Video: Segling, så funkar det!

Innan det fans flygplan, innan det fans tåg, fans det segelbåtar, och utan dem hade världen förmodligen sett helt annorlunda ut. 

De gamla klassiska råsegelbåtarna var fantastiska, de transporterade människor och varor över världshaven och öppnade upp en värld av möjligheter. De hade dock en del begränsningar: de var långsamma, och de kunde i princip bara segla i en riktning - med vinden. 

Råsegel driver båtar framåt med hjälp av “drag”, som en fallskärm, medans dagens moderna segel utnyttjar vinden för att skapa ett “lyft”… 

Vi tar en titt på hur segling faktiskt funkar: 

Top