Världens djupaste plastpåse har hittats i botten av Marianergraven och det visar hur långt nedskräpningen har gått

Världens djupaste plastpåse har hittats på botten av Marianergraven i Stilla Havet och det visar hur långt nedskräpningen i havet har gått.


Forskare gjorde upptäckten 10898 meter ner i världens djupaste havsgrav. Ett flertal internationella forskarteam jobbar runt om i världen med över 5000 enskilda dykningar med radiostyrda ubåtar för att studera havsbotten.

Över en tredjedel av allt skräp som hittades var mikroplast, och 89 procent kom från engångsprodukter.

Hela resultatet av rapporten har publicerats på Marine Policy. Den visar hur människors beteenden nu också påverkar ekosystemet djupt ner i havet.

Rapporten säger att: ”Det finns en ökande oro över att ekosystemet djupt ner i havet redan skadas av både biologiska och icke-biologiska resurser - genom djuphavstrålande, gruvbrytning och infrastrukturutveckling till exempel.”

Forskare från den japanska byrån ’Marine-Earth Science and Technology’ i Yokosuka gjorde upptäckten.

Annat skräp som hittades var metall, gummi, fiskeutrustning, glas och en mängd andra saker från människor.

Problemet med plastnedskräpning och människans inverkan på havet har väckt allmänhetens intresse extra mycket det senaste året efter det sista avsnittet av BBCs Blue Planet II, som visade den förödande påverkan som människor har på haven.

Serien visade den tragiska inverkan allt skräp hav på det marina livet, med valar som dör från giftig plast-relaterad nedskräpning.

Top