Vad gäller när en båt med rätt till väg ändrar kurs?

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om regel 16.2.

 Det är inte ofta jag ser protester om regel 16.2, när båt med rätt till väg ändrar kurs. Möjligen något vanligare när det är direktdömning, men inte när det är vanlig protestförhandling. Det kan nog beror på att ord står mot ord och det är svårt att bevisa exakt vad som hände.

Regel 16.2 kan bli aktuell i en hel del olika scenarior, men jag väljer en här som ändå är rätt vanlig och åtminstone ofta blir diskuterad.

Blå faller av för att passera akter om Gul. Gul väljer dock att stagvända och Blå kan lova upp igen till dikt bidevind. Blå har alltså ändrat kurs två gånger och förlorat ca en båtlängd, har då Gul brutit mot regel 16.2?

Nej. När Gul lovar i läge 4 till läge 5 behöver inte Blå ändra kurs för att fortsätta hålla undan. Från läge 5 till läge 6 är det Gul som ska hålla undan enligt regel 13. Det gör Gul eftersom Blå kan fortsätta hålla sin kurs utan risk för kollision. Blå väljer dock att lova och det är Blås eget val, men inget regelbrott från någon båt. Från läge 6 har Gul rätt till väg igen och Blå ska hålla undan, vilket hon kan och gör.

Text Claes Lundin

Top