TRÄBÅTSVERIGE I UPPROP FÖR ATT RÄDDA UTSTÄLLNINGEN I BÅTHALL 2 PÅ DJURGÅRDEN

Båthall 2 intill Wasahamnens gästhamn i Stockholm har sedan 15 år inrymt ett magasin med klassiska fritidsbåtar som varit öppet för allmänheten sommartid. Sjöhistoriska Museet och ledningen för Statens Maritima Museer vill nu göra om hallen till ett marinarkeologiskt digitalt museum. Den uppskattade båtutställningen ska skingras och magasineras.


Nu menar en nybildad förening att det marinarkeologiska museet kan förläggas till lämpligare och billigare lokaler. Det saknas inte alternativ. Däremot är liknande miljöer för träbåtar nästan omöjliga att hitta. Kostnaden för att bygga om båthallen beräknas till 85 miljoner kronor.

Sedan planerna blev kända förra året kokar det bland träbåtsentusiasterna som nu samlats i en förening för att veteranbåtsmuseet ska bli kvar. En rad båtorganisationer ser magasineringen som ett dråpslag mot ansträngningar att skydda, bevara och visa unika svenska veteranbåtar med tonvikt på fritidsbåten. Många initiativ pågår för att stoppa avvecklingen av båtmagasinet och många vill se det som ett veteranbåtsmuseum som är öppet året runt.

I Båthall 2 finns förutom vanliga fritidsbåtar lustbåten Galten som Gustav III lät bygga 1786

Ett 20-tal opinionsbildare och förtroendevalda i båtföreningar med Anders Åkerman i spetsen har undertecknat upproret för att det nya marinarkeologiska museet ska placeras på annan plats än i Båthall 2 och att det oersättliga veteranbåtsmuseet i hallen ska vara kvar. Mer om detta kan du läsa på föreningens hemsida bathall2.se

OLLE APPELBERG

Top