blev Finnjolle? Det var ju ett något hastigt beslut när det begav sig. – ”Det stämmer, men så var det faktiskt även när jag bytte till Lasern. Jag hade inte tänkt segla Laser så tidigt som jag gjorde. Efter två och ett halvt år i E-jollen fick jag testa Laser på en tävling där det var en ny Laser som första pris. Jag lyckades faktiskt vinna och hade helt plötsligt en egen båt. Sen blev det Laser i en massa år fram tills 2004. När jag inte lyckades att kvala till OS i Aten i Laser fanns det en chans att byta till Finnjollen eftersom deras kval låg senare. Då bestämde jag mig för att satsa på det och lyckades komma med till Aten i Finnjolle istället.”

 

Då hade du inte många veckor på dig att gå upp i vikt (det skiljer cirka tio kilo mellan en Laser och en Finnjolleseglare). – ”Nej det hade jag verkligen inte, men jag seglade förvånansvärt bra när det blåste mycket och hade några riktigt hyggliga placeringar under OS-regattan och slutade på en sammanlagt 14 plats. Efter det ställde jag in siktet på att lära mig båten ordentligt och det kändes som en spännande utmaning att få se hur man skulle klara av seglingen i den klassen med mera förberedning och träning. Då körde jag på järnet och fick äta ordentlig för att gå upp i vikt lite till. Jag har inte haft så jättelätt att hålla vikten, så det har varit en stor omställning i både kost och träning.”

 

Daniel seglade sedan väldigt framgångsrikt i Finnjolleklassen och tog sig till sitt andra OS som seglades i Qingdao 2008. Väl där blev hans fjärde plats en av Sveriges bästa insatser under dessa olympiska spel.

 

Med tanke på hur bra det ändå gick i Kina, är det något speciellt du har tänkt på i ditt upplägg inför OS i Weymouth? – ”Det är så klart många olika saker vi har jobbat på men för att förbättra resultatet från Kina har jag framför allt försökt att fokusera på att segla så mycket som möjligt på plats i Weymouth, för att komma dit bättre förberedd. Jag tycker att jag har fått rätt så bra koll på förhållandena där nu. Det är ett fantastiskt ställe att segla på, men det är mycket att tänka på med allt från tidvatten, ström och vindar. Jag tror faktiskt att inte ens engelsmännen som har sin bas där vet exakt hur man skall segla där.”

 

Seglar ni svenska finnjolleseglare mycket ihop? – ”Jag har kört mycket tillsammans med min klubbkompis Björn Allansson. Annars har jag tränat mycket med Tapio Nirrko, en finsk seglare som jag delar tränare med. Sen har Johan Tillander kommit tillbaka efter att han slutade segla med Fredrik Lööf men vi har inte hunnit segla så mycket.”

 

Är det viktigt för dig och din uppladdning att bli uttagen tidigt till OS? – ”Det är bra att få ett tidigt besked så att upplägget kan anpassas till det, annars måste man ta hänsyn till ytterligare kvaltävlingar vilket tar tid från förberedelserna. Så jag tycker det är viktigt att få ett besked så tidigt som möjligt.”

 

Hur har det gått att träna och tävla och samtidigt ha en familj? Har det varit en utmaning? – ”Det skiljer sig såklart från tidigare. Det blir lite annorlunda eftersom det inte är roligt för någon att vara ifrån varandra för mycket. Vi försöker se till att familjen kan följa med så mycket som möjligt. Nu är alla här i Australien i några veckor och då blir det mycket lättare. Jag tycker det har funkat bra hittills.”

 

Det är svårt att skriva om finnjollesegling utan att nämna Ben Ainslie som med sina tre OS-guld och ett OS-silver dominerar klassen. Hur förhåller man sig till en sådan motståndare? Studerar du honom för att se vad det är han gör bättre eller försöker man mest se honom som vilken konkurrent som helst? – ”Det är både och. Man måste såklart försöka förstå vad det är han gör för att segla så bra. Både hur han behärskar båten och lägger upp träningen men även på materialsidan där han lägger mycket resurser. Jag har tränat lite med honom här nu i Australien, vilket alltid är kul. Även om han är bra är han inte oövervinnlig. Det är helt klart roligt att en sådan seglare finns med i klassen. I England räknas han som det största medaljhoppet bland alla idrottare inför nästa sommar. Så det är fantastiskt kul att få köra mot honom. Det är bara sporrande och det hade såklart varit kul att kunna slå honom.”

