Värmetåliga alger ger hopp för korallreven

Genom att ta fram värmetoleranta alger kan man göra koraller mer tåliga mot klimatuppvärmning. Forskning från Australien ger visst hopp för världens hotade korallrev.

Korallblekning är en sjukdom som slår hårt mot världens korallrev. Orsaken är ökad temperatur i havet till följd av klimatförändringarna och senast förra månaden kom larmrapporter om ännu en massiv episod av korallblekning i Stora barriärrevet utanför Australien.

Nu har forskare från Australien kommit på en metod som skulle kunna rädda drabbade korallrev. De har undersökt om man kan få de encelliga alger som lever inuti koraller att stå ut med varmare vatten. Algerna ger näring till korallerna och det är när dessa alger dör som korallblekning uppstår. Korallerna svälter helt enkelt ihjäl.

Processen forskarna använt kallas assisterad evolution. Genom att odla kloner av algerna i temperaturer på gränsen till vad de klarar av, kunde man efter 120 generationer se att de blivit betydligt mer toleranta mot värmeböljor än de som förökat sig i normala temperaturer.
Forskarna kunde också visa att koraller klarar av att ta upp de värmetåliga algerna och dessa koraller blir förhållandevis motståndskraftiga mot blekning. Man hoppas nu att dessa rön kan vara till nytta i de försök som pågår att återskapa korallrev i drabbade områden.

Korallrev är stora kalkstrukturer som bildas av koralldjurens skelett på havets botten - vilket förklarar varför det tagit många miljoner år att bygga upp de rev vi har idag. Koralldjuren kallas även för polyper och är väldigt små och det är deras kolonier som utgör ett nässeldjur som tillhör stammen koralldjur. Gotland är ett gammalt korallrev, vilket är anledningen att jorden där är så kalkrik.

Hot mot korallreven

Mekaniska skador orsakade av människor
Människan ansvarar för ca 50–70 % av hoten mot korallreven. De största problemen är fiske med dynamit och insamling av korallerna för att man ska sälja dem som souvenirer. I vissa områden är det turismen som hotar genom att åka båt. Det har lett till svåra mekaniska skador som drabbat korallreven.

Klimatförändring och koldioxid
Ett hot är klimatförändringarna. När temperaturen i vattnet höjs blir korallerna stressade varvid de stöter ut alger ur sin vävnad. Därmed försvinner korallernas färg. Redan i början av 1980-talet upptäcktes korallblekning i Karibiska havet och 1987 fanns det även i Indiska oceanen. Ett annat hot mot korallreven är växthusgaserna. Kalkprocesserna i korallen störs av ökade koldioxidhalter.

Biologiska hot
Det finns även biologiska hot mot korallreven och en av dem är törnekronan, som är en sjöstjärna. Den har börjat äta korallens polyper och den lämnar bara skelettet kvar. Man vet inte riktigt varför den helt plötsligt börjat att äta av korallerna, men det finns teorier. Dess snabba och aggressiva beteende kan bero på minskade salthalter och att det finns mer näringsrika ämnen i vattnet. Vuxna törnekronor kan reagera aggressivare när stormar förstör korallen. Man tror dessutom att människan har någon sorts inblandning i det.

Korallsjukdomar
Det var runt 1970-talet som man dokumenterade de första korallsjukdomarna som drabbade korallerna. Det som händer med korallerna är att korallen får missfärgningar och till slut dör den yttersta delen på korallen. Runt i Karibien har många koraller drabbats av korallsjukdomar. Korallsjukdomarna har identifierats på 106 korallarter.

Källa: havet.nu & Wikipedia

Top