Vad gäller när man fastnar i vindöga?

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Här går han igenom veckans regelsituation.


Det här är en speciell situation, inte så vanlig, men förekommer då och då. Animeringen var svår att göra och har inte blivit så exakt som jag skulle vilja.

Gul har fastnat i vindögat i svag vind och står nästan helt stilla strax under startlinjen. Det är möjligt att den även är över på BB halsar i läge 3 och 4. Blå för SB halsar är också långsam, men kan i alla fall manövrera något bättre.

I läge 1 till 3 är det ingen kollisionskurs mellan båtarna och därmed inget problem. Att Gul står ganska hjälplös i vindögat är i sig inget regelbrott. Från läge 4 börjar Blå falla av och det blir nu kollisionskurs mellan båtarna. I läge 6 kolliderar båtarna.

Nu blir nog en del förvånade, men i den här situationen är det Blå som straffas för brott mot antingen regel 11 eller regel 16.1. När Blå ändrar kurs och skapar en kollisionskurs med Gul, så måste antingen Blå själv hålla undan som lovartsbåt alternativt, om Blå har rätt till väg, ge Gul plats att hålla undan. Gul gör vad den kan, men hinner inte och kan inte komma undan i den svaga vinden.

Nu kan någon tycka att Gul har ju själv försatt sig i den här situationen. Ja, men när Gul fastnar i vindögat så finns det ingen båt att hålla undan för och Gul bryter inte mot någon regel i det läget. Det är Blås kursändring som orsakar problemet och om Blå har rätt till väg måste Blå ge plats (och tid) åt Gul att hålla undan. Gul ska agera så snabbt och sjömansmässigt den kan och inom ramarna för reglerna.

Text Claes Lundin

Top