Taktiktips med Västernäs: Kryssrundningar

Förra veckan diskuterade vi ett sätt att se på krysstaktik med 3/2 filosofin. Nu tar vi och funderar lite på kryssrundningen, ett viktigt moment i seglingen taktiskt och där det finns många regler att hålla reda på. Tanken är att vi tittar på kryssrundningar i tre kapitel, den första blir lite mer allmän med hur man ska segla den sista biten upp mot märket och även efter. Nästa vecka tar vi sen upp tips om man kommer för styrbord upp till märket och efter det självklart om man kommer in för babord.

Sista biten upp på kryssen är ofta extremt viktig, det gäller att få rätt på det sista skiftet, tajma layline och undvika den värsta trafiken. Samtidigt skall man förbereda sig för länsen både tekniskt och taktiskt, de bästa seglarna tjänar ofta mycket runt kryssmärket.

Som vanligt när vi diskuterar taktik så finns det alltid undantag till de tips vi ger, där man faktiskt tjänar på det motsatta som vi rekommenderar, men det är ju det som gör det spännande eller hur!

Toppen på diamanten är dödenszon!

Ofta när man pratar taktik refererar man till diamanten för att säga att man inte ska för långt ut på kanterna vilken är högrisksegling. Man brukar säga att man ska ta kortare slag ju längre upp mot märket man kommer, det stämmer säkert ganska bra men man får inte glömma bort att man måste undvika dödenszon i toppen av diamanten. Om man inte är bland de första upp till märket så är det 9/10 gånger att hamna i områden precis nedanför kryssmärket. Det är störd vind och massor av trafik både från kryssande och länsande båtar, hur stor zonen varierar mycket beroende på hur stort fält man seglar i, hur långt fram man ligger samt vilken båttyp man seglar.

Att segla i tåget går långsamt

Många vill undvika dödenszon och därför lägger man sig på layline relativt tidigt, speciellt på styrbordslayline bildas det ett långt tåg med båtar. När man ligger i tåget är det livsfarligt att tappa höjd(mer om detta nästa vecka), därför seglar de flesta lite högre än vanligt och får dessutom spelvind från båten framför, således seglar tåget väldigt långsamt om man jämför med de båtar som ligger fria. Hur undviker man att hamna i tåget då? Ibland kan det löna sig att försegla sig lite och segla över tåget, ibland är det bra att slå lite innan layline och slå sig in i tåget så sent som möjligt. Det handlar om att titta på de andra båtarna runt omkring sig och försöka förutse vad de kommer göra.

 

Planera länsen

Den sista biten upp mot märket måste man bestämma sig för var man skall gå på länsen ner. För att man skall kunna tjäna maximalt på länsen så måste man ofta välja sida direkt vid kryssmärken och då måste man antingen göra en gipprundning (för att komma ut på vänsterkanten) eller gå högt efter märket(för att komma ut på högerkanten). Faktorer att grunda sitt beslut på är som vanligt, ström, vindstyrka, riktning, om länsen är sned eller bara att få fri vind. Rasmus Myrgren OS-brons killen i laser, brukar säga att det inte spelar någon roll vilken sida som är bäst på länsen, bara han kommer fritt och kan segla fort, så han grundar ofta sitt beslut på vart de andra båtarna tar vägen och så gör han motsatt.

Top