Total tankevurpa - Osborne Reef

Osborne Reef är ett konstgjort rev utanför Fort Lauderdales kust i Florida. Till en början skapades revet med betong. Det var under 70-talet som man började dumpa gamla, slitna bildäck med föresatsen att "bygga ut" revet. En lika ödesdiger som onödig miljökatastrof var därmed ett faktum.

Föreställ dig USA på sextiotalet. Uttjänade bildäck staplades på högar som bara blev större och större. Vad skulle man göra med alla däck? Ett tiotal år senare beslutades det att de gamla bildäcken skulle användas för att bygga ut det konstgjorda revet utanför Floridas östkust. Den rådande teorin var att däckrevet skulle gynna ny koralltillväxt som i sin tur skulle förbättra den biologiska mångfalden och locka mer fisk till området. Därefter dumpades över två miljoner bilddäck i havet. I början av det nya millenniet togs de första stegen att städa upp röran.

Top