Video: America's Cup J-Class Regatta 2017

Det var inte bara de foilande katamaranerna som ställdes mot varandra på Bermuda

Om J-klassen 

J-klassen är en av flera klasser definierad av Universal Rule för tävlingsbåtar. Regeln infördes 1903 och klassificerar tvåmastade båtar (A-H), och singelmastade båtar (I-S). Mellan 1917 och 1937 användes regeln för att avgöra om en båt konstruktionsmässigt kvalade in för att tävla i America's Cup. 

Universal Rule formel för J-båtar

Där 

  • L: ibåtens längd i fot
  • S: segelarea
  • D: är deplacement
  • R: är rating
Top