VECKANS REGELSITUATION

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget.


Jag tar och följer upp de fyra mest grundläggande reglerna om rätt till väg med två också mycket viktiga regler, som begränsar en båt med rätt till väg. Vi börjar med regel 15, när en båt får rätt till väg. När en båt får rätt till väg, ska den till en början ge plats till den andra båten att hålla undan.

I bilden har jag lagt in två situationer. Gul ska hålla undan i början, men stagvänder respektive etablerar överlapp och får därmed rätt till väg (regel 10 respektive regel 11). Från och med då måste Blå omedelbart börja hålla undan, men ska kunna och hinna göra det på ett sjömansmässigt sätt. Det innebär att Blå måste agera snabbt och skickligt, men ska inte behöva riskera båtens eller besättningens säkerhet.

Skulle det vara väldigt tätt mellan båtarna från det ögonblick den ena båten får rätt till väg, så kan båten med rätt till väg "hjälpa till" att hålla undan. Båten som fick rätt till väg kan t.ex. välja att falla av eller lova något så att det blir mer plats för den andra båten att hålla undan. Det är en helt ok manöver för att uppfylla kraven i regel 15.

Top