Veckans regelsituation: Vad gäller när man blir 'luffad' in i startfartyget?

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om regel 16 när startfartyget är involverat.

Här är en situation som jag nyligen fick en fråga om. Jag väljer att formulera en förklaring så som en protestkommitté skulle göra.

Blå seglar kurs dikt bidevind för SB halsar mot startlinjen, men med låg fart för att passera strax bakom och i lä om startfartyget. Gul seglar dikt bidevind för BB halsar och med kollisionskurs mot Blå. Gul stagvänder i lä om Blå och efter stagvändningen ligger båtarna sida vid sida på parallella kurser och det är två meter mellan båtarna.

När Blå är mindre än en båtlängd från startfartygets babords låring, lovar Gul och Blå svarar genom att lova. Blå håller undan för Gul med ca en halv meter, men kolliderar lätt med startfartyget på dess babordssida. Inga skador på någon båt.

Efter stagvändningen hade Gul rätt till väg och Blå höll undan. När Gul lovade var Gul skyldig att ge plats åt Blå att hålla undan. Startfartyget i lovart om Blå gjorde att det inte var möjligt för Blå att hålla undan för Gul utan att kollidera med startfartyget. Gul bröt mot regel 16 och diskvalificeras.

Text Claes Lundin

Top