Tvärnit och 90 graders gir på dryga sekunden

För bara några dagar sedan gick Emirates Team New Zealands djupdyk med deras sprillans nya AC40:a viral på nätet (AC40:an rejält tilltryckt efter dyk). Under tiden teamet på vattnet säkrade båten började gänget på land att granska data för att försöka klura ut vad det var som gick fel.

Det första man går igenom vid den här typen av incidenter är accelerations- och rotationshastigheterna som registrerats av båtens tröghetsmätningsenhet (IMU). En av teamets ingenjörer, Jamie Timms, förklarar (fritt översatt): "Datan ger oss de hydrodynamiska belastningarna på skrovstrukturen, som vi sedan kan mata in i våra strukturella simuleringar för att uppskatta materialstress samt strukturella säkerhetsmarginaler. Datan används också till att validera våra fluiddynamiska simuleringar över skrovet vid höga hastigheter."

Jamie fortsätter: "Under föregående America's Cup (nummer 36) samlade vi stora mängder belastningsdata från samtliga tre båtar vi seglade. Denna data har lagt grunden till designen av AC40. Under AC40:ans första 18 dagarna på vattnet har vi sett ett par extrema incidenter som skrovstrukturen hanterade som förväntat. Men den här senaste händelsen registrerades accelerationer som överskred alla våra tidigare mätningar.

Graferna i figuren nedan jämför de longitudinella och laterala krafterna vid inbromsningen jämfört med den "värsta" incidenten man registrerade med AC75:an Te Rehutai. Man ser tydligt att lasterna är som störst under ögonblicket (dryga sekunden) som båten tvärnitar och girar 90 grader.

Foto/figur: emirates-team-new-zealand.americascup.com

Ett uppgraderingspaket är nu designat för samtliga båtar och den goda nyheten är att det inte kommer att påverka leveransen av de återstående AC40:orna som i skrivande stund håller på att byggas.

Vill du läsa mer om incidenten och vad man kommit fram till så här långt gör du det på emirates-team-new-zealand.americascup.com.

Top