Team Argo 32 kapsejar sin GC32

På senaste tiden har vi matats med kapsejsningar av olika slag. Den här gången var det Team Argos tur. Alla verkar ha klarat sig utan större skador!


Top