Victor Bergström dödar myterna om strömsegling!

I de flesta fall när du kappseglar är den största strategiska faktorn ändringar i vindens riktning och hastighet. Ibland har dock strömmens närvaro en väldigt stor påverkan på ditt strategiska vägval. Strömsegling är ett minst sagt komplicerat område inom segling och jag tänkte därför belysa de viktigaste grunderna man behöver kunna för att planera sin strategi på kryssen.

När strömmen är jämn

 Det första och mest grundläggande man behöver förstå inom strömsegling är att om strömmens hastighet och riktning är jämn över hela banan kommer den inte ha någon påverkan på vilken sida av banan som är bäst. Det spelar ingen roll om strömmen rinner från vänster till höger eller från höger till vänster, eller om strömmen är 1 knop eller 5 knop. Om strömmen rinner lika på båda sidor av banan och du förutspår att den inte kommer ändra sig under banbenet kan du glömma strömmen när du planerar din strategiska plan. 

Strömmens påverkan på laylines

En sak strömmen alltid gör är att den ändrar dina laylines till kryssmärket. Detta är väldigt viktigt att beakta när du planerar din strategi. I vilken grad dina laylines ändras beror på strömmen och vindens riktning och styrka. När strömmen går mot eller med vinden har den en stor påverkan på hur lång tid det tar innan du når layline. När strömmen rinner från sidan kan det vara stor skillnad på hur lång tid du behöver segla styrbord respektive barbord. Om du därför väljer att segla det "långa" banbenet först har du större valmöjligheter i ditt vägval längre upp på kryssen. Se bild nedan.

När strömmen är ojämn

Strategiskt sätt är strömmen speciellt viktig när dess riktning och styrka är olika på olika ställen på banan. Detta inträffar ofta när strömmen är stark och du seglar nära land. Vi antar att vi seglar i Borstahusen med en nordlig vind på 8m/s. Vi antar också att vi ute i farleden har sydgående ström på 4 knop och 1 knop inne vid land. Väljer vi då att gå på vänstersidan på kryssen har vi 3 knops mer ström som trycker oss tillbaka jämfört med en båt som valt att gå till grundare vatten inne vid land.

Så när du förväntar dig ström på seglingsbanan, ta god tid på dig innan start och segla runt på banområdet för att se om det finns skillnader i strömmens riktning och styrka. 

Strömmens påverkan på vinden

Förutom den stora påverkan strömmen kan ha på båtens fart över botten har den också stor påverkan på din strategi eftersom den ändrar vinden du seglar i. Din "seglingsvind" är en kombination av den sanna vinden (vind mätt från t ex ett ankrat startfartyg) och den vind som orsakas av strömmen. Om det uppstår förändringar i styrka eller riktning på antingen strömmen eller den sanna vinden kommer du att upptäcka skillnader i både riktning och styrka på din "seglingsvind" (se bild nedan)

När du seglar kryss kan strömmens ändringar i riktning och hastighet ha stor påverkan på din fart mot kryssmärket. Du vill naturligtvis segla i områden på banan där motströmmen är som svagast alt medströmmen är som starkast. Detta kommer att ge dig en omedelbar och direkt förbättring av ditt VMG (Velocity made good).

Utöver strömmens direkta effekter på båtens hastighet över botten kan förändringar i vattenflödet ha en betydande inverkan på hastigheten och riktningen på vinden där du seglar. Antag att du seglar in i ett område med mindre motström kommer du att känna mer tryck i vinden (eftersom strömmen inte trycker dig tillbaka lika mycket), och du kommer dessutom känna ett vindskift (om inte strömmen rinner i exakt samma riktning som vinden). Se bild nedan.  

Lätt och hård vind

I alla vindförhållanden påverkar strömmens närvaro din seglingsvind och din kurs relativt till märket. Det är speciellt viktigt i lätt vind eftersom strömmens hastighet då påverkar ditt VMG än mer. Låt oss anta att du seglar i 6 knops vind och har 1 knops ström i samma riktning. Din "seglingsvind" blir då bara 5 knop, dvs en minskning med 20%. Anta istället att du seglar i 20 knops vind men fortfarande har 1 knop ström i samma riktning. Din "seglingsvind" blir då 19 knop, dvs en minskning med bara 5%. Vi kan därför konstatera att ju mindre det blåser, desto större påverkan har strömmen och ju viktigare är det att ta med den i dina beräkningar när du planerar din strategi.

Myter om strömsegling

Det finns mängder av myter om strömsegling som många gånger har eskalerat i helt galna slutsatser. Jag tänkte därför dementera två av de vanligaste myterna jag hört seglare snacka om på bryggan. Antag att du kryssar för styrbords halsar och har strömmen rätt i näsan, om du då pinar, trycker strömmen på läsidan av kölen vilket gör att du trycks upp mot lovart. Detta påstående är naturligtvis helt fel eftersom strömmen alltid trycker båten i samma riktning som strömmen.

En annan myt som jag hörde en hel del under min tid i optimistklassen är att tyngre seglare lättare fångas av strömmen eftersom skrovet ligger längre ner i vattnet. Detta påstående är naturligtvis också helt felaktigt.

Sammanfattningsvis kan man säga att strömsegling är ett område inom segling som i många fall har stor påverkan på din strategi. Jag tror dock att nyckeln ligger i att förstå och utnyttja det mest grunläggande momenten och därefter tänka så enkelt som möjligt.

Skriven av: Victor Bergström

Top