Veckans regelsituation med domare Claes Lundin

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om märkesplats med flera båtar som rundar samtidigt.


Denna situation känner nog många igen och tycker är självklar. Båtarna ska helt enkelt ge plats till varandra, och ja, det ska dem, och där kan man ju stanna och vara nöjd, men exakt hur fungerar egentligen reglerna (och definitionerna) i den här situationen.

Reglerna gäller bara mellan två båtar. En har rätt till väg och en ska hålla undan (eller ge plats). Man tillämpar egentligen inte reglerna på flera båtar samtidigt.

I situationen på bilden ska Gul hålla undan för Blå enligt KSR 11, men Blå ska ge märkesplats åt Gul enligt KSR 18.2b. Det gör Blå.

Blå ska hålla undan för Grön, men (och nu blir det lite mer komplicerat) Grön ska visserligen ge märkesplats till Blå enligt 18.2b, men behöver Grön ge plats till Gul också? Nej, det behöver den inte, men märkesplatsen som Blå ska ha innefattar plats för Blå att uppfylla sina krav mot Gul. Därför måste Grön ge plats åt Blå att ge märkesplats åt Gul.

Grön ska hålla undan för Röd. Röd är inte ens i zonen och behöver väl inte ge märkesplats till Grön. Jo, (och häng med nu) det räcker att en av båtarna är i zonen enligt regel 18.1. Grön har gott om märkesplats, om inte Blå och Gul vore där. Grön måste då de ge plats åt Blå att uppfylla sina skyldigheter att ge plats åt Blå, som måste ha plats att uppfylla sina skyldigheter att ge märkesplats åt Gul.

Observera att jag noga använder märkesplats respektive plats. Dessa ord hänger ihop här, men är definierade var för sig. Det bör man läsa om till fullo ska förstå det här. För visst var det här kul?

Text Cleas Lundin

Top