Vilka är de sex vanligaste problemen ombord?

Magnus Lindén har erfarenhet från ett halvt sekel av segling och över 100000 sjömil ombord på ett 50-tal båtar som charterskeppare, leveransseglare och på egen köl som långfärdsseglare. Här har han försökt koka ner många års erfarenhet kring de vanligaste problemområden ombord för långseglare till en sammanfattande artikel.

Vilka är då de vanligaste problemen? Efter en helt ovetenskaplig undersökning har han listat de sex vanligaste sakerna/områdena i turordning efter vad som verkar vanligast att få problem med när man seglar bortom horisonten (förutom relationerna ombord). Är du förvånad? Saknas något?

1. Segel

2. Stående och löpande rigg

3. Styrning/roder 

4. Motorn/Generator

5. Läckage

6. Toaletter

Vill du läsa hela artikeln i detalj hittar du på bortomhorisonten.nu.

Top