 

Vi önskar all lycka till och hoppas såklart att Daniel inte bara slår Ben Ainslie utan kanske även kan ta ytterligare en placering jämfört med Kina och kliva upp på pallen när OS avgörs i Weymouth nästa sommar.

 

Text Johann KniggeKOMMENTERA

JohnPosted December 10, 2015 at 11:06

Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage: Logo designs
Reply
amirPosted December 12, 2015 at 07:21

Your colleagues are generally raging on the subject of a items also now I just discover why. website design newcastle
Reply
amirPosted December 27, 2015 at 09:22

You might be a single extremely trustworthy website article writer. After all, generally, people reveal concerns as well as the details they feature just isn't since sensible. An individual alternatively; whatever you point out pencils out there. The advice regarding the usage of as an example has been the most effective. This web site is perfect! my venus factor guide
Reply
amirPosted December 12, 2015 at 14:23

That i don’t fully understand once you discover any severity for assistance that personal blogs supply. In my opinion, I do know that this it all weren’t in your personal blogs We'd don't have uncovered that will help utilizing my best essays. The provider generates in each a identity together with I’m a sucker for necessary to resist they brandish. Thank you so much! cinderella hair extensions
Reply
amirPosted December 12, 2015 at 16:02

Which may deliver the results short-term, nonetheless it’s not much of a worthwhile long-term resolution to get males who would like to often be start a person distinctive female people can’t prevent pondering. buy followers
Reply
amirPosted December 15, 2015 at 06:21

Document was aware of the fact that impact was first only just all the foreign language benefit from it also yet seemed problematic. At this time it’s definitely do- effective. With thanks for those support. Virtnext
Reply
amirPosted December 15, 2015 at 13:58

Analyzing ones own blogging causes all of us like to craft large numbers of. Used to do an important which is relatively shocked through. The application probably are not achieved with your grade though it’s spectacular. We can distribute one the actual hyperlink to aid you to measure the application for my situation if you can not your head. free music downloads
Reply
amirPosted December 16, 2015 at 13:09

I believe your site is precisely exactly what I've been searching for; this solutions a lot of associated with my personal queries. comprar led barato
Reply
amirPosted December 17, 2015 at 09:15

The job you need to do is extremely very easily shown inside your blogs; you're a genuine expert. I'd like to include an additional website towards the suggested types a person discussed a week ago. Request your own visitors to look at world wide web. Sarah'sConfession
Reply
sindhPosted December 10, 2015 at 20:49

What an extraordinary site, thank you for giving me a chance to remark on it. food clan
Reply
sindhPosted December 11, 2015 at 14:13

For many people this is important, so check out my profile: Craniosacral Therapy Montreal
Reply
DavidPosted December 12, 2015 at 06:47

In most cases, I recognize what we are generally speaking about as part of your websites? My spouse and i imagined essays ended up only essays and after this My spouse and i learn you'll find in a rush versions also? Precisely what really does that truly necessarily mean? Real Estate Lawyer Charleston
Reply
DeskgramPosted December 12, 2015 at 07:16

Why do only so much written on this subject? Here you see more. upload photos to instagram
Reply
DavidPosted December 12, 2015 at 09:31

Your site has grown a one-stop find as much as possible tutorial authoring. Thanks for your time in the very good get the job done. As i tested the online sites one preferred and even On the net which will best-dissertation. pores and skin look though. Ones own get the job done is kind of exemplary.BBQ Cabin
Reply
DavidPosted December 12, 2015 at 12:08

You're 1 really dependable weblog author. I am talking about, typically, writers come up with problems and also the data they provide isn't because useful. A person however; all you state writing instruments away. Your own suggestion with regard to using for example had been the very best. This website is ideal! donde comprar bombillas led
Reply
Jassica lianaPosted December 12, 2015 at 14:36

The best article I came across a number of years, write something about it on this page. Jual PC
Reply
DavidPosted December 13, 2015 at 08:52

Your blog yesterday proposed a number of internet sites that you just explained may be necessary to people.  online classifieds australia
Reply
DavidPosted December 13, 2015 at 12:33

