Yara Birkeland: fjärrstyrt fraktfartyg som går på el (video)

Det finns många, spännande exempel på hur man kommer att frakta varor i framtiden. Norska Yara International står bakom ett; det helt eldrivna och samtidigt fjärrstyrda fraktfartyget Yara Birkeland. Jungfruresan är planerad till slutet av 2021 och kommer att gå från Herøya till Brevik.

Konceptet Yara Birkeland har utvecklats av norska Yara International sedan 2017. Fartyget har ett gigantiskt batteripaket på 7MWh. Effekten ligger på 900kW och topphastigheten är beräknad till 13 knop. Målet är att ersätta cirka 40000 av Norges lastbilsturer per år, vilket dramatiskt skulle minska landets totala koldioxid- och kväveoxidutsläpp. Ytterligare positiva bieffekter som man hoppas på är mindre trafik på vägarna och därmed mindre risk för olyckor.

Yara Birkeland kommer bli världens första eldrivna fraktfartyg utan besättning.

Så här såg det ut när Yara Birkeland sjösattes för snart ett år sedan.

Top