Tips inför sjösättningen

Bottenfärg är ett känsligt ämne. Användningen kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vattenlevande organismer. Det är viktigt att påminna om att det finns bra, alternativa metoder som spolning , skrubb, lift, duk och pontoner. Om du ändå bestämmer dig för att måla bör du välja färg med omsorg och därefter hantera den på ett sätt som minskar miljöpåverkan så mycket som möjligt (surfa in på kemikalieinspektionens hemsida för mer information). Det finns några saker du bör tänka igenom innan du öppnar burken. Var har du din båt? Hur använder du den? Ligger den mycket i hamn? Gör du långa seglatser? Har du båten mest på trailer för att segla helger och vecka 32 till 36?


RODER


Rodret är en del av båten som man helst fixar med på land. Börja med att leta efter fukt, vatten i rodret kan leda till böldpest och orsaka sprickor efter en kall vinter. Om du hittar sprickor löser du det genom att slipa och laminera. Därefter kan du inspektera lager och roderstock. Centrera rodret, håll ett fast grepp i nedre kanten och rör det från sida till sida. Du skall endast känna ett  litet glapp eller inget glapp alls.

AÄr det glapp bör du kolla om det är inne i själva lagret eller mellan lager och skrov. Be en kompis att kolla det övre lagret där det fäster i skrovet och notera om det rör på sig. Därefter kontrollerar du axeln där den går in i skrovet; glappet kan vara så litet att det inte syns. Om axeln är synlig kan du passa på att tvätta bort eventuell bottenfärg och leta efter gropfrätning, korrosion eller annat slitage. Slutligen, centrera rodret, backa några steg och försök se om axeln är böjd åt något håll. Om så är fallet lönar det sig a fortsätta inspektionen och noggrant gå igenom lagren i rodret o s v. Om det glappar mycket kanske du behöver byta ut något lager eller axeln. Du kan också kontakta ett båtvarv för professionell hjälp.

Läs resten av texten, med fler tips inför sjösättningen i årets andra nummer av Search Magazine. Prenumererar gör du här.

Top