Veckans regelsituation om tillbörlig kurs

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om regel 17, dvs. tillbörlig kurs.


Ibland förekommer det lite missuppfattningar om vissa regler och ofta hör jag uttryck som är felaktiga eller missvisande. De här uttrycken används säkert av personer som tror att det ska förenkla förståelsen för reglerna, men tyvärr blir det oftast tvärt om. Uttryck som jag hör kan vara:

"Håll din tillbörliga kurs"

"Du är upphinnande, håll undan"

"Du stagvände för nära"

"Du stagvände i zonen, så du har inga rättigheter"

"Du får inte ändra kurs när jag håller undan"

Sådana här uttryck saknar relevans i kappseglingsreglerna och av tidigare inlägg i den här gruppen har det förhoppningsvis redan framgått. Jag ska dock försöka ge ytterligare förklaringar i kommande inlägg.

Tillbörlig kurs finns definierat i regelboken, men det finns ingen regel som kräver att en båt ska segla exakt tillbörlig kurs.

Regel 17 säger att en båt som etablerar överlapp i lä från klar akter om, och inom två skrovlängder, inte får segla högre än tillbörlig kurs så länge överlappen varar. Det är alltså väldigt specifika villkor som ska vara uppfyllda och då kan regeln vara tillämplig i en situation som i animeringen här.

Blå etablerar överlapp i läge 2 och bryter mot regeln i ungefär läge 4. Det är alltid svårt att avgöra tillbörlig kurs på undanvind, layline i detta fall, men ungefär där i detta fall.

Gul måste som lovartsbåt fortfarande hålla undan, trots att Blå bryter mot regel 17. Guls enda möjlighet är att protestera.

Text Claes Lundin

Top