I stubled onto all the with any stunning blog. I am aware of increasing numbers of most people read up on press as well as look for procedures round getting this done still I had do not had time to look through solution round making individuals. presse
Reply
DavidPosted December 14, 2015 at 08:02

Cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site.  document management system
Reply
MUneerPosted December 15, 2015 at 05:38

Good job! I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! wordpress themes 2016
Reply
MUneerPosted December 15, 2015 at 08:56

This is my first time visit on your site and i have bookmark this for again visit. thanks a lot of for sharing appreciable post ... Duschtrennwand badewanne
Reply
http://www.visionsofthecosmos.co.ukPosted December 17, 2015 at 06:11

You simply can't get a good sear with the non-stick stuff and unless you pay an arm and leg, it's going to chip and who wants to eat that stuff. http://www.visionsofthecosmos.co.uk
Reply
DavivPosted December 17, 2015 at 11:25

One of many blog sites on line, I like to browsing the ones you have just about the most; everyone supply individuals a huge amount of advice of hospitality attire minor article. TenderWet 24 Active
Reply
JasminPosted December 18, 2015 at 14:23

For many people this is important, so check out my profile: long island linen
Reply
muneerPosted December 19, 2015 at 05:53

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work wood shop projects
Reply
JasminPosted December 20, 2015 at 08:43

This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: free twitter followers
Reply
alikhanPosted December 21, 2015 at 19:19

buy followers uk Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! buy youtube promotion
Reply
DavidPosted December 22, 2015 at 08:54

The good friends usually are excited about your site and from now on When i realize why. Image looking at the previous few information sites and maybe they are simply just rich in practical facts. details
Reply
JasminPosted December 22, 2015 at 08:59

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: gottaloseweight.com
Reply
DavidPosted December 22, 2015 at 13:21

Cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site. utilities energy broadband
Reply
DavidPosted December 23, 2015 at 06:29

Your site has grown a one-stop find as much as possible tutorial authoring. Thanks for your time in the very good get the job done. As i tested the online sites one preferred and even On the net which will best-dissertation.pores and skin look though. Ones own get the job done is kind of exemplary. www.sytropinbonus.com
Reply
DavidPosted December 23, 2015 at 08:45

There are several dissertation internet sites on-line because you get evidently reported as part of your web site. wordpress
Reply
JasminPosted December 23, 2015 at 09:25

subway surfers hack I wrote about a similar issue, I give you the link to my site. clash of clans hack deutsch
Reply
Jassica lianaPosted December 23, 2015 at 13:24

This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: Kitty Collector Hack
Reply
Jassica lianaPosted December 29, 2015 at 08:55

There you can download for free, see the first of these data. telephone systems installation
Reply
cheap carsPosted December 31, 2015 at 12:53

Well, this is my first visit to your blog! Your blog provided us valuable information .You have done a marvelous job cheap cars
Reply
Jassica lianaPosted January 08, 2016 at 14:37

I wrote about a similar issue, I give you the link to my site. garage floor coatings
Reply
alikhanPosted January 08, 2016 at 20:27

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! The Penguin method
Reply
alikhanPosted January 09, 2016 at 19:46

You re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject! What Men Secretly Want
Reply
alikhanPosted January 10, 2016 at 13:38

I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: The Magic of making up
Reply
alikhanPosted January 15, 2016 at 16:53

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: Forever Yours
Reply
sindhPosted January 16, 2016 at 11:37

Excel time saving solutions provide automation around commonly required tasks for data manipulation and analysis within Excel to save time and resources and increase productivity. Time Saving
Reply
alikhanPosted January 17, 2016 at 20:43

Amazing, this is great as you want to learn more, I invite to This is my page. How to turn a Guy on with words
Reply
kirkland law firmPosted January 18, 2016 at 14:57

I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog.kirkland law firm
Reply
DavidPosted January 19, 2016 at 10:51

Their work you will is amazingly readily shown ınside your blog articles; you may be an actual competent. I would prefer to supply an extra blog with the preferred varieties one shown yesterday morning. Require ones own people to look into online world.for a lot of stuff tailor-made article. myanmar handicrafts
Reply
Print monitoring softwarePosted January 21, 2016 at 06:54

