World Sailing annonserar Challenge 2024

Det globala seglingsförbundet, World Sailing, har gett den marina industrin en ambitiös utmaning när man ber dem pusha gränserna och utveckla koldioxidsnåla följebåtar till internationella tävlingar. 

Utmaningen som är döpt till Challenge 2024 lanserades på Monaco Yacht Clubs “Solar and Energy Boat Challenge”, och ligger i linje med World Sailings hållbarhetsmål för 2030.

Målen är sammankopplade till användandet av tränar och följebåtar med målet att: 

  • Minska antalet följebåtar med förbränningsmotorer med 50% (jämfört med 2017) som är tillåtna på World Sailings Olympiska event 2024. Detta givet att man kan hålla säkerhetsnivån. 
  • Alla officiella båtar som används vid World Sailings event inte ska vara beroende av fossila bränslen som ända energikälla 2025. 

Forskning har visat att bränsleanvändning på olika tävlingar står för nästan 30% av World Sailings koldioxidutsläpp. 

Ramarna för Challenge 2024 är satta baserat på data från World Sailing och dess partners, tillsammans med ledande sjöfartsinstitutioner: 

  • RIB ska vara ca 6 meter
  • Inte ha förbränningsmotor
  • Ska vara designad med en borttagbar pulpet så att den kan staplas och fraktas enkelt
  • Ha 8 timmars räckvidd med en snitthastighet på 10 knop, och en maxhastighet på 30 knop. 
  • Livscykeln för båten ska ha blivit utvärderad
  • Vara kostnadseffektiv 

“Vi vill att Challenge 2024 ska utmana industrin att komma med lösningar som minskar koldioxidavtrycket och driftskostnaderna för våra supportbåtar på regattorna. Våra medlemmar har kommit överens om införa policies som minskar antalet båtar, men vi vill också uppmuntra utvecklandet av klimatneutrala båtar som är tillgängliga för alla” säger Dan Reading, Head of Sustainability på World Sailing. 

Är du båtbyggare, ingenjör eller expert inom området och vill jobba med detta kan du kontakta Dan.Reading@sailing.org

Hur arbetar din klubb eller organisation med hållbarhet - maila oss och berätta på media@searchmagazine.se 

Top