Uppdaterade Corona-riktlinjer för seglarskola

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina riktlinjer vad gäller kollo och lägerverksamhet inför sommaren.

Råd/riktlinjer inför planeringen och genomförandet av seglarskolan i sommar:

Lägerverksamhet:
Lägerverksamhet för barn och ungdomar är ok att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens följande riktlinjer:

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. De bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tänk bland annat på det här:

  • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
  • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalar och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
  • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
  • Deltagare och instruktörer ska stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
  • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.
Top