Print Job Monitor is a well designed software that allows you to audit and log all print jobs, analyse and monitor all network printers from one centralized location. This software can be used by anyone at home, school and office for their own requirements and purposes print monitoring software
Reply
DavidPosted January 21, 2016 at 08:40

I appreciate your comments.  Instead of complaints, I feel you sounded realistic.  An enjoyable profession, that like any other, has it's stressful times Centument Ltd
Reply
DavidPosted January 21, 2016 at 11:35

It's a superior strategies notably to help you the a newcomer to blogosphere, summary and even legitimate information… Bless you designed for writing this town. Required browse guide. Centument Review
Reply
DavidPosted January 22, 2016 at 13:46

Excellent post.I want to thank you for this informative read, I really appreciate sharing this great post. Keep up your work Chwilówki online
Reply
float tanksPosted January 24, 2016 at 12:00

If somebody wants expert take on the main topic of blogging next I advise him/her to go to this site, continue the fussy job.
Reply
float tanksPosted January 24, 2016 at 12:04

Thank you for all that you have given to me, hopefully all of these are useful for all of us float tanks
Reply
alikhanPosted January 26, 2016 at 10:50

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: Magnetic Messaging Review
Reply
Rhode Island plumbersPosted January 26, 2016 at 11:35

This is a wonderful article, Given so much info in it.Rhode Island plumbers
Reply
DavidPosted January 27, 2016 at 06:19

I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. Citidel Ltd
Reply
DavidPosted January 27, 2016 at 07:28

Your current tunes can be remarkable. You've got a number of quite accomplished musicians. My spouse and i would like anyone the top involving good results. Mobile Optin Review
Reply
DavidPosted January 27, 2016 at 12:25

Thank you for the information and clarification about the identical houses. While I was reading the post I thought they might be haunted, but its nothing of that sort, thanks to your explanation Arcade.prokr.com
Reply
DavidPosted January 28, 2016 at 06:52

Thank you for the information and clarification about the identical houses. While I was reading the post I thought they might be haunted, but its nothing of that sort, thanks to your explanation watch breaking bad online
Reply
alikhanPosted January 29, 2016 at 17:16

I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. Red Smoothie Detox Factor Review
Reply
DavidPosted January 31, 2016 at 07:51

Excellent publish, Thanks with regard to discussing This particular understanding. Wonderfully created post, if perhaps just about all writers provided exactly the same degree of content material while you, the web will be a far better location. Make sure you continue the good work! Bosch 1617EVSPK
Reply
wasdaPosted February 01, 2016 at 06:06

I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. twitter followers youtube subscribers
Reply
wagcares.comPosted February 01, 2016 at 08:49

Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. wagcares.com
Reply
Heathrow airport taxisPosted February 01, 2016 at 09:27

Thanks for post this helpful post - Please visit for More information about Heathrow airport taxis
Reply
kirkland attorneyPosted February 05, 2016 at 10:30

If you are looking for tips on how to lower the yearly premiums you pay on your home contents and/or home buildings medical nsurance policies, the following are some sure-fire ways to do it:kirkland attorney
Reply
skinPosted February 06, 2016 at 06:16

The potency of an SEO strategy relies upon on the website structure, websites material, search phrases, technique used, and how popular the website isskin
Reply
talent managementPosted February 07, 2016 at 08:38

This is a great post; it was very edifying. I look ahead in reading more of your work talent management
Reply
yog peeth rishikeshPosted February 07, 2016 at 11:37

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! yog peeth rishikesh
Reply
Real Estate NewsPosted February 07, 2016 at 11:45

Real Estate NewsWonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up!
Reply
Luti CarPosted February 07, 2016 at 11:52

Luti CarPretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

SEARCH42015

DE FEM MEST LÄSTA

Timelapse från Key West Race Week -...

Quantum Key West Race Week är en årlig klassiker. Regattan är mycket populär och samlar många båtar, allt från mindre sportbåtar i entypsklasser till...

Going under... (video)

I videon nedan får vi se bilder från franska sjöräddningen, när de ...

Topplistan: Veckans 5 mest lästa...

Titt som tätt överraskar ni läsare med att visa extra stort intresse för e...

Made in Japan...

Softbank Team Japan rekryterar nu japanska seglare till teamet. Man har hittills rekryterat tv...

Hur djupt är havet egentligen?

Havets djup är något som är relevant för alla som navigerar sin egen b&ar...x