Veckans knop: Ankarstek

Ankarstek är en knop som främst används för att fästa en ankarlina vid ett ankare.

Tampen slås med ett enkelt halvslag runt fasta parten (två gånger genom ankarets eller ankarkättingens ring) och därefter med två halvslag runt egen part där det första halvslaget går genom öglan som sitter runt den fasta parten.

Röringssteken är snarlik, men där avslutas knopen med ett vanligt dubbelt halvslag kring egen part. På engelska heter knopen Anchor Bend. 

Användning

Ankarsteken används för att knyta fast ett rep i en ring. Den används för att fästa ankare eller ankarkättingar.

Kallas även

  • Fiskarstek
  • Ledsegelstek
Top